Официально

Ваучери на навчання тим, кому за 45

Ваучери на навчання  тим, кому за 45

      Здавалося  б, працівники з великим досвідом роботи та життєвим багажем – мрія кожного роботодавця. В умовах постійного розвитку технологій, знання та навички працівників швидко застарівають і людям віком від 45 років та старше важко на рівних конкурувати на ринку праці.

      Тому, щоб бути конкурентоспроможним на сучасному ринку праці, потрібно постійно навчатися. А що робити тим, хто, так би мовити, «вийшов з навчального віку»? Сьогодні є відповідь на це запитання. Відтепер громадяни старші 45 років зможуть навчитися новій професії або підвищити кваліфікацію за державні кошти.

      Законом України «Про зайнятість населення» передбачено право безро-бітних та зайнятих громадян у віці від 45 років, які мають страховий стаж не менше 15 років, на одноразове отримання ваучера для оплати  навчання новій професії або підвищення кваліфікації із затвердженого переліку професій за кошти Фонду загальнообов’язкового со-ціального страхування на випадок безробіття.

      Згідно з новим законом України «Про зайнятість населення» 4 квітня 2013 року набрала чинності Постанова КМУ «Про за-твердження Порядку видачі ваучера для підтримки конкурентоспроможності осіб на ринку праці».

     Право на отримання ваучера мають особи, які не досягли пенсійного віку згідно зі ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за умови наявності у них страхового стажу не менше 15 років.

Не мають права на отримання ваучера:

• особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти;

 •особи, які протягом останніх п’яти років проходили перепідготовку за рахунок коштів Фонду  загальнообов’язкового державного со-ціального страхування України на випадок безробіття;

• зареєстровані безробітні, які виявили бажання пройти професійне навчання за направленням центру зайнятості.

      Затверджений Порядок також визначає механізм видачі та оплати ваучера органами Державної служби зайнятості, а також перелік професій, за якими може бути виданий ваучер. На підставі аналізу та прогнозу потреб галузей економіки у робочій силі, до переліку включено професії для кадрового забезпечення таких пріоритетних галузей, як будівельна, агропромисловий комплекс, транспортна інфраструктура та інформаційні технології.

      На сьогодні до переліку віднесені професії: бджоляр, водій навантажувача, водій тролейбуса, електрогазозварник, машиніст автогрейдера, налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів, налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції, плодоовочівник, ро-бітник фермерського господарства, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, будівельний столяр, тракторист, тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. На базі  вищої освіти можна буде здобути  спе-ціальності: автомобілі та автомобільне господарство, агрономія, агрохімія і ґрунтознавство, аквакультура, захист рослин, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні системи та мережі, міське будівництво та господарство, програмне забезпечення систем, промислове і цивільне будівництво, розведення та селекція тварин, технології виробництва і переробки продукції тваринництва, ветеринарна медицина, виробництво і переробка продукції рослинництва, виробництво і переробка продукції тваринництва, землевпорядкування, монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд, обслуговування програмних систем і комплексів, обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, організація і технологія ведення фермерського господарства, рибництво та аквакультура, розроблення програмного забезпечення.

      Перелік навчальних закладів, які мають право навчати за спеціальностями і професіями щороку встановлюватиметься Міністерством освіти та науки України затвердженими цією постановою.

     Згідно з постановою, Міносвіти щорічно буде подавати в Держслужбу зайнятості перелік навчальних закладів, які мають право навчати за затвердженими професіями. А Мінекономрозвитку щорічно подаватиме Мінсоцполітики пропозиції щодо включення до переліку нових професій, потреба в яких відчувається на ринку праці.

    Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб ( з 1 січня 2013 року – 11470 грн.), визначеного законом на момент прийняття рішення про його видачу.

    Оплата ваучерів здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття. Якщо вартість навчання перевищує вартість ваучера, особа може самостійно сплатити різницю.

     Для отримання ваучера особа подає територіальному органові: заяву, паспорт, трудову книжку, документ про освіту; реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від його прийняття), з яких у присутності особи знімають копії, що за-свідчують її підписом.

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» бажаючі отримати ваучер також повинні надати територіальному органові письмовий дозвіл на оброблення персональних даних. Рішення про видачу ваучера приймається протягом 8 робочих днів. Про результат заявник інформується протягом 3 робочих днів. Ваучер видається протягом 5 робочих днів. Договір про навчання укладається протягом 90 днів (постанова від 20.03.2013 р. № 207).

     Якщо Вам за 45 років, не треба зневірюватись, якщо Ви хочете йти в ногу з часом – навчайтесь, цікавтесь інноваційними підходами до роботи, будьте попереду молоді не тільки у досвіді, а й у знаннях та навичках.

     Повну та достовірну інформацію про порядок і умови видачі ваучера можна отримати в Борівському ра-йонному центрі зайнятості за адресою: смт. Борова, вул. Поштова,4б.

Олена КЛИМЕНКО.

Заступник директора- начальник відділу надання соціальних послуг Борівського РЦЗ.