Официально

Борівська районна державна адміністрація Харківської області Розпорядження 31 травня 2013р. №185

Борівська районна державна адміністрація Харківської області

Розпорядження 31 травня 2013р. №185   

Зареєстровано в Борівському районному управлінні юстиції Харківської області від 04.06.2013 за №1/87, 2/88.

 Відповідно до пункту 3 статті 24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 31 Закону України «Про зайнятість населення», Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2013 року №175, Програми зайнятості населення Борівського району на 2012-2013 роки, затвердженої XVI сесією VI скликання Борівської районної ради від 23 лютого 2012 року (із змінами від 29 квітня 2013 року затвердженими ХХХІІ сесією VІ скликання) та з метою організації та проведення громадських робіт, як одного із важливих напрямів у системі державних гарантій забезпечення зайнятості працездатного населення, та одночасного вирішення питань соціального розвитку району :

 Затвердити перелік видів громадських робіт, які мають суспільно-корисну спрямованість, відповідають потребам певних територіальних громад району або задовольняють їхні суспільні потреби (додається).

 2. Фінансування організації громадських робіт здійснюється за рахунок коштів місцевих бюджетів, роботодавців та інших не заборонених законодавством джерел. У разі залучення зареєстрованих безробітних та (або) працівників, які втратили частину заробітної плати до громадських робіт фінансування організації таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами суми витрати на їхню організацію за рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

З метою забезпечення тимчасової зайнятості та мотивації до праці, матеріальної підтримки безробітних та інших категорій осіб, в умовах складної фінансово-економічної ситуації, організувати та проводити громадські роботи за рахунок коштів підприємств, установ та організацій, для яких ці роботи виконуються, відповідно до потрібних їм видів робіт. Всі види громадських робіт, що здійснюються за кошти підприємств, вважати такими, що мають суспільно-корисне значення для територіальної громади.

Затвердити перелік роботодавців, які у встановленому законодавством порядку, можуть проводити громадські роботи на території району (додається).

5. Визначити, що громадські та інші роботи тимчасового характеру виконуються виключно на створених для цього тимчасових робочих місцях. До громадських та інших робіт тимчасового характеру не відносяться роботи, що пов’язані з ризиком для життя, відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 26 січня 2005 року № 15. Керівникам підприємств, установ та організацій своєчасно інформувати Борівський районний центр зайнятості про перелік наявних видів громадських робіт і потребу у працівниках.

6. Борівському районному центру зайнятості забезпечити направлення осіб з числа безробітних за їх згодою на визначені громадські роботи. Здійснювати пос-тійне інформування населення району про можливість участі в громадських та інших тимчасових роботах.

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Суховій О.М.

8. Це розпорядження набуває чинності з дня його офіційного опублікування в районній газеті «Трудова слава».

М. КРАВЦОВ.

Голова районної державної адміністрації.

Додаток 1

Затверджено

Розпорядження голови районної державної адміністрації 31 травня 2013 року № 185

 Перелік видів робіт, що мають суспільно-корисну

спрямованість, відповідають потребам громади району

 та сприяють їх соціальному розвитку

1.Проведення підсобних робіт з благоустрою населених пунктів.

2.Підсобні роботи з обладнання дитячих, спортивних та інших майданчиків.

3.Підсобні роботи з озеленення територій населених пунктів.

4.Підсобні роботи з впорядкування кладовищ, зон відпочинку та туризму.

5.Підсобні роботи з впорядкування місць меморіального поховання.

6.Підсобні роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та несанкціонованих сміттєзвалищ.

7.Підсобні роботи з відновлення заповідників, пам’яток архітектури, історії та культури.

8.Підсобні роботи з відновлення бібліотечного фонду в бібліотеках.

9.Підсобні роботи в архівах з документацією.

10.Підсобні роботи при проведенні ремонту дитячих дошкільних закладів, спортивних майданчиків, закладів культури і охорони здоров’я, будинків-інтернатів (пансіонатів) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей, дитячих оздоровчих таборів, шкіл-інтернатів, притулків для неповнолітніх.

11.Підсобні роботи з впорядкування звалищ твердих відходів.

12.Підсобні та ремонтні роботи на об’єктах, які знаходяться в комунальній формі власності територіальної громади.

13.Підсобні роботи по ремонтних роботах водогонів.

14.Підсобні роботи з прибирання придорожніх смуг та придорожніх лісонаса-джень.

15.Підсобні роботи по ремонту або відновленню вуличного освітлення.

16.Підсобні роботи по впорядкуванню подвір’я та городів одиноких пристарілих громадян.

17.Роботи з догляду за особами похилого віку та інва-лідами.

18.Роботи з догляду за хворими в закладах охорони здоров’я та допоміжні роботи у дитячих будинках та домах для людей похилого віку.

19.Підсобні роботи з виконання сільськогосподарських робіт .

20.Підсобні роботи із землевпорядних та меліоративних робіт.

21.Підсобні роботи з виконання вантажно-розвантажувальних робіт.

22.Підсобні роботи в рекреаційних зонах.

23.Підсобні роботи з переробки риби.

24.Підсобні роботи із заготівлі та розпилювання дров.

25.Посадка та догляд за лісовими культурами.

26.Підсобні роботи по будівництву автодоріг, водопровідних, каналізаційних, газових, залізничних та інших транспортних споруд.

27.Інформування населення стосовно порядку отримання житлових субсидій.

28.Інформування населення щодо недопущення порушень громадського порядку.

29.Інформування населення щодо запобігання та профілактики безпеки життєдіяльності.

30.Спостерігання за складськими приміщеннями.

31.Супровід інвалідів зору.

32.Роботи пов’язані із залісненням земель.

33.Робота з оформлення виборчих дільниць, підготовці та проведенню виборів, виконання обов’язків члена виборчої комісії з оплатою праці в комісії.

34.Участь у соціологічних опитуваннях, тимчасових масових дослідженнях та анкетуваннях населення.

35.Інші види, які мають суспільно-корисну спрямованість.

Додаток 2

Перелік роботодавців, які у встановленому законодавством порядку можуть проводити громадські роботи на території району

 1. Борівська селищна рада.

 2. Богуславська сільська рада.

3.Вищесолоненська сільська рада.

 4. Гороховатська сільська рада.

 5. Ізюмська сільська рада.

6. Першотравнева сільська рада.

7. Підвисочанська сільська рада.

 8. Підлиманська сільська рада.

9.Піско-Радьківська сільська рада.

10.Чернещинська сільська рада.

 11. Борівська центральна районна лікарня

 12. Територіальний центр соціального обслуговування(надання   соціальних послуг) Борівської районної державної адміністрації.

 13. Відділ культури і туризму районної державної ад-міністрації.

 14. Відділ освіти районної державної адміністрації.

15. Інші роботодавці ( за договорами).

 О.В. Шевченко.

Заступник керівника апарату, начальник відділу організаційної роботи апарату райдержадміністрації.  

О.І. Гамора.

 Начальник управління праці та соціального захисту населення РДА.