Авторское, Официально

Ризики та загрози нелегального працевлаштування

Нелегальний обіг робочої сили веде до порушення прав людини, втрати працівником, зайнятим у «тіньовому» секторі економіки, соціальних гарантій, страхового стажу і для соціальних виплат, і надалі – в разі захворювання чи виходу на пенсію.

«Тіньова» зайнятість спрямована проти людини, позбавляє її легального працевлаштування, оплати й охорони праці та здоров’я, соціального, пенсійного та медичного забезпечення, які здійснюються через Фонди соціального страхування. Більше того, в цьому нелегальному секторі створюються умови для втягування значної частини населення до протиправних дій.

Якщо людина працює в «тіні», то швидко відчуває, що перебуває на «пташиних правах» і втрачає стабільність, упевненість у завтрашньому дні. Насамперед втрачає свій фіксований трудовий та страховий стаж, що особливо відчутно позначиться на розмірі майбутньої пенсії, який буде, очевидно, мінімальним, оскільки передбачених внесків до Пенсійного Фонду роботодавець за працівника і нелегальний працівник за себе не сплачують. Якщо особа зареєструється як безробітна, виплата допомоги по безробіттю також буде мінімальною, оскільки тільки офіційно оформлена робота на страхових засадах є гарантією різних допомог. Крім цього, особа без оформлення трудових відносин з роботодавцем нерідко втрачає виплати «лікарняних», «декретних», компенсацій за період перебування на екзаменаційній сесії, а хто працює легально, але одержує за відомістю мінімальну зарплату, а решту – в «конверті», також потерпає від обмеження соціальних виплат.

Виведення з «тіні» праці і заробітної плати, легалізація трудових відносин роботодавців і найманих працівників та сплата податків і відрахувань до соціальних Фондів суттєво вплине на майбутню долю працівників.

Праця в приватного підприємця – фізичної особи, трудові взаємовідносини регламентуються ст.24-1 КЗпП України, укладенням трудового договору між роботодавцем і найманим працівником. Кабінет Міністрів України з 1 липня 2001 р. започаткував обов’язкову реєстрацію в місцевих центрах зайнятості таких договорів. Це дозволяє впорядкувати рівень регламентованої зайнятості, ставить заслін працедавцям, схильним до нелегального використання найманих працівників. Під час укладення трудового договору підприємець зобов’язаний його зареєструвати в тижневий термін у державній службі зайнятості. Період роботи за трудовим договором заноситься до трудової книжки найманого працівника, реєструється та засвідчується печаткою місцевого центру зайнятості. Договір захищає права працівника, в ньому обумовлюється розмір заробітної плати, що має бути не меншим від мінімальної, визначаються тривалість робочого часу (не може перевищувати 40 год. на тиждень), перерви, вихідні, а робота у святкові та вихідні дні допускається лише за згоди працівника і підлягає компенсації, а також тривалість щорічної оплачуваної відпустки не має бути менше, ніж 24 календарних дні. Робота за трудовим договором зараховується до страхового та загального трудового стажу працівника.

Використання нелегальної робочої сили, не укладення чи несвоєчасна реєстрація трудових договорів між підприємцями та найманими працівниками є порушенням законодавства про працю і передбачає адміністративну відповідальність.

З метою підвищення рівня соціального захисту трудових прав громадян, Законом України від 19 лютого 2009 року № 1027-VI внесено зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за несвоєчасну виплату або безпідставну невиплату заробітної плати, стипендій, пенсій чи інших встановлених законом виплат.

Кримінальним кодексом України передбачено збільшення розмірів штрафних санкцій, а саме за не оформлення трудових відносин у разі фактичного допуску працівника до роботи, незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, нарахування та виплата заробітної плати в розмірах, нижчих від установлених законом мінімальних державних гарантій в оплаті праці за виконану працівником місячну чи погодинну норму праці.

У зв’язку з цим, шановні роботодавці, просимо вживати заходів щодо законного оформлення трудових відносин з найманими працівниками, по виплаті заробітної плати працівникам в повному обсязі та у встановлені терміни, недопущенню виникненню заборгованості.Лише додержання працедавцем трудового законодавства та законодавства про зайнятість гарантує стабільний прибутковий бізнес і дасть змогу уникнути непорозумінь із найманими працівниками і контролюючими органами.

Олена Суржик, провідний спеціаліст відділу праці та зайнятості населення УПСЗН Борівської РДА.