Авторское, Официально

Обмеження щодо одержання дарунків та пожертв

Одним із законодавчих обмежень для осіб, уповноважених на виконання функцій держави, є обмеження щодо одержання дарунків (пожертв), які визначені статтею 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Якщо мова йдеться про органи та підрозділи цивільного захисту, то вказані обмеження безпосередньо стосуються осіб рядового і начальницького складу, а також вільнонайманих працівників, які є посадовими особами й відповідно виконують організаційно-розпорядчі та консультативно-дорадчі функції (далі - Співробітники).

Вказаним категоріям Співробітників органів та підрозділів цивільного захисту забороняється безпосередньо або через інших осіб одержувати дарунки (пожертви) від юридичних або фізичних осіб:

1)      за рішення, дії чи бездіяльність в інтересах дарувальника, що приймаються, вчиняються як безпосередньо таким Співробітником, так і за його сприяння іншими посадовими особами та органами;

2)      якщо особа, яка дарує (здійснює) дарунок (пожертву), перебуває в підпорядкуванні такого Співробітника.

Вказані Співробітники можуть приймати дарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, та пожертви, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті, якщо вартість таких дарунків (пожертв) не перевищує 50 відсотків мінімальної заробітної плати, встановленої на день прийняття дарунка (пожертви), одноразово, а сукупна вартість таких дарунків (пожертв), отриманих з одного джерела протягом року, - однієї мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня поточного року.

Передбачене тут обмеження щодо вартості дарунків (пожертв) не поширюється на дарунки (пожертви), які:

1)      даруються (здійснюються) близькими особами;

2)      одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси.

Дарунки, одержані вказаними Співробітниками, як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, є відповідно державною або комунальною власністю і передаються органу, установі чи організації у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195 «Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям».

Згідно статті 718 ЦК України дарунком можуть бути рухомі речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також нерухомі речі. Дарунком можуть бути також майнові права, якими уже володіє дарувальник, або які можуть виникнути в майбутньому.

Сторонами у договорі дарування можуть бути як громадяни, так і юридичні особи, а в певних випадках - держава, Автономна Республіка Крим і територіальні громади (ст. 720 ЦК України)

Усна форма договору за Цивільним кодексом передбачена для дарування речей особистого користування та побутового призначення. Письмово укладається договір дарування майнового права та договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому. У разі недотримання форми такі договори є недійсними. Договір дарування нерухомої речі укладається письмово і посвідчується нотаріусом. Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність, укладається письмово. Законодавець не визначає критеріїв віднесення речі до такої, що має особливу цінність. Водночас дарування цінних рухомих речей може здійснюватися усно, оскільки коментовані правочини не є нікчемними. Передання такої речі за усним договором визнається правомірним, якщо судом не буде встановлено незаконності заволодіння нею з боку обдаровуваного (ст. 719 ЦК)

Начальник ВДВС Борівського РУЮ, А.О.Калюга.