Авторское, Закон и мы

За безпечні умови праці

За оцінками Міжнародної організації праці, щодня на робочому місці гине 5-6 тис. осіб, сягаючи за рік 2-2,3 млн. випадків виробничо-обумовленої смертності. Більшість нещасних випадків на виробництві не випадкові, а є наслідком часткового або повного ігнорування роботодавцями правил безпеки праці.

Яка роль державних інспекторів праці в питанні охорони праці? Про це ми запитуємо начальника Територіальної державної інспекції з питань праці у Харківській області Олену Назаренко.

- Серед завдань, покладених на Державну інспекцію України з питань праці та її територіальні органи, є здійснення державного нагляду та контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю з питань надання пільг і компенсацій за важкі та шкідливі умови праці, забезпечення спеціальним одягом і спеціальним взуттям, засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами, молоком і лікувально-профілактичним харчуванням; проведення обов’язкових медичних оглядів працівників певних категорій; дотримання режимів праці та інших норм законодавства.

- У чому ж полягають основні права працівників і обов’язки роботодавців щодо охорони праці?

-Роботодавці повинні забезпечити працівників безпечним робочим місцем, провести належну підготовку та забезпечити нагляд. Цей обов’язок включає в себе виявлення, оцінку та управління шкідливими факторами і розслідування нещасних випадків на виробництві. Роботодавці також зобов’язані повідомляти Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань про нещасні випадки на виробництві, що сталися.

Працівники повинні вживати необхідні заходи для підтримання безпечних умов своєї праці й уникнення заподіяння шкоди іншим людям під час роботи. Працівники можуть відмовитися від виконання подальшої роботи, якщо така робота може заподіяти серйозну шкоду їм або іншим людям.

Кодексом законів про працю передбачено, що працівник має право на отримання спеціального одягу та інших засобів індивідуального захисту, мила, молока та профілактичного харчування у випадках, встановлених законом.

Для виконання роботи роботодавець має забезпечити працівників усім необхідним обладнанням, інструментами, технічною документацією та іншими ресурсами, необхідними для виконання ними своїх робочих обов’язків.

З початку року Територіальною державною інспекцією з питань праці у Харківській області проведено з цих питань понад 160 перевірок. При цьому встановлено 55 порушень з охорони праці.

Державними інспекторами праці роботодавцям внесено 34 приписи щодо усунення виявлених порушень стосовно посадових осіб, складено 26 протоколів про адмінправопорушення.

Тим самим інспектори праці сприяють покращенню умов праці та одночасно допомагають підприємствам підвищувати їх конкурентоспроможність. Більш вмотивовані умови для роботи є більш продуктивними, а прямі й непрямі видатки роботодавця знижуватимуться разом із скороченням кількості невиходів на роботу, нещасних випадків, професійних захворювань і трудових спорів.