Авторское, Закон и мы

Порядок отримання громадянами витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Відповідно Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженої Наказом міністерства юстиції України № 1269/5 від 24.07.2008 року (зі змінами),фізичні та юридичні особи мають право звернутися до відділу реєстрації актів цивільного стану за отриманням витягу з Реєстру, що містить окремі відомості певного актового запису цивільного стану, зміни, доповнення та іншу інформацію, внесену до нього, або відомості про відсутність такого запису. Відомості актових записів про народження, шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, складених органами реєстрації актів цивільного стану, а також дипломатичними представництвами та консульськими установами України, підлягають обов’язковому внесенню до Реєстру. Згідно Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 року № 1064-фізична особа по досягненню 16-річного віку має право на отримання витягу з Реєстру стосовно відомостей про себе та про своїх родичів за умови пред`явлення паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні стосунки. Витяг з Реєстру про реєстрацію народження дитини може видаватися її батькам та усиновлювачам (незалежно від віку дитини), а також опікунам, піклувальникам. Батькам, які позбавлені батьківських прав, витяг про реєстрацію народження дитини не видається. Витяг з Реєстру про реєстрацію смерті видається: другому з подружжя, а також батькам, дітям, братам, сестрам, онукам, дідові, бабі померлої особи за умови пред`явлення ними паспорта або паспортного документа і документів, що підтверджують родинні чи сімейні стосунки. Також громадянам, на яких складено актовий запис, видається витяг з Реєстру про реєстрацію шлюбу, реєстрацію розірвання шлюбу, про шлюб щодо підтвердження дошлюбного прізвища, про зміну прізвища чи імені, про внесення змін, доповнень до актових записів, про реєстрацію встановлення батьківства.

Витяг з Реєстру видається на спеціальному бланку та завіряється підписом реєстратора, скріплюється гербовою печаткою. Витяг коштує 73 грн. без урахування послуг банку. Ці кошти зараховуються на рахунок адміністратора Реєстру і спрямовуються на забезпечення ведення зазначеного та інших реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України.

Олена Гряник, начальник відділу ДРАЦС РС Борівського РУЮ у Харківській області.