Официально

До уваги власників корів (травень 2012 р.)

До уваги власників корів

3 квітня 2012 року Постановою Кабінету Міністрів України №342  було внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 246 “Питання нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м”ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати”.

У змінах зазначено: дотація за молодняк виплачується фізичним особам за утримання молодняку великої рогатої худоби (далі - молодняк), який народився в їх господарствах, та збереження його до певного віку на дату подання відповідних документів.

Дотація за молодняк виплачується за утримання молодняку, який на момент подання фізичними особами вперше відповідних документів досяг певного віку, у розмірі: 250 гривень за голову - за молодняк віком від 3 до 5 місяців; 500 гривень за голову - за молодняк віком від 6 до 8 місяців; 750 гривень за голову - за молодняк віком від 9 до 11 місяців (включно).

У подальшому бюджетна дотація за молодняк виплачується фізичним особам за збереження молодняку у розмірі 250 гривень за кожні наступні три місяці його утримання до досягнення ним одинадцятимісячного віку.

 Для отримання дотації за молодняк фізичні особи подають сільським, селищним чи міським радам копії таких документів: паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів, а в разі утримання 10 і більше голів молодняку - виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин; паспорта особи; довідки про відкриття рахунка в банку; документа, що за-свідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті).Зазначені документи приймаються що-кварталу до 1 числа наступного місяця та до 1 грудня 2012 р. в порядку черговості їх надходження.

Часткове відшкодування вартості корів надається на безповоротній основі суб’єктам господарювання за закуплені ними, в тому числі у 2011 році, на племінних заводах та у племінних репродукторах племінні телиці, нетелі та корови молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності або за поставлені в режимі імпорту племінні телиці, нетелі та корови молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності у розмірі 50 відсотків їх вартості, але не більше 7000 гривень за голову.

 Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня утворюють комісії та затвер-джують їх склад. До складу комісії обов’язково включаються представники органів Держфінінспекції. Положення про комісію затвер-джується Мінагрополітики. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Документи, подані не в повному обсязі, реєструються і повертаються суб’єктам господарювання у триденний строк із зазначенням причин повернення.

 Суб’єкти господарювання щокварталу до 5 числа наступного місяця і до 5 грудня (станом на 1 грудня) подають комісії: заявку (у двох примірниках) за формою, визначеною Мінагрополітики; завірену в установленому порядку копію довідки про включення до ЄДРПОУ; довідку про те, що суб’єкта господарювання не визнано банкрутом, стосовно нього не порушено справу про банкрутство та не прийнято рішення про ліквідацію, видану державним реєстратором не пізніше, ніж за один місяць до дня її подання;  довідки про відсутність понад півроку заборгованості з виплати заробітної плати, а також зі сплати податків і  зборів (обов’язкових платежів), видані відповідними органами державної податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів   загальнообов’язкового державного со-ціального страхування; довідки, видані Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями агропромислового розвитку обласних, управлінням промисловості, розвитку інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що відповідним суб’єктам господарювання не виплачувалося відшкодування вартості корів за іншими бюджетними програмами; довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком; копії відповідних платіжних документів; акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тих, що поставлені в режимі імпорту); копію звіту про стан тваринництва; виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин; копії пле-мінних свідоцтв (сертифікатів); письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі.

Для виплати часткового відшкодування вартості корів, закуплених у режимі імпорту, суб’єкти господарювання подають також копії: відповідного контракту; рахунка-фактури (інвойсу); вантажної митної декларації.

Виплата часткового відшкодування витрат на установку здійснюється у межах фактичних витрат за закуплену фізичною особою, в тому числі у 2011 році, для власного користування нову установку індивідуального доїння вітчизняного виробництва за умови утримання у своєму господарстві не менше трьох ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів, але не більше 5000 гривень за одиницю.

Фізична особа має право на часткове відшкодування один раз на період експлуатаційного строку такої установки. Витрати із закупівлі нової установки до закінчення експлуатаційного строку попередньої не відшкодовуються.

Для виплати часткового відшкодування витрат на установку фізичні особи подають щомісяця до 1 числа управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації такі документи: довідку, видану сільською, селищною чи міською радою про кількість корів; копії паспортів великої рогатої худоби і ветеринарних карток до таких паспортів; виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин; копії платіжних документів та технічної документації на установку індивідуального доїння; копії паспорта особи і довідки про відкриття поточного рахунка в банку та документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.