Авторское, Официально

Позачергові вибори президента України

Постановою Верховної Ради України від 22.04.2014 №757-VII призначено позачергові вибори Президента України на 25 травня 2014 року.

Відповідно до положень Законів України «Про вибори Президента України» (далі - Закон), «Про Центральну виборчу комісію» організацію підготовки і проведення виборів Президента України, реалізацію і захист виборчих прав громадян України, дотримання передбачених Конституцією та законами України принципів і засад виборчого процесу, контроль за додержанням вимог законодавства України про вибори та однакове застосування його на всій території України забезпечує Центральна виборча комісія. Контроль за додержанням законодавства про вибори на відповідних територіях здійснюють окружні та дільничні виборчі комісії.

Згідно з частиною 5 статті 3 Закону України «Про Центральну виборчу комісію» та частиною 17 статті 28 Закону ніхто не мас права втручатися у діяльність виборчих комісій, за винятком випадків, передбачених законом. Виборчий процес здійснюється на засадах законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес (ст.11 Закону).

Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності з приводу виборів Президента України визначений розділом XII Закону. За змістом статей 93, 98-99 Закону всі без винятку скарги, що стосуються виборчого процесу, підлягають розгляду на засіданні відповідної виборчої комісії або судом.

Згідно з вимогами частини 3 статті 32 Закону кожен громадянин має право ознайомитися із списком виборців у приміщенні відповідної дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей. Громадянин має право звернутися до відповідних дільничної чи окружної виборчої комісії або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців чи суду за місцезнаходженням виборчої дільниці щодо допущених при складанні попереднього списку виборців неправильностей, у тому числі невключення, неправильного включення або виключення із списку виборців його або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися.

Орган ведення Державного реєстру виборців забезпечує розгляд скарг виборців у порядку, встановленому Законом України «Про Державний реєстр виборців» (ч.7 ст.32).

Особи, винні в порушенні законодавства про вибори Президента України, притягуються до кримінальної, адміністративної або іншої відповідальності в порядку, встановленому законом (ст.105 Закону).

Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність за перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у роботі виборчої комісії, фальсифікацію виборчих документів чи підсумків голосування,

надання неправдивих відомостей до органів Державного реєстру виборців чи їх фальсифікації, голосування виборцем більше ніж один раз, незаконне знищення виборчої документації, порушення таємниці голосування та порядку фінансування виборчої кампанії (ст.ст. 157-159, 159-1 КК України).

Згідно з вимогами частин 1 і 4 статті 216 Кримінального процесуального кодексу України досудове розслідування вказаних кримінальних правопорушень здійснюють слідчі органів внутрішніх справ за виключенням таких, що вчинені службовими особами, які займають особливо відповідальне становище відповідно до частини першої статті 9 Закону України «Про державну службу», особами, посади яких віднесено до 1-3 категорій посад, суддями та працівниками правоохоронних органів.

Кодексом України про адміністративні правопорушення визначена адміністративна відповідальність за порушення, передбачені статтями 212-7 - 212-20 КУпАП.

Органи прокуратури розглядають матеріали виборчих комісій з ознаками вчинення злочину під час проведення виборів і не уповноважені здійснювати нагляд, представництво інтересів громадян або держави з питань додержання виборчого законодавства, зокрема виборчими комісіями.

Андрій Коробов, прокурор району радник юстиції.