Советы юриста

Порядок надання громадянам відділами державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг, а також категорія осіб, які звільняються від сплати платних послуг

Порядок надання громадянам відділами державної реєстрації актів цивільного стану платних послуг, а також категорія осіб, які звільняються від сплати платних послуг

Відповідно до частини третьої статті 20 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» та пункту 11 розділу II Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Міністерства юстиції України 18.10.2000 (у редакції наказу Мін'юсту від 24.12.2010) відділи державної реєстрації актів цивільного стану можуть надавати платні послуги, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

Наведений перелік було затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22 грудня 2010 року № 1168 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися відділами державної реєстрації актів цивільного стану».

Порядок надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану затверджено наказом Міністерства юстиції України від 27 грудня 2010 року № 3335/5 «Про затвердження порядку надання платних послуг відділами державної реєстрації актів цивільного стану», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 року за№ 1380/18675.

Зазначеним порядком встановлено, що надання платних послуг здійснюється за бажанням та за письмовою заявою фізичної особи, в якій зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з переліком. При наданні консультацій, передбачених у пункті 10 Переліку, крім даних, наведених в абзаці першому цього пункту у заяві зазначається конкретне питання, з якого фізична особа бажає отримати консультацію. Повноваження щодо проведення державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті, внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, видачі свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, визначені Законом України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», відділи державної реєстрації актів цивільного стану здійснюють безоплатно, за винятком сплати державного мита у встановлених законодавством випадках.

Працівники відділу державної реєстрації актів цивільного стану попереджають фізичну особу про вартість послуги.

Плата за платні послуги здійснюється у безготівковій формі шляхом попередньої оплати.

Підтвердженням оплати платних послуг є платіжний документ (квитанція, платіжне доручення) з відміткою банку.

Кошти, які надійшли від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства України, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

Від оплати платних послуг звільняються особи, які користуються пільгами щодо сплати державного мита, визначені пунктом 18 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93.

Від сплати державного мита звільняються:

громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

громадяни,  віднесені до  категорії 3  постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,  які постійно

проживають до відселення чи самостійного переселення або постійно працюють на території зон відчуження,

безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення, за умови, що вони станом на 1 січня

1993 року прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов'язкового) відселення не менше двох років, а у

зоні гарантованого добровільного відселення - не менше трьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів) які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні

до них у встановленому порядку особи;

інваліди І та II груп.

Розмір плати за платні послуги, які надаються відділами державної реєстрації актів цивільного стану

Харківської області затверджено наказом Головного управління юстиції у Харківській області 05 травня 2011

№ 273/2, зареєстровано в Головному управління юстиції у Харківській області 06 травня 2011 року за

№ 93/1201, зі змінами, внесеними наказом головного управління від 18 листопада 2011 року за № 733/2.

Даний   наказ   було   доведено  до   відома   населення   через   засоби   масової  інформації  (газета

«Комсомольская правда в Украине» Харківський випуск № 109 24.05.2011

З метою захисту прав громадян, які за певних причин не можуть здійснити оплату послуг з

консультації, але її потребують, графіками роботи відділів державної реєстрації встановлено один робочий

день  (середа кожного  тижня)  з  надання  безоплатних  консультацій  з  питань  застосування  сімейного

законодавства та витребування документів про державну реєстрацію актів цивільного стану.

З графіками роботи та прийому громадян, а також з вартістю платних послуг громадяни можуть

ознайомитися на інформаційних стендах відділів державної реєстрації актів цивільного стану та виконкомів

сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, до яких забезпечено вільний доступ, а

також на сайті Головного управління юстиції у Харківській області.

О.А. ГРЯНИК.

Начальник відділу ДРАЦС РС Борівського РУЮ в Харківській області.