Советы юриста

Право на життя та охорону здоров’я

Право на життя та охорону здоров’я

   Закон   України « Про охорону дитинства» визначає   охорони дитинства   в   Україні   як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації   прав  дитини  на  життя,  охорону  здоров'я,  освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні  засади державної політики у цій сфері .  Кожній дитині   гарантується   право   на  свободу,  особисту недоторканність та захист гідності.  Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних  та  інших  дитячих  закладах  мають забезпечуватися на принципах,  що  грунтуються  на  взаємоповазі,  справедливості .
  Кожна дитина  має  право  на  життя  з  моменту визначення її живонародженою   та   життєздатною   за   критеріями   Всесвітньої організації охорони здоров'я .Розділ 2   «Права та свободи дитини стаття 6. Право на життя та охорону здоров'я»               

   Кожна дитина  має  право  на  життя  з  моменту визначення її живонародженою   та   життєздатною   за   критеріями   Всесвітньої організації охорони здоров'я. Держава гарантує дитині право на охорону здоров'я, безоплатну кваліфіковану медичну допомогу в державних і комунальних  закладах охорони  здоров'я,  сприяє  створенню  безпечних  умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального  харчування,  формуванню навичок здоровогоспособу життя. З цією метою держава вживає заходів щодо:
 зниження рівня смертності немовлят і дитячої смертності;
 забезпечення надання необхідної медичної допомоги всім  боротьби з  хворобами  і  недоїданням,  у  тому  числі шляхом надання дітям доступу до  достатньої  кількості  якісних  харчових продуктів та чистої питної води;
 створення безпечних і здорових умов праці;
 надання матерям   належних   послуг   з  охорони  здоров'я  у допологовий і післяпологовий періоди;
 забезпечення всіх прошарків суспільства,  зокрема  батьків  і дітей,  інформацією  щодо  охорони здоров'я і здорового харчування дітей,  переваг грудного вигодовування,  гігієни,  санітарних умов проживання дітей та запобігання нещасним випадкам;
 розвитку просвітницької  роботи,  послуг  у галузі планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я; пільгового забезпечення  дітей  ліками   та   харчуванням   у порядку, встановленому законодавством.
Лідія Васильєва.

Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.