Советы юриста

Додаткові документи, для проведення державної реєстрації прав у зв’язку з виділенням окремого об’єкта нерухомого майна із складу об’єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів

Додаткові документи, для проведення державної реєстрації прав у зв’язку з виділенням окремого об’єкта нерухомого майна із складу об’єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів

            У разі коли власником об’єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, є юридична особа, заявник, крім основного пакету документів, подає органові державної реєстрації прав відповідне рішення уповноваженого органу управління такої юридичної особи.

           У разі коли об’єкт нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, належить на праві спільної власності, заявник, крім основного пакету документів, подає органові державної реєстрації прав письмову згоду всіх співвласників. При цьому, право спільної власності на виділений об’єкт нерухомого майна із складу об’єкта нерухомого майна, що складається з двох або більше об’єктів, не припиняється. У разі виділу співвласником у натурі частки із спільного майна для співвласника, який здійснив такий виділ, право спільної часткової власності на це майно припиняється. Така особа набуває право власності на виділене майно, і у випадку, встановленому законом, таке право підлягає державній реєстрації.

             Якщо нерухоме майно перебуває в іпотеці або податковій заставі, заявник також подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує факт надання згоди іпотекодержателем або органом державної податкової служби на відчуження або інше визначення юридичної долі нерухомого майна, яке перебуває в іпотеці або податковій заставі.

           У випадку, якщо об’єктом нерухомого майна є земельна ділянка заявником також подається витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що підтверджує виникнення, перехід або припинення права власності або інших речових прав на нерухоме майно, відсутні відомості про кадастровий номер земельної ділянки).

Сергій Стрілець.

Начальник реєстраційної служби Борівського районного управління юстиції Харківської області.