Советы юриста

Припинення тимчасового захисту

Припинення    тимчасового      захисту

 Закон України «"Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»  підписаний Президентом  України 8 липня 2011року N 3671-VI  визначає порядок регулювання суспільних відносин  у сфері  визнання особи біженцем,  особою,  яка потребує додаткового або тимчасового захисту втрати та позбавлення цього  статусу,  а також   встановлення  правового  статусу  біженців  та  осіб,  які потребують додаткового захисту і яким надано тимчасовий  захист  в Україні. Стаття 24 цього закону «Припинення    тимчасового      захисту».

     1. Тимчасовий захист припиняється у разі, якщо:     особи можуть   повернутися  до  країни  походження  внаслідок припинення дії обставин,  за наявності яких було надано тимчасовий захист;     особи переїжджають на проживання в іншу країну.

  2.   Рішення  про  припинення  тимчасового  захисту приймається Кабінетом Міністрів України.

  3. До  прийняття  рішення  Кабінетом  Міністрів  України  про припинення тимчасового захисту осіб такий захист припиняється щодо окремої особи,  якщо вона подала заяву про визнання  біженцем  або особою,   яка   потребує  додаткового  захисту,  з  дня  прийняття центральним   органом   виконавчої  влади,  що  реалізує  державну політику  у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового   захисту,   рішення  про  оформлення  документів  для вирішення  питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту.

   4. Рішення про припинення  тимчасового  захисту  щодо  особи, зазначеної  у  частині третій цієї статті, приймається центральним органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну політику у сфері біженців  та  осіб,  які  потребують  додаткового  або тимчасового захисту,   який   прийняв  стосовно  неї  рішення  про  оформлення документів  для  вирішення  питання  щодо  визнання  біженцем  або   особою, яка потребує додаткового захисту.
 Підстави для позбавлення тимчасового захисту   в індивідуальному порядку

   1. До  прийняття  рішення  Кабінетом  Міністрів  України  про припинення тимчасового захисту особа може  повернутися  до  країни походження  внаслідок  припинення дії обставин,  за наявності яких було надано тимчасовий  захист.  Особа  позбавляється  тимчасового захисту в разі вчинення злочину:     проти миру,  воєнного  злочину  або  злочину  проти людства і людяності, як їх визначено у міжнародному праві;     неполітичного характеру  за  межами  України  до  прибуття  в Україну  з  метою отримання тимчасового захисту,  якщо таке діяння відповідно до  Кримінального кодексу України належить до тяжких або особливо тяжких злочинів.

    2.  Рішення  про  позбавлення  тимчасового захисту щодо особи приймається  центральним  органом  виконавчої  влади,  що реалізує державну  політику  у  сфері  біженців  та  осіб,  які  потребують додаткового або тимчасового захисту.

Лідія   Васильєва.

 Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.