Советы юриста

Права, обов’язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини

 Права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини

   З а к о н   У к р а ї н и « Про охорону дитинства» визначає   охорону   дитинства   в   Україні   як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації   прав  дитини  на  життя,  охорону  здоров'я,  освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні  засади державної політики у цій сфері .  Кожній дитині   гарантується   право   на  свободу,  особисту недоторканність та захист гідності.  Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних  та  інших  дитячих  закладах  мають забезпечуватися на принципах,  що  грунтуються  на  взаємоповазі,  справедливості .
    Кожна дитина  має  право  на  життя  з  моменту визначення її живонародженою   та   життєздатною   за   критеріями   Всесвітньої організації охорони здоров'я. Стаття 12 цього Закону «Права, обов'язки та відповідальність батьків за виховання та розвиток дитини»              

  Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку особистості дитини. На  кожного  з  батьків  покладається однакова відповідальність за виховання,  навчання і розвиток дитини.  Батьки або особи,  які їх замінюють,   мають   право   і   зобов'язані   виховувати  дитину, піклуватися  про  її  здоров'я,  фізичний,  духовний  і  моральний розвиток,  навчання,  створювати  належні  умови  для  розвитку її природних здібностей,  поважати гідність дитини,  готувати  її  до самостійного життя та праці.
Виховання дитини    має   спрямовуватися   на   розвиток   її
особистості,  поваги до прав,  свобод людини і громадянина,  мови, національних  історичних  і  культурних  цінностей українського та інших народів,  підготовку дитини до свідомого життя у суспільстві в  дусі  взаєморозуміння, миру,   милосердя,  
забезпечення рівноправності всіх членів  суспільства,  злагоди  та  дружби  між народами, етнічними, національними, релігійними групами.
   Держава надає батькам або особам,  які їх замінюють, допомогу
у виконанні ними своїх обов'язків щодо  виховання  дітей,  захищає права сім'ї, сприяє розвитку мережі дитячих закладів.
  Позбавлення батьківських прав або відібрання дитини у батьків
без позбавлення їх цих прав  не  звільняє  батьків  від  обов'язку утримувати дітей.
  Порядок і  розміри відшкодування витрат на перебування дитини
в будинку дитини,дитячому будинку,  дитячому  будинку-інтернаті,
школі-інтернаті, дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї, іншому закладі для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, встановлюються законодавством України.
  Батьки або особи,  які їх замінюють,  несуть відповідальність
за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я,  фізичний і духовний розвиток,  навчання, невиконання та ухилення  від  виконання  батьківських  обов'язків  відповідно  до закону.
  У разі   відмови   від  надання  дитині  необхідної  медичної
допомоги,  якщо це загрожує її здоров'ю,  батьки або особи, які їх замінюють,  несуть  відповідальність  згідно  з  законом.
  Медичні працівники у разі критичного стану здоров'я дитини,  який потребує термінового  медичного  втручання,  зобов'язані попередити батьків або осіб,  які їх замінюють,  про  відповідальність  за  залишення дитини в небезпеці.
Лідія Васильєва

Провідний спеціаліст Борівського РУЮ