Официально

ХУІІ сесія районної ради УІ скликання

ХУІІ сесія районної ради УІ скликання

27 квітня відбулася ХУІІ сесія районної ради УІ скликання. По першому питанню -  про внесення змін до рішення ХУ сесії районної ради УІ скликання від 29 грудня 2011 року „Про районний бюджет на 2012 рік” з урахуванням змін і доповнень, внесених рішеннями ХУІ сесії районної ради УІ скликання від 23 лютого 2012 року, ХУІІ сесії УІ скликання від 22 березня 2012 року” – доповіла начальник фінансового управління райдержадміністрації Лариса Скиба. 

Наступне питання, винесене на порядок денний сесії - про затвердження Положення про порядок передачі майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища Борівського району Харківської області, в оренду. По ньому доповідав за-ступник голови райдержадміністрації Сергій Шутько. Заслухавши його доповідь, районна рада вирішила за-твердити це Положення, а також надати повноваження голові районної ради на надання дозволів на укладення договорів оренди майна балансоутримувачам при  наданні в оренду майна в одноразово-одноденне користування на безконкурсній основі по спрощеній процедурі. Рішенням районної ради також було затверджено Методику оцінки об’єктів оренди, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища Борівського району Харківської області, Методику розрахунку і порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища  Борівського району, Положення про порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селища Борівського району Харківської області, Положення про порядок списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селища Борівського району, Положення про постійно діючу комісію з  розгляду питань  стосовно  списання  майна, що перебуває у спільній  власності терито-ріальних громад сіл, селища Борівського району.

З метою активізації діяльності територіальних громад Борівського району та мобілізації місцевих ресурсів задля покращення умов життя населення ра-йону та підвищення рівня участі органів місцевого самоврядування і місцевих ініціатив територіальних громад у вирішенні місцевих проблем на сесії  внесено доповнення до Програми підтримки та розвитку територіальних громад і місцевих  ініціатив територіальних громад Борівського району на період  2011-2015 років.

З метою запровадження в районі новітніх засобів розвитку місцевого самоврядування, підтримки громадських ініціатив, сприяння територіальним громадам селища, сіл Борівського району Харківської області у розв’язанні місцевих проблем соціально-економічного характеру й створення умов для підвищення активності громад та рівня їхньої самоорганізації, а також забезпечення прав та інтересів територіальних громад, органів місцевого самоврядування на районному, регіональному та державному рівні при підготовці, прийнятті та внесенні змін до нормативно-правових актів центральними органами влади, районна рада  вирішила за-провадити з 2012 року ра-йонний конкурс міні-проектів розвитку територіальних громад і затвердити Положення про порядок проведення районного конкурсу міні-проектів розвитку територіальних громад.

На виконання заходів комплексної обласної Програми „Здоров’я Слобожанщини” на 2011 рік, затвердженої рішенням ІУ сесії Харківської обласної ради У скликання від 17 лютого 2011 року № 80-УІ, було прийнято рішення про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад сіл, селища Борівського району  матеріальних цінностей із  спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області, а саме персонального комп’ютера вартістю 4244,00 грн.

Останнім питанням, що розглядалося на сесії, було продовження  трудових відносин на умовах контракту з Омельченком Андрієм Дмитровичем, директором Борівського комунального підприємства теплових мереж. Районна рада продовжила їх строком на 5 (п’ять) років.