Официально

Вимоги до виконавчого документа за новою редакцією Закону Ураїни «Про виконавче провадження»

Вимоги до виконавчого документа за  новою редакцією  Закону Ураїни «Про виконавче провадження»

Аналізуючи чинне законодавство, береться до уваги, що будь-які виконавчі документи, що надходять на примусове виконання до органів державної виконавчої служби, мають відповідати вимогам до виконавчого документа, встановленим Законом України «Про виконавче провадження». А тому державний виконавець зобов’язаний прийняти до виконання оригінал виконавчого документа і відкрити виконавче провадження, якщо не закінчився строк пред'явлення виконавчого документа до виконання і цей документ відповідає вимогам, передбаченим цим Законом та пред'явлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним місцем виконання рішення. Таке рішення державним виконавцем приймається у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа. В свою чергу статтею 18 Закону України «Про виконавче провадження» передбачені наступні вимоги до виконавчого документа:

1. У виконавчому документі зазначаються: 1) назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище та ініціали посадової особи, що його видали; 2) дата прийняття і номер рішення, згідно з яким видано документ; 3) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, власне ім’я та по батькові за наявності) (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності стягувача та боржника за наявності (для юридичних осіб); індивідуальний ідентифікаційний номер стягувача та боржника за наявності (для фізичних осіб - платників податків), а також інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, зокрема дата народження боржника та його місце роботи (для фізичних осіб), місцезнаходження майна боржника, рахунки стягувача та боржника тощо. Тут законодавцем відокремлені ті додаткові відомості, які необхідні для ідентифікації стягувача та боржника, або які можуть сприяти примусовому виконанню. Саме ці додаткові відомості зазначаються у виконавчому документі, якщо вони відомі суду чи іншому органу, що видав виконавчий документ. 4) резолютивна частина рішення; 5) дата набрання законної (юридичної) сили рішення; 6) строк пред’явлення виконавчого документа до виконання.

2. У разі, якщо рішення ухвалено на користь кількох позивачів або проти кількох відповідачів, а також, якщо належить передати майно, що перебуває в кількох місцях, у виконавчому документі зазначаються один боржник та один стягувач, а також визначається, в якій частині необхідно виконати таке рішення, або зазначається, що обов’язок чи право стягнення є солідарним.

3. Виконавчий документ повинен бути підписаний уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплений печаткою. Скріплення виконавчого документа гербовою печаткою є обов’язковим у разі, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ за законом, зобов’язаний мати печатку із зображенням Державного Герба України.

4. Законом можуть бути встановлені також інші додаткові вимоги до виконавчих документів:

- не вказані повністю ім’я та по-батькові боржника чи стягувача, а лише прізвище і ініціали;

- не повністю вказана адреса сторін (наприклад, зазначено населений пункт, але відсутня вказівка на вулицю, номер будинку або квартири);

- не вказаний ідентифікаційний номер боржника.

 Алла Калюга. Начальник ВДВС Борівського РУЮ.