Советы юриста

Тимчасовий захист. «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»

Тимчасовий захист

 Закон України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту»  підписаний Президентом  України 8 липня 2011року N 3671-VI  визначає порядок регулювання суспільних відносин  у сфері  визнання особи біженцем,  особою,  яка потребує додаткового або тимчасового захисту втрати та позбавлення цього  статусу,  а також   встановлення  правового  статусу  біженців  та  осіб,  які потребують додаткового захисту і яким надано тимчасовий  захист  в Україні.Стаття 18 цього наказу « Підстави і строк надання тимчасового захисту».

   1. У разі  якщо  на  територію  України  з  країни,  яка  має спільний  кордон  з Україною,  масово прибувають особи   за  поданням  центрального  органу  виконавчої  влади, що реалізує   державну   політику  у  сфері  біженців  та  осіб,  які потребують  додаткового або тимчасового захисту, Кабінет Міністрів України  приймає  постанову  про  надання таким особам тимчасового захисту.

  2. Питання   прийняття   осіб,   які  потребують  тимчасового захисту,  визначення  їх  місць  розміщення,  порядку  реєстрації, забезпечення    їх   життєдіяльності,   фінансування   регулюються Кабінетом Міністрів України.

  3. Тимчасовий захист  особам  надається  Кабінетом  Міністрів України на строк до припинення обставин у країнах їх походження, у зв'язку з якими вони змушені були прибути  на  територію  України, але  не більш як на один рік.  Строк тимчасового захисту може бути продовжено, але не більш як на один рік.

     4. Кожній повнолітній  особі,  яка  належить  до  осіб,  яким надано тимчасовий захист, центральним органом виконавчої влади, що реалізує   державну   політику  у  сфері  біженців  та  осіб,  які потребують   додаткового   або   тимчасового   захисту,  видається
посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист в Україні.
  5. Особи,  яким  надано  тимчасовий  захист,  є іноземцями чи особами без громадянства,  які перебувають на території України на законних підставах на період дії обставин,  за наявності яких було надано тимчасовий захист.
Лідія   Васильєва.

Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.