Культура

Зупинимо знищення культурної спадщини!

Зупинимо знищення культурної спадщини!

Культурна спадщина - сукупність успадкованих  людством  від попередніх поколінь об’єктів культурної спадщини. За видами об’єкти культурної спадщини поділяються на:

-           історичні - окремі поховання, місця масових поховань загиблих військово-службовців, які загинули у війнах;

-           археологічні - рештки життєдіяльності людини (городища, кургани, залишки стародавніх поселень, стоянок), що містяться під земною поверхнею та під водою і є невідтворним джерелом інформації про зародження і розвиток цивілізації.

Нині об’єктивним є той факт, що значна частина нерухомих пам’яток археології перебуває на межі фізичного знищення. Все більшого розмаху набуває «чорна археологія», проте найбільша загроза на цей час курганам та поселенням створюється господарською діяльністю людини. Інтенсифікація сільського господарства і не виконання норм законодавства України суб’єктами господарювання призводить до систематичного знищення нерухомих об’єктів археології оранкою, втрачаються не лише візуальні ознаки пам’яток, втрачається важлива наукова інформація.

Тому згідно з Законом України «Про охорону культурної спадщини» усі власники пам’яток культурної спадщини чи їх частин незалежно від форм власності на ці об’єкти зобов’язані укласти з відділом культури і туризму Борівської райдержадміністрації охоронний договір.

Відсутність охоронного договору не звільняє особу від відповідальності за збереження пам’ятки культурної спадщини.

Власник або користувач зобов’язані утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошко-дження, руйнування або знищення відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини».

Забороняється змінювати призначення пам’ятки, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

У разі виникнення загрози для збереження пам’ятки її власник або особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов’язані негайно повідомити про це відділ культури і туризму     Борівської райдержадміністрації та орган місцевого самоврядування.

Якщо під час проведення будь-яких земляних робіт виявлено знахідку археологічного або історичного характеру, виконавець робіт зобов’язаний зупинити їхнє подальше ведення і протягом однієї доби повідомити про це відповідний орган охорони культурної спадщини, на території якого проводяться земляні роботи.

За незаконне проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних чи підводних робіт на об’єкті археологічної спадщини, а також за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини чи їх частин винні особи притягаються до кримінальної відповідальності відповідно до закону.

На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам’ятки (створює за-грозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам’ятки), покладається обов’язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам’ятки в належному стані за власні кошти.

Органи місцевого самоврядування зобов’язані заборонити будь-яку діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам’ятці, негайно повідомивши про це відповідний орган охорони культурної спадщини місцевого органу виконавчої влади.

Світлана Шведченко.

Начальник відділу культури і туризму Борівської РДА.