Официально

Соціально-економічне становище Борівського району за січень-лютий 2014 року

                 Соціально-економічне становище Борівського  району  за  січень-лютий  2014 року

Енергетика

У лютому 2014 р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року по Борівському району зменшились обсяги споживання усіх видів енергетичних матеріалів. Так, обсяги використання бензину моторного зменшились у 1,6 раза, газойлів (палива дизельного) – на 30%, вугілля кам’яного – на 10,6%, газу природного – на 1,3%.

Станом на 1 березня 2014 р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року зменшились залишки бензину моторного у 3,1 раза, газойлів (палива дизельного) – на 23,8%. Запаси  вугілля кам’яного збільшились
на 8,6%.

Сільське господарство За січень–лютий 2014р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби в живій вазі) на 60,7% більше порівняно з відповідним періодом попереднього року.

Вирощування худоби в цій категорії господарств збільшилось на 13,7% і склало 407 ц.

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі зменшились на 4,5% і склали 321 г, свиней – збільшились на 5,2%.

Виробництво молока зросло на 5,1% і склало 7111 ц при зростанні продуктивності на 0,5% (769 кг).

На початок березня 2014р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалась 2551 голова великої рогатої худоби (з них 925 голів корів). Порівняно до 1 березня 2013 р. чисельність великої рогатої худоби збільшилась на 6,9%, у  т.ч. корів – на 4,5%. Число свиней збільшилось         на 27,1%.

Транспорт

Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по Борівському району (з урахуванням обсягів фізичних
осіб-підприємців) за січень–лютий 2014р. склали 2,4 тис.т, що на 21,7% більше відповідного періоду минулого року. Вантажообіг склав
279,6 тис.км, що більше січня–лютого 2013 р. на 1,6%.

Примітка

 Використання бензину моторного та газойлів (палива дизельного) наведено без урахування обсягів продажу населенню через АЗС.

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району склали 12,6 тис. пасажирів, пасажирооборот – 899,8 тис.пас.км, що становить відповідно 64,9% та 78,8% від обсягів січня–лютого 2013р.

Нефінансові послуги           За січень 2014р. по підприємствах та організаціях Бо-рівського району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 108,7 тис.грн.

Населенню реалізовано послуг на 32,5 тис.грн., що складає 29,9% до загального обсягу.

Доходи населення

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій Борівського ра- йону за місяць збільшилась на 50,9% і на 1 лютого 2014р. становила 25,8 тис.грн

У січні 2014р. до служб по наданню населенню субсидій у Борівському районі звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 27 сімей. Звернень, призначень та отримання субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива не було.

Рівень сплати населенням Борівського району житлово-комунальних послуг з початку року склав 77,5%, проти 69,1% по області. Темп зростання заборгованості населення з оплати ЖКП (відсотків до початку звітного року) по ра-йону склав 118,8%.

Демографічна ситуація

На 1 лютого 2014р. у Бо-рівському районі, за оцінкою, проживало 17246 осіб. Упродовж січня 2014р. чисельність населення зменшилася на 10 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 6,8 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 15 осіб, водночас зафіксовано мігра-ційний приріст населення – 5 осіб.

За січень 2014р. в цілому по району зареєстровано 11 народжених та 26 померлих, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило відповідно 7,5 народжених та 17,7 померлих.

За січень 2014р. у район прибуло 16 осіб, вибуло 11 осіб.

Олена МАМОНТОВА.

Начальник Головного управління статистики.                                                          

 Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і фізичних осіб-підприємців.

             *   *   *

Кількість, відпрацьований час та середньомісячна заробітна плата працівників      за 2013р. по Борівському району

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та орга-нізацій Борівського району у 2013 р. становила 2250 осіб  або 0,4 % від загального показника по області. Фонд робочого часу в середньому на одного штатного працівника склав 1803 години, з нього відпрацьовано 630 годин, або 90,4 % фонду робочого часу.

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб: Харківська область - 625380,Борівський район - 2250. У середньому на одного штатного працівника  (годин). Фонд робочого часу (явки та          неявки):            Харківська область 1930,    Борівський район 1803. Відпра-цьовано  усього: Харківська область 1696, Борівський район 1630. Відпрацьовано % до фонду робочого часу:Харківська область     87,9, Борівський район 90,4.  Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у вищевказаному періоді дорівнювала 2386 грн. і перевищувала законодавчо встановлені державні со-ціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи (1218 грн.) - у 2,0 раза, проте була на 19,8% менше середньообласного показника.    

Нараховано в середньому за місяць працівнику:            Харківська область  2975грн., Борівський район 2386.            У % до Середнього рівня по області:        Харківська область 100,0,Борівський район 80,2. До січня-грудня 2012р.Харківська область 108,1, Борівський район 117,9.

Дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах з кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

Тетяна НЕШТА.Начальник  відділу статистики.