Закон и мы

Антикорупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність на державній службі

Антикорупційні обмеження щодо осіб, які припинили діяльність на державній службі

Першим видом, передбаченим статтею 10 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» є заборона особам, які припинили службу, укладати трудові договори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з підприємствами, установами чи організаціями незалежно від форми власності.

Наступним видом обмежень є заборона розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію. Адже не виключені випадки, коли перебуваючи на службі, особа отримує певну офіційну інформацію, яка в подальшому може бути використана нею на користь майбутнього роботодавця або в процесі безпосереднього здійснення тієї чи іншої приватної практики, яка стала їм відома у зв'язку з виконанням службових повноважень.

Ще одне обмеження  полягає у забороні особам, які припинили службу, представляти інтереси будь-якої особи у справах (у тому числі в тих, що розглядаються в судах), в яких іншою стороною є орган , в якому вони працювали, є досить актуальним для юристів, серед яких поширеною є практика представництва інтересів громадян чи юридичних осіб після припинення державної служби або роботи у правоохоронних та контролюючих структурах, в тому числі, в процесі здійснення адвокатської діяльності. .

Провідний спеціаліст Борівського РУЮ    Л.Васильєва.

 

 

 

Различная продукция металлопроката в Украине - http://globmet.com/category/metalloprokat-16: листовой металл, сортовой и прокатный лист, трубы, чугун, ферросплаыв.