Официально

ПРАВА І ПІЛЬГИ ПРАЦЮЮЧИХ жінок

ПРАВА  І  ПІЛЬГИ  ПРАЦЮЮЧИХ   жінок

Весна, коли пробуджується природа і оновлюється земля, асоціюється з образом Жінки. Недаремно щорічно, на початку весни, Організацією  об’єднаних націй відзначається Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

- Які трудові права, пільги і гарантії мають жінки? Про це ми сьогодні розмовляємо з начальником Територіальної державної інспекції з питань праці у Харківській області Оленою НазаренкО.

- Згідно з Положенням про Державну інспекцію України з питань праці, територіальним органом якої є наша інспекція, Держ-праці України здійснює державний нагляд та контроль за додержанням підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання, фізичними особами, які використовують найману працю та працю фізичних осіб, умов праці жінок. Такий контроль інспекція з питань праці здійснює шляхом проведення перевірок додержання законодавства про працю на суб’єктах господарювання області. Крім того, у березні цього року проводиться тематична перевірка стану додержання законодавства про працю щодо використання праці жінок.

- Що потрібно пам’ятати роботодавцям, які використовують працю жінок?

- Сьогодні немає жодного підприємства, орга-нізації, установи, де б не використовувалася праця жінок. Кодексом законів про працю, а саме главою ХІІ, регулюється праця жінок в Україні.

Правовий захист жінок за Кодексом законів про працю полягає в тому, що відповідно до статті 2-1 цього кодексу в Україні забезпечується рівність трудових прав незалежно від статі (ґендерної рівності в оплаті ідентичної праці, ґендерної дискримінації у сфері працевлаштування, зокрема, на стадії найму). Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці. Забороняється також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми (ст.174 КЗпП). Залучення жінок до робіт у  нічний час не допускається, за винятком тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід (ст.175 КЗпП). Не допускається залучення до робіт у нічний час, до надурочних робіт і робіт у вихідні дні і направлення у відрядження вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років (ст.176 КЗпП). Жінки, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, не можуть залучатись до надурочних робіт або направлятись у відрядження без їх згоди (ст.177 КЗпП).

Вагітні жінки і жінки, які мають дітей, користуються гарантіями щодо прийняття на роботу і забороною звільнення з ініціативи роботодавця. Забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям - за наявністю дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда. При відмові у прийнятті на роботу зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов’язані повідомляти їм причини відмови у письмовій формі. Відмову у прийнятті на роботу може бути оскаржено у судовому порядку (ст. 184 КЗпП).

Звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179 КЗпП), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов’язковим працевлаштуванням.

Поряд з цим жінки користуються й іншими пільгами, зокрема, щодо встановлення неповного робочого часу, надання додаткових і соціальних відпусток.

Отже, роботодавцям при використанні праці жінок необхідно створювати необхідні умови для праці жінок і суворо дотримуватися трудового законодавства щодо використання праці жінок.