Закон и мы

Звернення громадян по Борівському районному управлінні юстиції Харківської області за 1 квартал 2013 року у порівнянні з 1 кварталом 2012 року

Звернення громадян по Борівському районному управлінні юстиції Харківської області за 1 квартал 2013 року у порівнянні з 1 кварталом 2012 року

Борівським районним управлінням юстиції відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» ( зі змінами), Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції «Про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління», затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.03.2004р. № 26/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.03.2004 за № 342 /8941 /зі змінами/ здійснюються заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених в них питань.
Наказом Борівського районного управління юстиції Харківської області від 17.10.2011 № 44 (із змінами від 24.04.2012 № 29/02-06) створено правову громадську приймальню з надання безоплатної первинної правової допомоги відповідно до Закону України „Про безоплатну правову допомогу”, наказу Міністерства юстиції України від 21.10.2011 № 3047/5 „Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.09.2011 за № 1114/19852. Завідувачем громадської приймальні є начальник районного управління юстиції. Графік роботи на 2013 рік затверджено наказом від 02.01.2013 № 01/9, згідно якого проводять прийом громадян у перший четвер місяця - начальник управління юстиції та начальник реєстраційної служби , другий четвер місяця - завідуюча Борівської державної нотаріальної контори , третій четвер місяця - начальник відділу державної нотаріальної контори Борівського районного управління юстиції Харківської області, четвертий четвер місяця - начальник відділу державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби Борівського районного управління юстиції у Харківській області –
з 9 до 15 годин, крім перерви з 13 до 14 години.
Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги в районному управлінні юстиції знаходиться в кабінеті начальника управління, де є шафа з законодавчими та нормативними актами. Графік прийому, Порядок роботи громадської приймальні з надання первинної правової допомоги розміщено на інформаційному стенді, в доступному для громадян місці. Начальник управління юстиції проводить прийом громадян в громадських приймальнях створених при Борівській райдержадміністрації, управлінні праці та соціального захисту населення Борівської райдержадміністрації. Прийом громадян у Борівській райдержадміністрації проводиться щомісячно у 2 середу місяця з 14 до 15 години, згідно розпорядження голови Борівської райдержадміністрації від 09.01.2013 року № 11 і при управлінні праці та соціального захисту населення 3 середа з 14 до 15 години, погоджено начальником управління праці та соціального захисту населення 10.01.2013 року, а також веде прийом громадян у закладах культури через правову громадську приймальню створену при районному управлінні юстиції у 1 середу місяця з 14 до 15 години. В даних приймальнях начальником управління юстиції за 1 квартал 2013 року було прийнято 47 громадян із них при РУЮ – 38, при інших громадських приймальнях – 9, що на 17 громадян більше, ніж у порівнянні з 1 кварталом 2012 року.
Характер питань: по цивільному праву – 7, земельному праву -3, спадковому праву -2, житловому праву – 1, сімейному праву – 12, інше -22.
З метою сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян при управлінні юстиції, згідно наказу від 06.10.2010 № 109, створено консультативний пункт по наданню правової допомоги населенню стосовно використання свого права на захист інтересів в Європейських структурах, затверджено графік його роботи - другий понеділок місяця з 9 до 12 години та Положення про консультативний пункт. А також відповідно до наказу районного управління юстиції від 06.10.2010 № 110 з метою сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян, надання безоплатної правової допомоги на дому громадянам, що відносяться до категорії інвалідів 1 групи в межах роботи правової громадської приймальні, створеної при управлінні юстиції затверджено Порядок, графік надання безоплатної правової допомоги на дому громадянам, що відносяться до категорії інвалідів 1 групи – третій четвер кожного місяця з 9 до 17 години ( крім перерви з 13 до 14 год). Про надання безоплатної правової допомоги на дому громадянам, що відносяться до категорії інвалідів 1 групи та до консультативного пункту громадяни не зверталися.
Наказом № 05/9 від 08.01.2013 затверджено графік особистого прийому громадян керівництвом Борівського районного управління юстиції Харківської області на 2013 рік. Особистий прийом громадян здійснюється відповідно до Порядку особистого прийому громадян, затвердженого наказом РУЮ від 17.10.2011 № 45/02-06. На особистому прийомі керівництвом за 1 квартал 2013 року було прийнято 227 громадян, що на 16 громадян більше, ніж порівняно з аналогічним періодом за 1 квартал 2012 року: начальником РУЮ було прийнято - 5 громадян, начальником відділу ДРАЦСРС - 41 громадян, начальником реєстраційної служби було прийнято – 35 громадян, начальником відділу ДВС – 146 громадян. Найбільше порушувалися питання: роз’яснення шлюбно – сімейного законодавства України та реєстрації актів цивільного стану, отримання повторних свідоцтв, витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, порядок зміни імені, розірвання і укладання шлюбу, реєстрація народження та смерті, заборгованість по виплаті аліментів, про стягнення штрафів, про роз’яснення прав та обов’язків боржників та стягувачів, заборгованість юридичних осіб на користь держави, про порядок подачі скарги на дії (бездіяльності) державного виконавця, про реєстрацію та легалізацію структурних утворень політичних партій, про проведення звітно - виборної конференції по переобранню голови структурних утворень партійної організації, про реєстрацію громадської організації, про внесення змін до керівних органів профспілкових організацій, реєстрація нерухомого майна та інші.
Наказом від 24.01.2012 № 12/02-06 року затверджено графік особистого прийому громадян начальником управління в поза робочий час в районному управлінні юстиції ( кожна третя середа місяця з 18 до 19 год.) та за місцем їх проживання ( Борівська селищна рада другий понеділок місяця з 14 до 15 год). Громадяни в поза робочий час не зверталися, за місцем їх проживання начальник управління юстиції виходила 3 рази ( 21.01.2013, 11.02.2013, 11.03.2013) де звернулося 3 громадян.
Прийом громадян в громадській приймальні та особистий прийом ведеться в спеціально заведених журналах. Також в громадській приймальні вивішена скринька відгуків та пропозицій щодо роботи громадської приймальні, та терміни розгляду звернень громадян.
В приміщенні РУЮ начальником було проведено 3 семінарських заняття для працівників РУЮ, відділів ДРАЦСРС, ДВС, реєстраційної служби на яких вивчалися :
- Закон України « Про звернення громадян» ( 21.01.2013 пр. № 4 );
- Інструкцію з діловодства в Міністерстві юстиції України затверджено наказом МЮУ від 02.07.2012 № 973/5 « Адресат, гриф, затвердження документа, резолюція»( 19.02.2013 протокол № 10);
- Інструкцію з діловодства в Міністерстві юстиції України затверджено наказом МЮУ від 02.07.2012 № 973/5 «Текст документа» (12.03.2013 протокол № 15).
В районному управлінні юстиції запровадили журнал «Відгуків та пропозицій» про роботу районного управління юстиції та його відділів ДРАЦСРС, ДВС, реєстраційної служби який розмістили у доступному для громадян місці поряд із графіком прийому громадян .
З метою сприяння забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення та з метою удосконалення організації прийому громадян відповідно до вимог Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109 /2008 « Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» створено виїзний консультативний пункт прийому громадян при Борівському РУЮ, та затверджено графік роботи виїзного консультативного пункту прийому громадян начальником та провідним спеціалістом ( наказ № 04/9 від 04.01.2013 року), затверджено графік проведення «Гарячої лінії» начальником на 2013 рік, час роботи четверта п’ятниця з 10 -11.30 год.
Звернення підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції, надання якої передбачено пунктом 1 постанови Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 року № 1338 «Про заходи щодо посилення протидії корупції» за 1 квартал 2013 року не надходили.
До районного управління юстиції, відділів ДВС, ДРАЦСРС та реєстраційної служби письмових звернень за 1 квартал 2013 року не надходило, повторних, колективних звернень, а також звернень від Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв України та інвалідів Великої Вітчизняної війни, від ветеранів війни та праці, багатодітних сімей та громадян, які потребують соціального захисту, постраждалих від аварії на ЧАЕС не було.
За порушення вимог Закону України «Про звернення громадян» працівники управління юстиції, відділів ДРАЦСРС, ДВС . реєстраційної служби до дисциплінарної відповідальності не притягувалися.
За звітний період складено 1 узагальнення стану роботи зі зверненнями громадян управлінням юстиції за 1 квартал 26.03.2013 року.
Лідія Васильєва.
Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.