Официально

Соціально0економічне становище району за січень – лютий 2012 року

Соціально0економічне становище району за січень – лютий 2012 року

ТОВАРНІ РИНКИ

У лютому 2012р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились обсяги споживання вугілля кам’яного на 14,1%.

Поряд з цим відбулось збільшення використання палива дизельного у 3,2 раза, бензину моторного – на 18,9%.

Станом на 1 березня 2012р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року зменшились залишки бензину моторного на 34,7%, вугілля кам’яного – на 33,3%, палива дизельного – на 0,8%.

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Тваринництво. За січень–лютий 2012р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби в живій вазі)  12 ц, молока – 5708 ц. Порівняно з аналогічним періодом  попереднього року виробництво м’яса зменшилось на 50%, а  молока – збільшилось на 23,5%.

Вирощування худоби в цій категорії господарств зменшилось на 5,8% і склало 261 ц, у т.ч. свиней – на 43,2% (41 ц), великої рогатої худоби –  збільшилось на 7,6% (220 ц).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі у січні–лютому п.р. збільшились порівняно до січня–лютого попереднього на  9,3% і склали 223 г, свиней – на 33,1% (189 г).

Продуктивність корів зросла на 122 кг, або на 22,2% і становила
672 кг молока.

На початок березня 2012р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалось 2103 голови великої рогатої худоби (з них 852 голови корів), 396 голів свиней. Порівняно до 1 березня 2011р. чисельність великої рогатої худоби зменшилась на 41 голову (на  1,9%), свиней – на 281 голову  (на 41,5%); поголів`я корів збільшилось на 12 голів (на 1,4%).

Станом на 1 березня 2012р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 27,8тис.ц кормових одиниць, що на 51,4% більше, ніж на відповідну дату попереднього року. У розрахунку на одну умовну голову худоби це становило по 16,2 ц корм.од
(на 60,4% більше).

Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–лютий 2012р. сільськогосподарськими підприємствами Борівського району за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби
(в живій вазі) – 16 т, молока та молочних продуктів – 351 т, зернових та зернобобових культур – 5058 т, насіння соняшнику – 2428 т, сої – 219 т. Порівняно до січня–лютого 2011р. збільшились обсяги продажу зернових у 26,3 раза, насіння соняшнику – на 65,5%, молока – на 23,6%. Разом з тим, зменшились обсяги реалізації худоби на 5,9%.

Середні ціни реалізації худоби в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 24,3% і склали 11943,8 грн. за т, молока – на 4,4% (3359 грн. за т). Поряд з тим, зменшились ціни реалізації зернових культур на 37,6% (1337,1 грн. за т), насіння соняшнику – на 17,4% (3033,1 грн. за т). Середня ціна реалізації сої склала 2351,1 грн. за т.

У структурі реалізації аграрної продукції за напрямами збуту питома вага комерційних каналів становила 92,2%, переробних підприємств – 7,2%, видачі пайовикам – 0,5%, продажу населенню – 0,1%.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

За січень 2012р. по підприємствах та організаціях району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав
278,3 тис.грн. і зменшився на 28,1% в порівнянні з відповідним періодом попереднього року (у фактичних цінах).

                Населенню реалізовано послуг на 257,7 тис.грн., що складає 92,6% до загального обсягу.

Доходи населення

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій Борівського району за місяць збільшилась на 2,5% і на 1 лютого 2012р. становила 41,7 тис.грн.

За січень 2012р. до служб по наданню населенню субсидій звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 35 сімей. Призначено субсидії на суму 14051 грн.
30 сім’ям, що становило 85,7% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями.

Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у січні по району склала 468,4 грн.

Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у січні 2012 році склала 565876. Перераховано коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів 274094 грн. (48,4%).

У січні 2012р. звернень та призначень населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива по Борівському району не було.

Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива за січень 2012р. в районі отримали 27 сімей на загальну суму 22607 грн.

Рівень сплати населенням Борівського району житлово-комунальних послуг з початку року склав 86,0%, проти 75,7% по області. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати ЖКП у % до суми заборгованості на початок звітного року по району склав 108,4%. Cередній термін заборгованості населення за всі послуги склав 1,8 місяця.

Ринок праці

За адміністративними даними районного державного центру зайнятості на обліку цієї установи на 1 лютого 2012р. перебувало
867 безробітних, що на 5,7% менше, ніж торік.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення працездатного віку, за місяць збільшився на 0,8 в.п. і на 1 лютого 2012р. становив 8,3%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 лютого 2012р. у Борівському районі, за оцінкою, проживало 17521 особа. Упродовж січня 2012р. чисельність населення зменшилася на 13 осіб, що в розрахунку на 1000 населення складало 8,8 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 21 особа, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 8 осіб.

Порівняно з січнем 2011р., обсяг природного скорочення збільшився на 5 осіб, або з 10,6 до 14,2 осіб на 1000 населення.

За січень 2012р. відмічалось збільшення кількості народжених: в цілому по району зареєстровано 14 осіб, що на 4 особи (на 40,0%) більше, ніж за січень 2011р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з січнем 2011р., збільшився з 6,6 до 9,4 осіб на 1000 населення.

У січні 2012р. в районі померло 35 осіб, у тому числі 2 дитини у віці до 1 року. Порівняно з січнем 2011р. кількість померлих в районі збільшилась на 9 осіб (на 34,6%), рівень смертності збільшився з 17,2 до 23,6 померлих на 1000 населення.

За січень 2012р. у район прибуло 23 особи, вибуло 15 осіб, сальдо міграції було додатним – 8 осіб. У порівнянні з січнем 2011р., кількість прибулих збільшилась на 4 особи (на 21,1%), а вибулих зменшилась на 11 осіб (на 42,3%).

О.Г.Мамонтова.

Начальник Головного управління статистики.