Официально

Пенсії за особливі заслуги

Пенсії  за особливі заслуги

Пенсії за особливі за-слуги вста­новлюються громадянам України, які мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення у галузі науки, культури, освіти, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту тощо, згідно із Законом України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Пенсія за особливі за-слуги вста­новлюється як надбавка до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірах від прожиткового мінімуму, визначеного для  непраце-з­датних осіб, незалежно від розміру пенсій. Розмір надбавки визначається відповідними комісіями, залежно від заслуг особи. Якщо особа одночас­но має право на надбавки, зазначені в кількох пунктах ст. 1 цього Закону, призначається та надбавка, яка є біль­шою у максимальному розмірі.

У випадку смерті особи, яка мала право на пенсію за особливі заслуги  відповідно до ст. 1 цього Закону, не­працездатні члени сім’ї померлого, зазначені в ст. 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (чоловік (дружина), батько мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку; діти, які не досягли 18 років, або старші цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення 18 років), мають право на встановлення надбавки до пенсії.

При збільшенні прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, здійснюється пере­рахунок надбавки, виходячи із цього прожиткового мінімуму, з урахуван­ням встановленого     відповідними комісіями відсотку надбавки. Пере­рахунок здійснюється з дати, коли встановлений новий розмір прожит­кового мінімуму.

Однією з категорій осіб, які мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною, згідно вищезгаданого Закону є матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.

З 1 січня 2014 року вступив в силу Закон України “Про внесення змін до статті 1 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною” щодо призначення пенсії батькам, які виховали п’ятеро і більше дітей.

Змінами до вказаної статті передбачено, що у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на призначення пенсії за особливі за-слуги надається батьку.

Батькам-пенсіонерам, які за вказаних умов виховали п’ятьох і більше дітей до шестирічного віку, для вирішення питання щодо встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною, необхідно звернутись із заявою до районного управління Пенсійного фонду України за місцем проживання та надати документи:

-           копію паспорта,

-           копію трудової книжки,

-           копії свідоцтв про народження дітей (паспортів).

Розмір пенсії за особливі заслуги вказаній категорії осіб становить від 35 до 40 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили праце-здатність.

Станом на 1 січня 2014 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 949,00 грн., таким чином розмір пенсії за особливі заслуги буде становити від 332,15 грн. до 379,60 грн.

Світлана Іващенко.Заступник начальника управління ПФУ в Борівському районі Харківської області.