Закон и мы

ЗВЕРНЕННЯ до керівників та голів первинних профспілкових організацій,підприємств, установ району

ЗВЕРНЕННЯ  до  керівників  та  голів  первинних  профспілкових організацій,підприємств,    установ  району

З  лютого  2014  року  розпочато  черговий  двомісячник  з  укладання  колективних  договорів  підприємствами,  установами  та  організаціями  району.

 Колективний  договір   повинен  укладатися  на  всіх  підприємствах,  що  використовують  найману  працю.  Необхідність  укладання  колективних  договорів  на  підприємствах, в  установах  та  організа-ціях  передбачена ст. 65  Господарського  кодексу  України, ст. 11  КЗпП  України,  ст.2  Закону  України  “Про  колективні  договори  та  угоди”,  ст. 20   Закону   України  “Про  професійні  спілки,  їх  права  та  гарантії  діяльності”,  ст.  16  Закону  України  “Про  об’єднання  роботодавців”. 

Чинне законодавство передбачає таку форму взаємодії між керівником і трудовим колективом, як колективний договір. Закон України «Про колективні договори і угоди» визначає правові основи розробки, укладення та виконання колективних договорів і угод, з метою сприяння врегулювання трудових відносин і со-ціально-економічних інтересів працівників та власників.       

Ця  угода  забезпечує  стабільні  та  конструктивні  відносини  між  роботодавцем  і  працівниками  та  їхніми  представниками  в  особі  профспілок,  або  ради  трудових  колективів.  Врегулювання  відносин  з  працівниками  дає  змогу  роботодавцю  встановити  надійний  соціальний  клімат  у  колективі,  локалізувати  можливість  конфліктів  і  страйків  за  умови  виконання  норм  колективного  договору.

Будь-який колективний договір фіксує домовленість сторін з питань розміру заробітної плати та інших грошових виплат; індексації заробітної плати і доходів; грошових компенсацій за роботу в нічний час або святкові дні; зайнятість та перекваліфікацію; тривалість робочого дня, робочого тижня та оплачуваної відпустки; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; підвищення  рівня умов та охорони  праці; основних обов’язків сторін (адміністрації і робітників); контролю за виконанням колективного договору.

Конструктивні  договірні  відносини  створюють  умови для  поєднання  зусиль  роботодавця  і  працівників  у  забезпеченні  ефективності  виробництва,  високої  продуктивності праці,  а  отже –  конкурентоспроможності  підприємства.

 В  свою  чергу,  діючи  колективно,  працівники  мають  більше  шансів  задовольнити  свої  інтереси.  Коло  виробничих,  трудових  та  соціально – еконо-мічних питань, що  регулюються   колективним  договором,  необмежене,  за  єдиної  умови:  вони  мають  перебувати  в  межах  повноважень  сторін.

Від  того,  який  психологічний  клімат  у  колективі,  наскільки  працівники  почувають  себе  соціально  захищеними,  суттєво  залежить  успіх  підприємства.  Тому  колективний  договір  є  можливістю  для  реалізації  цих  вкладень.

Для  цієї  роботи  рекомендуємо  максимально   використати  двомісячник  з  укладання  колективних  договорів.  Забезпечити  своєчасне  проведення  повідомної  реєстрації  кожного  колективного    договору  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  Борівської  районної  державної  адміністрації  і  організувати  в  подальшому  належний  контроль  за  їх  виконанням.

 За  довідками з  питань  колективно-договірного врегулювання трудових  відносин  звертатися  до  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  Борівської РДА,  за тел. 6-13-01.  

 Олена Суржик. Провідний спеціаліст відділу праці та зайнятості населення УПСЗН Борівської РДА.