Советы юриста

Право на захист від усіх форм насильства

Право на захист від усіх форм насильства  

    З а к о н   У к р а ї н и Про охорону дитинства визначає   охорону   дитинства   в   Україні   як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою забезпечення реалізації   прав  дитини  на  життя,  охорону  здоров'я,  освіту, соціальний захист та всебічний розвиток встановлює основні  засади державної політики у цій сфері   Кожній дитині   гарантується   право   на  свободу,  особисту недоторканність та захист гідності.  Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних  та  інших  дитячих  закладах  мають забезпечуватися на принципах,  що  грунтуються  на  взаємоповазі,  справедливості   і виключають приниження честі та гідності дитини.
       Держава здійснює захист дитини від:  усіх форм   фізичного   і   психічного   насильства,  образи, недбалого і жорстокого поводження з нею,  експлуатації,  включаючи
сексуальні зловживання,  у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;  втягнення у  злочинну  діяльність,  залучення   до   вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;  залучення до    екстремістських   релігійних   психокультових угруповань  та   течій,   використання   її   для   створення   та розповсюдження    порнографічних   матеріалів,   примушування   до проституції,  жебрацтва,  бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо. Держава  через  органи  опіки  і піклування, служби у справах неповнолітніх,  центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді у  порядку,  встановленому законодавством, надає дитині та особам, які  піклуються  про  неї,  необхідну  допомогу  у  запобіганні та виявленні  випадків  жорстокого  поводження  з  дитиною,  передачі інформації   про   ці   випадки   для   розгляду   до  відповідних уповноважених  законом  органів  для  проведення  розслідування  і вжиття  заходів щодо припинення насильства.

     Дитина вправі   особисто   звернутися   до  органу  опіки  та піклування,  служби  у  справах  неповнолітніх, центрів соціальних служб  для  сім'ї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом  своїх  прав,  свобод  і  законних  інтересів. 

     Розголошення чи  публікація  будь-якої інформації про дитину, що може заподіяти  їй  шкоду,  без  згоди  законного  представника дитини забороняється.    Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке поводження,  насильство і знущання над ними  в  сім'ї  та поза її межами встановлюється законодавством.

      Лідія Васильєва.

Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.