Официально

Заробітна плата — це важлива складова добробуту населення

Заробітна  плата - це  важлива  складова  добробуту  населення

Керівники  підприємств,  установ  та  організацій,  незалежно  від  форми  власності  повинні  розуміти, що  першочерговим  завданням  виконання  Закону  України  “ Про  оплату  праці “  має  бути  своєчасна  і  в  повному  обсязі  виплата  заробітної  плати.

Одним з важливих питань економічного розвитку району є розміри показників заробітної плати. Питання заробітної плати та заборгованості з її виплати є складовою рівня життя населення.

 

Створення працездатним верствам населення умов щодо забезпечення конституційних прав працівників на заробітну плату, не нижчу від визначеної законодавством, доведення її рівня до прожиткового мінімуму  стало  одним  із  пріоритетних  напрямків  роботи  райдержадміністрації.

Середньомісячна  заробітна  плата  по  Борівському  районі  за  січень-грудень  2011  року   склала  1644,0 грн.,  що  становить  112,1 %  до  відповідного  періоду  минулого  2010  року  та  163,7%  до  прожиткового  мінімуму  на  працездатну   особу .

Але  темпи зростання  рівня  середньомісячної  заробітної  плати нижчі  в  порівнянні  з  середніми  по  області і  становлять  тільки  68,3%. За  рівнем  оплати  праці  серед  34 районів  та  міст  області  Борівський  район  займає  лише  31  рейтингове  місце.

Низький  рівень  середньомісячної  заробітної  плати  пояснюється  перш  за  все  тим,  що  в Борівському   районі основною  галуззю є сільськогосподарська,   де робота  носить  сезонний  характер  і  тому   значна  частка  працюючих  переведена  на  неповний  робочий  день  та  тиждень. Тільки  на  4  підприємствах  таких,  як  ПАФ “Злагода”, ФГ “ЮГ”,  СТОВ а/ф “Ізюмське” , СТОВ “Добробут плюс” 46  працюючих  отримують  низьку заробітну плату,  що  становить  5,9%  до  працюючих  у  сільськогосподарській  галузі.

Всього  в  районі  481  працюючих  отримують  заробітну  плану  нижчу  за  мінімальну,  що  становить  16,3%  до  загальної  кількості  працюючих  та  є  грубим  порушенням роботодавцем прав  свого  найманого  працівника  на  соціальний  захист   та  пенсійне  забезпечення  гарантоване діючим  законодавством  України

 Питання гідної  праці - це  комплексне  питання. Для   його  вирішення управлінням  праці  та  соціального  захисту  райдержадміністрації спільно  з  управлінням  Пенсійного  фонду  України  в  Борівському  районі щомісяця  проводиться вивчення  проблемних  підприємств,  установ  та  організацій,  де  рівень  заробітної  плати нижче  мінімальної,  де запроваджено  скорочену  тривалість  робочого  дня  (тижня)  та  існують  борги  із  виплати  заробітної  плати.

На  сьогоднішній  день  районним  центром  зайнятості  проводиться  робота  з приватними  підприємцями щодо  внесення  змін  до  трудових  угод, обумовивши заробітну  плату  не   нижче  мінімальної  заробітної  плати, передбаченої  Державним  бюджетом  України  на  2012  рік. Слід  зазначити,  що  при  перевірці    Державною  інспекцією  з  праці  в  Харківській  області  роботодавець  може бути  притягнений  до адміністративної  відповідальності  за  порушення  трудового  законодавства  в  частині  оформлення  трудових  договорів.

        Загальнонаціонального масштабу є питання  легалізації виплати заробітної плати та цивілізоване оформлення трудових відносин між працедавцями та найманими працівниками. Адже  від рівня заробітної плати найманих працівників прямопропорційно залежать надходження податку на доходи фізичних осіб, який є  основним джерелом наповнення місцевих бюджетів. Від наповнення місцевого бюджету залежить відповідне утримання місцевої інфраструктури, а саме: фінансування медичних установ, закладів освіти та культури, виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери, стипендій, пенсій та забезпечення благоустрою міста. Водночас  проблема наповнення бюджету є гострою і потребує постійної та особливої уваги, оскільки негативними чинниками, які впливають на надходження до бюджету, є "тіньова” зайнятість та „конвертні” зарплати.

Потрібно пам’ятати, що працівники, які одержують гроші «в конверті» є заручниками самих себе. Працівник, отримуючи нелегальну винагороду в результаті домовленості з роботодавцем, позбавляє себе соціальних виплат та гарантій: втрачає  трудову пенсію, відпускні за час щорічної відпустки, суму індексації заробітної плати у зв’язку із зростанням цін, допомогу з тимчасової непрацездатності тощо.

При цьому слід мати на увазі, що до керівників, які порушують платіжну дисципліну, вживаються всі передбачені чинним законодавством заходи організаційного та адміністративного впливу.

З метою подолання негативних явищ в економіці, вжиття заходів щодо підвищення рівня зайнятості розпорядженням голови  райдержадміністрації  від  24  жовтня  2011 року № 371 при  Борівській  районній  державній  адміністрації  створено районну робочу групу з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення.

Просимо роботодавців, працівників, інших небайдужих громадян звертатися з питань легалізації «тіньової» зайнятості населення району за «телефоном довіри»:  6-13-01, в управління праці та соціального захисту населення Борівської райдержадміністрації.

Галина МЄЛКИХ.

Начальник  відділу праці та зайнятості населення управління  праці та  соціального  захисту  населення   райдержадміністрації.