Официально

Щодо укладення колективних договорів

Щодо укладення колективних договорів

ЗВЕРНЕННЯ

до  керівників  та  голів  первинних  профспілкових організацій, підприємств,  установ  району

У  лютому – березні   поточного  року  проводиться  черговий  двомісячник  з  укладання  колективних  договорів  підприємствами,  установами  та  організаціями  району.

 

       Приділяючи   надзвичайно  важливе  значення  колективному  договору  як  базовому  інструменту  регулювання  колективних  трудових  відносин,  Борівська  районна  державна  адміністрація,  об’єднання  профспілок  району  та  районна  організація  роботодавців  вважають  за  необхідне  акцентувати  Вашу  увагу  на  необхідності  використання  вичерпних  можливостей  для  збереження  і  розвитку  колдоговірного  регулювання,  що  дозволить  захищати  соціально-економічні  права  та  інтереси  працюючих.

       На  виконання  вимог  Законів  України  “Про  колективні  договори і  угоди”,  “Про  професійні спілки,  їх  права  та  гарантії  діяльності”,  “Про  організації  роботодавців”  та  п.11.1.5  діючої  Регіональної  угоди  рекомендуємо  провести  двосторонні  переговори  роботодавців  та  профспілок  щодо  укладення  колективних  договорів  або  перегляду  діючих  з  внесенням  до  них  відповідних  змін  і  доповнень,  не  допускати  звуження  обсягів  раніше  прийнятих  пільг  і  гарантій.

      Колективні  договори  мають  забезпечити  стійкі  відносини  між  найманими  працівниками  і  власниками,  сприяти  регулюванню  виробничих,  трудових  відносин,  підвищенню  ефективності  виробництва,  зміцненню  трудової  дисципліни,  посиленню  соціального  захисту  працівників  і  пом’якшенню  соціальної  напруги  в  трудових   колективах.

      При  розробці  і  перегляді  колективних  договорів  пропонуємо  приділити  особливу  увагу  таким  питанням  як:  збереження  та  створення  робочих  місць;  забезпечення  продуктивної  зайнятості  та  підвищення  професійного  рівня  працівників;  своєчасне  введення  нових  мінімальних  рівнів  заробітної  плати  та  прожиткового  мінімуму;  досягнення  позитивної  динаміки  в  зростанні  середнього  рівня  заробітної  плати;  підвищення  рівня  охорони  праці.

      Для  цієї  роботи  рекомендуємо  максимально   використати  Двомісячник  з  укладання  колективних  договорів.  Забезпечити  своєчасне  проведення  повідомної  реєстрації  кожного  колективного    договору  в  управлінні  праці  та  соціального  захисту  населення  Борівської  районної  державної  адміністрації  і  організувати  в  подальшому  належний  контроль  за  їх  виконанням.

        За  довідками з  питань  колективно-договірного врегулювання трудових  відносин  звертатися  до  управління  праці  та  соціального  захисту  населення  Борівської райдержадміністрації,  тел. 6-13-01.

Галина Мєлких.

Начальник  відділу  з  питань  праці  та зайнятості  населення  управління

 праці та соціального захисту населення.