Официально

Порядок і підстави звернення громадян до суду при реалізації ними виборчих прав

Порядок  і підстави звернення громадян до  суду  при реалізації ними виборчих  прав

25 лютого 2014 року розпочався процес щодо підготовки та проведення позачергових виборів Президента України,  які відбудуться 25 травня 2014 року.

Відповідно до ч.7 ст. 11 Закону України «Про вибори Президента України» виборчий процес завершується офіційним оприлюдненням Центральною виборчою комісією результатів виборів Президента України або офіційною публікацією подання Центральної виборчої комісії до Верховної Ради України щодо призначення повторних виборів Президента України.

В порядку інформування Борівський районний суд Харківської області повідомляє наступне.

Предметом виборчого спору, який підлягає вирішенню в суді, є спірні правовідносини, які регулюються нормами виборчого законодавства та  виникають під час виборчого процесу.

Повідомляємо, що до компетенції Борівського районного суду Харківської області, як адміністративного суду відповідно до ст. 172-174 КАС України, віднесені справи:

 - щодо уточнення списків виборців;

 - про спорів стосовно діяльності дільничних виборчих комісій;

 - щодо дій чи бездіяльності засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих пра-цівників засобів масової інформації, що порушують законодавство про вибори.

Право звернутися з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, має кожен, хто має право голосу на відпо-відних виборах; адміністративні справи щодо уточнення списку виборців розглядає місцевий загальний суд як адміністративний суд за місцезнаходженням відповідної комісії.

Позовна заява про уточнення списку виборців подається до адміністративного суду без сплати судового збору. Позовну заяву може бути подано не пізніш як за два дні до дня голосування. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця.

Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за два дні до дня голосування, - невідкладно.

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій може бути подано до адміністративного суду у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (ч. 6 ст. 172 КАС України).

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце до дня голосування, може бути подано до адміністративного суду у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування (ч. 7 ст 172 КАС України).

Позовні заяви щодо рішень, дій чи бездіяльності дільничної виборчої комісії, членів цих комісій, що мали місце у день голосування, під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування на дільниці, може бути подано до адміністративного суду у дводенний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності (ч. 8 ст.172 КАС України).

Позовні заяви щодо дій чи бездіяльності засобів масової інформації, підприємств, установ, організацій, їхніх посадових та службових осіб, творчих працівників засобів масової інформації, що порушують законодавство про вибори та референдум можуть бути подані: у п’ятиденний строк з дня вчинення дії або допущення бездіяльності, а щодо дій чи бездіяльності, які мали місце до дня голосування - у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності, але не пізніше двадцять четвертої години дня, що передує дню голосування (ч. 4 ст. 174 КАС України).

Суд приймає позовну заяву щодо рішення, дії чи бездіяльності виборчої комісії або члена відповідної комісії до розгляду незалежно від сплати судового збору. У разі несплати судового збору на момент вирішення справи суд одночасно вирішує питання про стягнення судового збору відповідно до правил розподілу судових витрат, встановлених Кодексом адміністративного судочинства України (ч. 9 ст. 172 КАС України).      

Скарга до виборчої комісії або до суду подається у письмовій формі, яка повинна містити:

 1) назву виборчої комісії або суду, до якої (якого) вона подається;

 2) прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина України або точну назву та місцезнаходження (офіційну поштову адресу) виборчої комісії чи партії (блоку) - заявника скарги;

 3) назву суб’єкта оскарження та його поштову адресу;

 4) суть порушеного питання;

 5) виклад обставин і зазначення доказів, якими заявник скарги обґрунтовує свої вимоги;

 6) чітко сформульовані вимоги;

 7) перелік документів і матеріалів, що додаються;

 8) зазначення зацікавлених осіб, яких суб’єкт подання скарги вважає за потрібне залучити до розгляду скарги;

 9) підпис заявника скарги (представника юридичної особи - заявника) із зазначенням дати підписання.

Скарга підписується особою, яка її подає. До скарги додаються її копії у кількості, яка дорівнює кількості суб’єктів оскарження та зацікавлених осіб, зазначених у скарзі.

Скарга, оформлена без дотримання вимог статті 95 ЗУ «Про вибори Президента України», повертається суб’єктові подання скарги (представнику юридичної особи - суб’єкта подання скарги) з відповідними роз’ясненнями не пізніш як на наступний день після дня надходження скарги, а подана напередодні, в день голосування чи наступного дня - невідкладно.

Скарга розглядається у дводенний строк з дня її отримання, але щодо порушень, які мали місце до дня голосування, - не пізніше закінчення дня, що передує дню голосування, а щодо порушень, які мали місце в день голосування, - не пізніше ніж за одну годину до закінчення голосування.

 З метою організації роботи Борівського районного суду Харківської області під час виборчого процесу встановлено чергування суддів та  працівників апарату суду, з яким можна ознайомитися  в приміщенні суду на інформаційному стенді. Для оперативного вирішення питань щодо прийому позовних заяв, скарг, що стосуються виборчого процесу просимо звертатися за телефоном: 05759 6-68-95 (протягом усього робочого дня).