Официально

Шановні мешканці багатоквартирного житлового фонду!

Шановні мешканці багатоквартирного житлового фонду!

Відповідно до статті 382 Цивільного Кодексу України власникам квартири (незалежно приватизована квартира або неприватизована) у дво -або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку. Окрім того, Закон України „Про приватизацію державного житлового фонду " (стаття 1) підкреслює, що приватизація державного житлового фонду - це відчуження від комунальної власності квартир у дво - або багатоквартирному житловому будинку та прилеглих до нього господарських споруд, приміщень та місць загального користування .

 

Взаємовідносини між співвласниками дво - або багатоквартирного житлового будинку регулюються статтями 322, 369,357,358 Цивільного Кодексу.

Цивільний кодекс

Стаття 322. Тягар утримання майна
 1. Власник зобов'язаний утримувати майно,  що йому  належить, якщо інше не встановлено договором або законом.
Стаття 357. Визначення часток у праві спільної часткової власності
 1. Частки  у  праві  спільної  часткової власності вважаються рівними,  якщо інше не встановлено за  домовленістю  співвласників або законом.
2. Якщо розмір часток у праві спільної часткової власності не встановлений  за  домовленістю  співвласників  або  законом,   він визначається  з  урахуванням  вкладу  кожного  з співвласників  у придбання (виготовлення, спорудження) майна.
 3. Співвласник  має  право  на  відповідне  збільшення  своєї частки  у  праві  спільної  часткової  власності,  якщо поліпшення спільного майна,  які не можна  відокремити,  зроблені  ним  своїм коштом  за згодою всіх співвласників,  з додержанням встановленого порядку використання спільного майна.
4. Співвласник житлового будинку, іншої будівлі, споруди може зробити  у  встановленому законом порядку за свій рахунок добудову(прибудову) без згоди інших  співвласників,  якщо  це  не  порушує їхніх  прав.  Така  добудова (прибудова) є власністю співвласника, який її зробив,  і не змінює розміру часток співвласників у  правіспільної часткової власності.
5. Поліпшення  спільного  майна,  які  можна  відокремити,  є власністю того з співвласників,  який  їх  зробив,  якщо  інше  не встановлено домовленістю співвласників.
 Стаття 358. Здійснення права спільної часткової власності
 1. Право    спільної    часткової    власності   здійснюється співвласниками за їхньою згодою.
2. Співвласники можуть домовитися про  порядок  володіння  та користування майном, що є їхньою спільною частковою власністю.
3. Кожен  із  співвласників  має  право  на  надання  йому  у володіння та користування тієї частини спільного майна  в  натурі, яка відповідає його частці у праві спільної часткової власності. У разі  неможливості  цього  він  має  право  вимагати   від   інших співвласників,  які  володіють  і  користуються  спільним  майном, відповідної матеріальної компенсації.
4. Якщо договір між співвласниками про порядок  володіння  та користування  спільним  майном  відповідно до їхніх часток у праві спільної  часткової  власності  посвідчений  нотаріально,  він   є обов'язковим  і  для  особи,  яка  придбає  згодом  частку в праві спільної часткової власності на це майно.

Стаття 369. Здійснення права спільної сумісної власності
1. Співвласники майна,  що є у спільній  сумісній  власності, володіють  і  користуються  ним спільно,  якщо інше не встановлено домовленістю між ними.
2. Розпоряджання майном,  що є у спільній сумісній власності, здійснюється за згодою всіх співвласників.

     У разі   вчинення   одним  із  співвласників  правочину  щодо розпорядження спільним  майном  вважається,  що  він  вчинений  за згодою всіх співвласників.
 Згода співвласників  на вчинення правочину щодо розпорядження спільним майном,  який підлягає нотаріальному посвідченню та (або)державній  реєстрації,  має бути висловлена письмово і нотаріально посвідчена.
3. Співвласники мають право  уповноважити  одного  з  них  на вчинення правочинів щодо розпорядження спільним майном.
4. Правочин  щодо  розпорядження  спільним  майном,  вчинений одним із співвласників,  може бути  визнаний  судом  недійсним  за позовом  іншого  співвласника  у  разі відсутності у співвласника, який вчинив правочин, необхідних повноважень.
Законодавство   не   містить   норм,   які   б   звільняли   співвласників багатоквартирного будинку від обов'язку його утримувати . Кажучи    іншими    словами,    житловий    будинок – це приватна    власність співмешканців будинку.

Проживання в багатоквартирному житловому будинку має свої особливості. Мешканцям заборонено створювати події, що можуть привести до загрози життю іншим співмешканцям будинку або своїм несанкціонованим втручанням в інженерні мережі, перебудовою або руйнацією конструктивних елементів будинку надавати загрозу технічному стану житловому будинку.

      Згідно з чинним законодавством України, виконання цих вимог відслідковують контролюючі органи (держенергонагляд, МНС, СЕС, газова служба та ін. ), які при виявленні порушень мають право від накладення штрафних санкцій власників житлового будинку (в даному випадку мешканцям будинку) до від'єднання від будинку комунікацій електропостачання, газопостачання, тощо.

Тому роботи та заходи з утримання технічного стану багатоквартирного житлового будинку треба проводити в обов'язковому порядку.

Для визначення порядку проведення робіт з утримання технічного стану житлових будинків співвласникам житлових багатоквартирних будинків пропонуються три варіанта надання комунальних послуг з утримання житлового будинку.

1 варіант.

Власником житлового будинку є співвласники даного будинку або уповноважена ними особа.

Балансоутримувачем будинку залишається Борівське комунальне підприємство „Житлово-комунальне господарство" (далі КП «ЖКГ»), яке несе відповідальність за технічний стан та за наслідки надання послуг з утримання житлового будинку.

Основними документами існування КП „ЖКГ" є Статут підприємства, Колдоговір, прийнятий на загальних зборах підприємства, узгоджений профспілкою та затверджений головою Борівської районної державної адміністрації, прозорий тариф на надання послуг з утримання житлових будинків і Договір, заключений КП „ЖКГ" із співвласниками житлового будинку або уповноваженою ними особою на надання послуг.

Відповідно до вимог Законів України, стосовно утримання житлового фонду, Постанов Кабінету Міністрів та приписів контролюючих органів складається повний перелік всіх необхідних робіт та заходів з утримання житлового фонду, на основі якого проводяться розрахунки технічної і економічної частин тарифу. Головною базою складеного тарифу є чинне законодавство України, тому він обговорюванню мешканцями житлових будинків не підлягає, скорочення послуг, або виключення послуги з тарифу не передбачено.

Складений тариф і затверджений рішенням сесії селищної ради є обов'язковим і для  співвласників житлового будинку, і для КП „ЖКГ".

В даному разі вартість послуги на утримання житлового будинку буде значно вище тієї, що зараз існує. Зменшення вартості комунальних платежів здійснюється в разі, якщо органи місцевого самоврядування компенсують частку тарифу коштами власного бюджету.

Викладений варіант має високу вартість за комунальні послуги, але й високу життєспроможність .

2 варіант.

      Власником і балансоутримувачем житлового багатоквартирного будинку є співвласники     даного     будинку     або     уповноважена     ними     особа. Відповідальність за технічний стан та за наслідки утримання будинку закріплено за співвласниками будинку.

Вимоги щодо кількості і якості послуг не зменшуються, але є можливість зменшити вартість комунальних платежів шляхом передачі частки послуг в КП „ЖКГ", а обов'язки з виконання іншої частки співвласники на загальних зборах під протокол візьмуть на себе. Наприклад, прибирання прибудинкової території, ремонт вхідних дверей, ремонт покрівлі.

Цей варіант утримання будинків має багато питань і проблем .

Яскравим прикладом даного варіанта є утримання житлового фонду на даний час, коли мешканці здійснюють комунальні платежі лише за частку послуг, тому що вартість повного комплекту послуг дуже висока, а обов'язки з виконанням другої частки на себе співвласники брати не бажають. КП „ЖКГ", отримуючи платежі за частку послуг, не в змозі виконувати послуги з утримання житлових будинків в повному обсязі.

3 варіант.

Власником житлового будинку є співвласники даного будинку  або уповноважена ними особа.

Для визначення юридичної особи балансоутримувача житлового будинку треба розглянути пропозицію, яка виглядає так:

А) Співвласники житлового будинку створюють громадську організацію „Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків " (ОСББ) для вирішення питань, пов'язаних з життєдіяльністю мешканців даного будинку. Б) Для більш конкретного вирішення питань    ОСББ об'єднуються в Асоціацію, яка, згідно з розробленим та затвердженим Договором між об'єднаннями ОСББ, що входять в Асоціацію, є юридичною особою -балансоутримувачем житлових будинків з повною відповідальністю за технічний стан будинків і за наслідки наданих послуг.

При    створенні    Асоціації    якість    наданих    послуг    на    утримання багатоквартирних житлових будинків значно покращується:

-              Асоціація є однією з форм громадської організації, тому її діяльність не
підлягає загальному оподаткуванню. Для пояснення : КП „ЖКГ" виплачує
усіма видами податків до 40% від загальної суми комунальних платежів.
Створення Асоціації дає можливість зменшити вартість комунальних
платежів майже вдвічі.

-              Асоціація існує не за обов'язкові комунальні платежі, а за рахунок
одноразових добровільних внесків. Це означає, що кожне ОСББ самостійно
складає перелік робіт з утримання житлового будинку на кожний наступний
місяць. Внески по бажанню мешканців житлового будинку можуть бути як
мінімальними, так і значними.

    Даний варіант утримання житлового будинку дуже привабливий, має подальший перспективний розвиток на майбутнє.

     У разі, якщо співвласники житлових багатоквартирних будинків не визначаться в способі утримання житлового будинку, Борівське КП „ЖКГ" змушене буде зробити перерахунок тарифу на надання комунальних послуг по 1 варіанту, 2 варіант є недосконалим, а 3 варіант вступає в дію тільки по рішенню співвласників кожного житлового будинку.

Житловий багатоквартирний будинок - то ваша приватна власність, а кожна квартира - ваш грошовий капітал, який не знецінюється з роками, його не лякає ні інфляція, ні девальвація грошей.

Ринкова вартість вашої квартири буде ще вищою в тому житловому будинку, де справно працюють інженерні мережі, відремонтовані конструктивні елементи будинку, покрівля, а прибудинкова територія виглядає як справжній рай для відпочинку.

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.