Официально

Звіт голови постійної комісії Борівської районної ради з питань бюджету, інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу за період з листопада 2010 року по лютий 2012 року

Звіт голови постійної комісії Борівської районної ради  з питань бюджету, інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу  за період з листопада 2010 року по лютий  2012 року

Шановні депутати!

Постійна комісія районної ради з питань бюджету, інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу створена рішенням районної ради від 12 листопада 2010 року на І сесії УІ скликання. До її складу входять 6 депутатів районної ради.

 

Робота постійної комісії ведеться відповідно до плану роботи районної ради, поточних і перспективних планів роботи комісії та окремих доручень голови і заступника голови районної ради. Основними принципами, якими керуються члени постійної комісії у своїй діяльності, є законність, гласність, толерантність, колективне обговорення питань. Хочеться відзначити у роботі постійної комісії активність таких депутатів як Пелих Л.І.,  Віннікової Л.Г., Літвінова  С.Д., Рівчака В.І..

       Відповідно до положення про постійні комісії районної ради, до основних повноважень постійної комісії з питань бюджету, інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу відноситься попередній розгляд:

проектів плану економічного та соціального розвитку району та його фінансове забезпечення;

проектів районного бюджету, бюджетні запити головних розпорядників кредитів та погодження його зміни, підготовка висновків і рекомендацій з цих питань;

питань щодо розподілу переданих з Державного, обласного і районного бюджетів коштів у вигляді дотацій, субвенцій і внесення на розгляд районної ради;

пропозицій до регіональних програм розвитку підприємництва в районі;

питань щодо матеріального, фінансового забезпечення пріоритетних напрямків розвитку підприємницької діяльності;

аналізу стану справ з проблем розвитку малого та середнього бізнесу;

пропозицій щодо формування напрямів інвестиційної та інноваційної політики;

пропозицій щодо поліпшення інвестиційного та інноваційного клімату в районі;

питань щодо сприяння інвестиційної діяльності в районі.

Відповідно до своїх повноважень, комісія при розподілі бюджетних коштів вирішувала найбільш важливі питання, враховуючи можливості районного бюджету. Основними принципами, якими керується комісія при розподілі бюджетних коштів, є поліпшення соціально-економічного становища та розвитку Борівського району, розвиток сфери охорони здоров`я, охорони праці, освіти та культури, вирішення комунальних питань, допомога органам місцевого самоврядування, тощо.

Постійна комісія щоквартально розглядає звіти про виконання районного бюджету, розпорядників кредитів та вносить пропозиції районній раді; контролює виконання рішень Верховної Ради, Кабінету Міністрів, обласної, районної рад в частині формування та виконання бюджету; розглядає подання постійних комісій з пропозиціями на додаткові кошти по фінансуванню потреб організацій, установ та інших органів.

За звітний період постійною комісією з питань бюджету, інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу було проведено 24 засідання. На засіданнях постійної комісії  розглянуто 308 питань, з них:

погоджено та рекомендовано для розгляду на сесіях  172  проекти рішень з різних питань, в тому числі  18 зі змінами до бюджету;

по одинадцяти планових питаннях  прийняті рішення;

по 9 висновках фінансового управління райдержадміністрації підготовлені рішення про перерозподіл коштів загального фонду бюджету в межах бюджетних призначень з подальшим затвердженням на сесіях районної ради;

 розглянуто  126 листів.

          Для попереднього вивчення питань члени комісії отримують від     керівників району інформації, за результатами вивчення питань готуються необхідні висновки та рекомендації, які доводяться до виконавців та контролюється їх виконання.

      Постійна комісія ефективно співпрацює з галузевими управліннями     Борівської районної державної адміністрації.

      Протягом року членами постійної комісії  уважно вивчалися аналітичні матеріали про виконання районного бюджету на 2011 рік, надавалися відповідні рекомендації фінансовому управлінню та іншим галузевим управлінням Борівської райдержадміністрації. Під час формування районного бюджету на 2011 рік та внесення змін до нього одним з головних своїх завдань постійна комісія вбачала стимулювання пошуку нових методів і шляхів по наповненню доходної частини бюджету та сприяння прозорості розрахунків і нормативів фінансової забезпеченості при розподілі фінансових ресурсів. На засіданнях постійної комісії в звітному періоді неодноразово розглядалися питання виконання доходної частини місцевих бюджетів, висвітлювалися проблеми і намічалися шляхи їх вирішення.

       Велика увага приділяється контролю за ефективним цільовим використанням бюджетних коштів.

       У порядку контролю за виконанням рішень районної ради на засіданнях постійної комісії  протягом звітного періоду розглянуто понад 30 питань про хід виконання районних Програм. Постійною комісією заслухується інша інформація відповідно до прийнятих районною радою рішень.

       Крім цього, постійною комісією ведеться робота консультативного та методичного характеру. Співпраця депутатів постійної комісії будується на засадах рівноправності, взаємної поваги і націлена, насамперед, на забезпечення зростання рівня економічного розвитку району.

      Постійна комісія  приділяє велику увагу роботі районних комунальних підприємств, її членами уважно вивчаються аналітичні матеріали щодо їх фінансово-господарської діяльності, висловлюються пропозиції стосовно удосконалення роботи по управлінню майном спільної власності.

      Депутати опікуються проблемами жителів району, за необхідності надають дієву допомогу, оперативно і кваліфіковано працюють над розв’язанням проблем згідно з профілем діяльності постійної комісії.  

     Робота в закріплених округах, які співпадають з межами підвідомчих

 територій сільських рад – одна з найважливіших ділянок їх депутатської діяльності. Члени постійної комісії проводять прийоми громадян за встановленим графіком. Депутати взяли активну участь у суботниках, які пройшли в населених пунктах району під час двомісячника з благоустрою «Зелена весна».

      Наша постійна комісія  тісно співпрацює з іншими постійними комісіями, за необхідності надається консультаційна допомога.

 Комісія працює згідно функцій та повноважень та Положення про

постійні комісії районної ради.

           Члени комісії активні в її роботі, скрупульозно вивчають питання, віднесені до компетенції комісії, тому хочеться відзначити  таких  депутатів  як Пелих Л.І.,  Віннікову Л.Г., Літвінова  С.Д., Рівчака В.І..

 Шановні колеги!

          В цілому у звітному періоді постійна комісія працювала злагоджено, професійно, відповідально.

          Попереду ще майже чотири роки депутатської діяльності в районній раді шостого скликання. Сподіваюсь, що завдяки злагодженим діям органів влади, місцевого самоврядування, депутатського корпусу буде вирішено немало конкретних питань, які хвилюють наших виборців.

                Дякую за увагу.

Л.І.Пелих. 

Голова постійної комісії з питань бюджету, інвестицій та розвитку

малого і середнього бізнесу.