Официально

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Борівської районної державної адміністрації «Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту розпорядження голови Борівської районної державної адміністрації  «Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам».

Цей аналіз регуляторного впливу (далі – Аналіз) розроблений на виконання вимог Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності», та постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власників землі та землекористувачам», з дотриманням вимог Законів України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 р. № 308.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

Проект розпорядження «Про створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам» розроблено юридичним сектором апарату районної державної адміністрації, відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необ-хідності», та постанови Кабінету Міністрів України від 19.04.1993 № 284 «Про Порядок визначення та відшкодування збитків власників землі та землекористувачам».

На даний час у питаннях з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам існує ряд недоліків, які потребують усунення. Серед таких слід зазначити:

- відсутність відшкодування збитків, заподіяних власникам землі та землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим незаконним зайняттям земельних ділянок;

- не встановленні обмеження щодо  використання земельних ділянок, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

За таких умов, пропонується створити комісію з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Борівського району Харківської області.

2. Цілі (мета) державного регулювання

Метою прийняття даного розпорядження є створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Борівського району Харківської області яка  буде визначати та відшкодовувати збитки, заподіяні власникам землі та землекористувачам, які заподіяні вилученням (викупом) та тимчасовим незаконним зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок.

Основним завданням проекту документа є створення єдиних організаційно—правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Борівського району Харківської області.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення встановлених цілей

Альтернативний спосіб - це прийняття даного регуляторного акта, яким і пропонується створення комісії з визначення та відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Борівського району Хар-ківської області.

4. Механізми та заходи, що пропонується для розв’язання проблеми

Запропонованим Проектом розпорядження передбачається затвердити створення єдиних організаційно—правових та економічних засад визначення розмірів та порядку відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам на території Борівського району Харківської області.

Розробка Проекту розпорядження здійснювалася за принципом: законності, гласності (відкритості та загальнодоступності), прозорості та врахування громадської думки. Дія регуляторного акта поширюється на Борівський район. Регуляторний акт доводиться до відома учасників відносин шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Борівської районної державної адміністрації та шляхом публікації в районній газеті «Трудова слава».

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Впровадження в дію Проекту розпорядження дозволить досягнути встановлених цілей, а саме: відшкодування збитків, заподіяних вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та неодержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

Запропонований акт стосується інтересів держави, суб’єктів господарювання, населення. 

Очікувані результати впровадження регуляторного акта полягатимуть у наступному.

Очікувані вигоди та витрати:

Органи місцевого самоврядування: вигоди-забезпечення раціонального та ефективного використання земельних ділянок, забезпечення наповнення місцевого бюджету, покращення стану навколишнього середовища; витрати - пов’язані із можливим претен-зійним та /або позовним провадженнями.

Суб’єкти господарювання, громадяни:вигоди-встановлення чіткої процедури нарахування та стягнення збитків у сфері земельних відносин, передбачуваність дій влади, прогнозування умов господарювання і заходів відповідальності у випадку їх порушення; витрати-обовязкові платежі за землю податкового характеру,витрати на виготовлення технічної документації або проекту із землеустрою (у разі необхідності).Витрати -пов’язані із сплатою збитків у випадку порушення норм чинного земельного законодавства.

Населення: вигоди-збільшення надходжень до місцевого бюджету. Здійснення чіткої взаємодії з органами місцевого самоврядування вирішення земельних спорів, виявлення вільних від забудови земель, що надасть можливість їхнього раціонального використання та майбутньої вигоди; витрати-відсутні.

7. Строк дії регуляторного акта

Акт набирає чинності з дня його опублікування в засобах масової інформації відповідно до законодавства України.

Запропонований регуляторний акт довгостроковий. Доповнення та зміни будуть вноситися після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та у разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності. Перегляд положень регуляторного акту, його скасування, відміна чи внесення до нього змін здійснюватиметься у відповідності з вимогами Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

8. Показники результативності регуляторного акта

Впровадження даного регуляторного акта дозволить виконати вимоги
Закону України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів сус-пільної необхідності» щодо відшкодування збитків, заподіяних вилученням (викупом) та тимчасовим зайняттям земельних ділянок, встановленням обмежень щодо їх використання, погіршенням якості ґрунтового покриву та інших корисних властивостей земельних ділянок або приведенням їх у непридатний для використання стан та не-одержанням доходів у зв’язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок, самовільним зайняттям земельних ділянок, використанням земельних ділянок без оформлення документів, що посвідчують право на земельну ділянку відповідно до закону, в інших випадках, коли особа використовує земельну ділянку з порушенням земельного законодавства чи законодавства про плату за землю.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту:

- високий, оскільки проект був розміщений на офіційному веб-сайті Борівської районної державної адміністрації, та опублікований в районній газеті «Трудова слава». Важливу роль щодо поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту мають наради та робочі зустрічі, значна кількість яких була проведена при розробці проекту акту.

Створення комісії здійснюється на засадах прозорості.

Прогнозним показником є забезпечення прозорості у створенні комісії

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта 

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись згідно із вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Базове відстеження регуляторного акту буде здійснюватись до набуття ним чинності.

Відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься шляхом аналізу даних моніторингу діяльності комісії, вивчення громадської думки.

Повторне відстеження проводиться в термін до 2-ох років (з дня набрання чинності регуляторного акту).

Періодичне відстеження здійснюється раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного  відстеження.

В.В. Могильов

Перший заступник голови районної

державної адміністрації                                                       

Д.А.  Гонтар

Завідувач юридичного сектору

апарату районної державної

адміністрації