Официально

Соціально-економічне становище району за січень 2012 року

Соціально-економічне становище району за січень 2012 року

ТОВАРНІ РИНКИ

У січні 2012р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились обсяги споживання вугілля кам’яного на 35,3%, палива дизельного – на 27,5%, бензину моторного – на 21,7%.

Станом на 1 лютого 2012р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року збільшились залишки бензину моторного на 11,6%, палива дизельного – на 11%.

 

При цьому зменшились залишки вугілля кам’яного на 41,7%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Тваринництво. За січень 2012р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби в живій вазі) – 8 ц, молока – 2836 ц. Порівняно з січнем попереднього року виробництво м’яса залишилось на минулорічному рівні, а молока – збільшилось на 25,9%.

Вирощування худоби в цій категорії господарств зменшилось на 7,9% і склало 133 ц, у т.ч. свиней – на 58,2% (16 ц), великої рогатої худоби –  збільшилось на 10,7% ( 117 ц).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі у січні поточного року зменшились до січня попереднього на 27,5% і склали  171 г, свиней – на 35,3% (157 г).

Продуктивність корів зросла на 68 кг, або на 25,4% і становила
336 кг молока.

На початок лютого 2012р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалось 2062 голови великої рогатої худоби (з них 843 голови корів), 391 голова свиней. Порівняно до 1 лютого 2011р. чисельність великої рогатої худоби збільшилась на 2 голови (на 0,1%), у т.ч. корів – на 3 голови (на 0,4%); свиней – зменшилась на 366 голів (на 48,3%).

Станом на 1 лютого 2012р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 32,2 тис.ц кормових одиниць, що на 81,9% більше, ніж на відповідну дату попереднього року. У розрахунку на одну умовну голову худоби це становило по 19 ц корм.од (на 93,9% більше).

Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень 2012р. сільськогосподарськими підприємствами Борівського району за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби (в живій
вазі) – 7 т, молока та молочних продуктів – 169 т, зернових та зернобобових культур – 1143 т, насіння соняшнику – 863 т, сої – 219 т. Порівняно до січня 2011р. збільшились обсяги продажу зернових у 14,1 раза, насіння
соняшнику – на 69,5%, худоби та птиці – на 40%, молока – на 28%.

Середні ціни реалізації молока в порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 3,3% і склали 3357,4 грн. за т. Поряд з тим, зменшились ціни реалізації зернових культур – на 59,1% (1292,1 грн. за т), насіння
соняшнику – на 17% (2887 грн. за т), худоби – на 1,9% (13085,7 грн. за т).

У структурі реалізації аграрної продукції за напрямами збуту питома вага комерційних каналів становила 89%, переробних підприємств – 10,9%, продажу населенню – 0,1%.

БУДІВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

За 2011 рік у Борівському районі введено в експлуатацію 149 м2 загальної площі житла, що становить 24,3% до попереднього року.

Введено в експлуатацію 2 квартири. Середній розмір квартири становить 74,50 м2 загальної площі.

По об’єктах соціальної сфери збудовано фізкультурно–оздоровчий комплекс на 20 місць.

За 2011 рік уведено в експлуатацію: будинок відпочинку на 36 місць; офіс та магазин торгівельною площею 10,0 м2; кафе на 8 посадочних місць та 2 базові станції  зв’язку потужністю 10 кВт.

Серед міст та районів Харківській області за обсягами введеного житла район посідає 28 місце, а за темпами – 25.

ТРАНСПОРТ

Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів підприємців–фізичних осіб) склав
0,9 тис. тонн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги вантажних перевезень збільшились у 1,8 раза. Вантажообіг склав
142,0 тис.ткм, що на 53,4% більше. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району склали 9,4 тис. пасажирів, пасажирооборот становив 545,8 тис.пас.км. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги пасажирських перевезень зменшилися на 16,1%, обсяги пасажирообороту – на 36,2%. Середня дальність перевезення 1 пасажира становить 58,1 км. Питома вага перевезених пасажирів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують лише підприємства–юридичні особи.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

За рік по підприємствах та організаціях району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав
5318,7 тис.грн. і збільшився на 51,5% в порівнянні з 2010р. (у фактичних цінах).

                Населенню реалізовано послуг на 3779,0 тис.грн., що складає 71,1% до загального обсягу.

Доходи населення

Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємств, установ та організацій[1] Борівського району у січні–грудні 2011р. становила 2,6 тис. осіб, або 0,4% від загального показника по області.

Середньомісячна номінальна заробітна плата одного штатного працівника у вищевказаному періоді дорівнювала 1644 грн. і перевищувала законодавчо встановлені державні соціальні стандарти: рівень мінімальної заробітної плати та прожитковий мінімум для працездатної особи (1004 грн.) – у 1,6 раза, проте була на 31,7% менше середньообласного показника.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій району за місяць зменшилась на 31,4% і на 1 січня 2012р. становила 40,7 тис.грн.

За 2011р. до служб по наданню населенню субсидій звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг
2234 сімей. Призначено субсидії на суму 618655 грн. 2218 сім’ям, що становило 99,3% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями.

Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у грудні по району склала 261,9 грн.

Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у 2011 році склала 2923901. Перераховано коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів 2589151 грн. (88,6%).

За 2011р. до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива у Борівському районі звернулися 344 сім’ї.

Призначено субсидій 318 сім’ям (92,4%) на загальну суму 237243 грн.

Середній розмір призначених населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива однією сім’єю по району за грудень становив 962,0 грн.

Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива за 2011р. в районі отримала 291 сім’я на загальну суму 214636 грн.

Рівень сплати населенням Борівського району житлово-комунальних послуг з початку року склав 99,6%, проти 96,4% по області. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати ЖКП у % до суми заборгованості на початок звітного року по району склав 95,3%. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у грудні 2011р. порівняно з листопадом на 7,5%, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,7 місяця.

Ринок праці

За адміністративними даними районного державного центру зайнятості на обліку цієї установи на 1 січня 2012р. перебувало
785 безробітних, що на 3,7% менше, ніж торік.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення працездатного віку, за місяць збільшився на 1,8 в.п. і на 1 січня 2012р. становив 7,6%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ    

На 1 січня 2012р. у Борівському районі, за оцінкою, проживало
17,5 тис.осіб. Упродовж 2011р. чисельність населення зменшилася на
0,3 тис.осіб, що в розрахунку на 1000 населення складало 17,6 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного (185 осіб) та міграційного (127 осіб) скорочень.

Порівняно з 2010р., обсяг природного скорочення збільшився на
14 осіб, або з 9,5 до 10,4 осіб на 1000 населення.

За 2011р. відмічалось зменшення кількості народжених: в цілому по району зареєстровано 168 осіб, що на 21 особу (на 11,1%) менше, ніж за 2010р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з 2010р., зменшився з 10,5 до 9,5 осіб на 1000 населення.

У 2011р. в районі померло 353 особи, у тому числі 2 дитини у віці до 1 року. Порівняно з 2010р. кількість померлих в районі зменшилась на
7 осіб (на 1,9%), рівень смертності зменшився з 20,0 до 19,9 померлих на 1000 населення.

За 2011р. було зареєстровано 105 шлюбів, що на 11 шлюбів
(на 11,7%) більше, ніж за 2010р. Інтенсивність укладання шлюбів збільшилась, порівняно з 2010р., з 5,2 до 5,9 одиниць на 1000 населення.

У 2011р. в районі зареєстровано 20 розлучень, показник розлучень складав 1,1 одиниць на 1000 населення.

За 2011р. у район прибуло 297 осіб, вибуло 424 особи, сальдо міграції було від’ємним – 127 осіб. У порівнянні з 2010р., кількість прибулих зменшилась на 39 осіб (на 11,6%), а вибулих збільшилась на
4 особи (на 1,0%).[1] Дані наведено по підприємствах та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.