Официально

З 10 лютого 2012 року стартує всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»

З 10 лютого 2012 року стартує всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»

 Підвищення кваліфікації державних службовців має стати одним із пріоритетів державної кадрової політики, адже без фахівців високого рівня неможливо досягти прогрес у здійсненні радикальних перетворень, проголошених Президентом України Віктором Януковичем у Програмі економічних реформ на 2012-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка ефективна держава».

Необхідно відзначити, що переважна більшість економічних та соціальних реформ проводиться саме силами державних службовців, які є найбільш стабільним соціальним елементом суспільства й держави, носієм їх традицій та досвіду.

Президент України Віктор Янукович вимагає від управлінців вищої відповідальності, якісних нормотворчих документів, нових знань щодо стратегічного планування і вміння прораховувати перспективу. Все це напряму підвищує планку їхньої професійної підготовки.

Саме тому щороку проводиться Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець», започаткований 2008 року з метою підвищення професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, зміцнення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців. Основними завданнями Конкурсу є такі: виявлення та заохочення професійно підготовлених державних службовців, висококваліфікованих фахівців, зокрема молоді, до роботи в центральних та місцевих органах виконавчої влади; покращення системи надання адміністративних послуг громадянам, формування у державних службовців шанобливого ставлення до своєї професії, основних принципів державної служби.

Конкурс покликаний сприяти розвитку кадрового потенціалу державної служби, у розбудові безперервної системи підвищення кваліфікації посадовців. Важливою місією професійного змагання також є відродження довіри та зміцнення авторитету державної служби у суспільстві. Конкурс, побудований на засадах прозорості, є ефективним та дієвим способом визначення кращих державних службовців на всіх рівнях влади.

Конкурс за своєю суттю є одним з головних етапів супроводження кар’єрного зростання державного службовця, дає широкі можливості для самостійного професійного навчання та самореалізації.

Завдяки Конкурсу у державних органах поступово створюється особлива система самоосвіти – комплексне підвищення кваліфікації, яке щороку триває 8 місяців (з березня по жовтень), враховуючи самоосвіту учасників, а також участь у запланованих навчальних заходах, визначених програмою Конкурсу.

 

Особливості Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» 2011 року

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», з метою зростання професіоналізму, відкритості, інституційної спроможності державної служби, підвищення її авторитету шляхом узагальнення досвіду роботи кращих державних службовців Нацдержслужбою України проведено роботу щодо організації проведення Конкурсу у 2011 році на місцевому, регіональному та державному рівнях.

У 2011 році Конкурс проводився у контексті доручень Президента України щодо виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», а також впровадження нового антикорупційного законодавства у систему державної служби.

Нацдержслужбою України проведено відповідну методично-консультативну роботу щодо підвищення кваліфікації державних службовців у 2011 році у рамках Конкурсу:

- наказом від 12 листопада 2010 року № 286 затверджено відповідні методичні рекомендації;

- наказом від 9 грудня 2010 року № 286 затверджено Положення про здійснення моніторингу професійного зростання переможців та лауреатів Конкурсу.

Оргкомітетом Конкурсу: доручено Національній академії державного управління при Президентові України актуалізувати завдання Комплексної програми підвищення кваліфікації державних службовців ІІ-VІІ категорій посад у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»; 28 січня 2011 року затверджено плани його проведення у 2011 році у центральних та місцевих органах виконавчої влади (з урахуванням Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»).

З метою поширення позитивного досвіду Конкурсу, об’єднання його учасників, організаторів та партнерів у професійну соціальну мережу переможцями та учасниками Конкурсу у січні 2011 року створено веб-сайт «Спільнота кращих державних службовців» – www.kds.org.ua, який було презентовано на робочій нараді з проведення Конкурсу 17 січня 2011 року.

На офіційному веб-сайті Нацдержслужби України у банері Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» розміщено методичні матеріали з питань проходження усіх 3-х турів Конкурсу та підсумкові матеріали за результатами їх проведення.

І тур Конкурсу проходив з березня по квітень

За дорученням Нацдержслужби України Національною академією державного управління при Президентові України внесено зміни до Комплексної програми з урахуванням посилення вивчення учасниками Конкурсу нового антикорупційного законодавства, обласними та регіональними центрами перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій до планів-графіків підвищення кваліфікації державних службовців (далі – ЦППК) включено програми короткострокових семінарів підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу з урахуванням змін Комплексної програми.

Відповідно до планів проведення Конкурсу в місцевих органах виконавчої влади у 2011 році було створено 810 оргкомітетів з проведення І туру, що на 100 оргкомітетів більше ніж у 2010 році (710), з них: 284 – в апаратах та структурних підрозділах Ради міністрів АР Крим, Верховної ради АР Крим, обласних та Київської і Севастопольської міських державних адміністраціях, що на 87 оргкомітетів більше ніж у 2010 році (197); 526 – у районних державних адміністраціях – на 13 оргкомітетів більше ніж у 2010 році (513).

Загальна кількість оргкомітетів з проведення І туру Конкурсу в апаратах та структурних підрозділах міністерств, центральних органів виконавчої влади складає 146, що на 95 оргкомітетів менше ніж у 2010 році (241), з них: 28 – в апаратах, що на 20 оргкомітетів менше ніж у 2010 році  (48); 118 у структурних підрозділах та територіальних органах – на 75 оргкомітетів менше ніж у 2010 році (193).

   Загальна кількість учасників І туру Конкурсу в місцевих органах виконавчої влади склала 7622 особи (2010 рік – 7651), з них 6022 учасники у райдержадміністраціях (2010 рік – 6256), 1600 – в облдержадміністраціях (2010 рік – 1395) .

В апаратах та структурних підрозділах міністерств, центральних органів виконавчої влади, інших державних органів участь у першому турі Конкурсу взяли 1768 осіб, що майже у 2 рази менше ніж у 2010 році (3 413 осіб), з них 123 учасника в апаратах (2010 рік – 181), 1645 у структурних підрозділах  міністерств, центральних органів виконавчої влади (2010 рік – 3232).

Зазначені показники обумовлені процесом оптимізації системи центральних органів виконавчої влади.

 

ІІ тур Конкурсу проходив з травня по червень.

Для організації проведення ІІ туру Конкурсу наказом Головдержслужби від 13.04.11 № 100 затверджено персональний склад організаційних комітетів з проведення ІІ туру Конкурсу в регіонах України, який було розміщено на офіційному веб-сайті Головдержслужби, у банері «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець».

Підвищення кваліфікації учасників ІІ туру Конкурсу між державними службовцями місцевих органів виконавчої влади відбувалося на базі обласних та регіональних ЦППК відповідно до затверджених планів-графіків.

Проведенню ІІ туру Конкурсу передувала організація циклу короткотермінових семінарів:

- «Державне управління і державна служба»;

- «Державний службовець в сучасних умовах: професіоналізм та компетентність»;

- «Актуальні питання удосконалення діяльності державних службовців»;

- «Розвиток державної служби в історичному аспекті»;

- «Актуальні проблеми державного управління» тощо.

До участі у ІІ турі Конкурсу оргкомітетами Конкурсу в регіонах відібрано 1101 державний службовець, що на 62 особи більше ніж у 2010 році (1039) місцевих органів виконавчої влади, з них:

- у номінації «Кращий керівник» – 493 особи;

- у номінації «Кращий спеціаліст» – 608 осіб.

За результатами ІІ туру усі учасники отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації, до проходження програми підвищення кваліфікації ІІІ туру регіональними оргкомітетами було рекомендовано 105 державних службовців, які підтвердили найкращі знання під час ІІ туру Конкурсу.

Відзначення переможців Конкурсу відбувалося на урочистостях з нагоди Дня державної служби, що дозволило посилити професійну складову Конкурсу.

Переможців та лауреатів ІІ туру Конкурсу в регіонах нагороджено дипломами, почесними грамотами, подяками облдержадміністрацій, цінними подарунками, грошовими винагородами.

До ІІ туру Конкурсу оргкомітетами відібрано 33 державних службовця ЦОВВ, що на 20 осіб менше ніж у 2010 році (53 особи) з них:

- у номінації «Кращий керівник»  – 13 осіб;

- у номінації «Кращий спеціаліст»  – 20 осіб.

Підвищення кваліфікації учасників ІІ туру Конкурсу між державними службовцями ЦОВВ відбувалося на базі Науково-навчального інституту регіонального управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління у рамках короткострокового семінару: «Державна служба: правовий стиль та методи роботи в умовах адміністративної реформи». Учасникам ІІ туру Конкурсу вручені свідоцтва про підвищення кваліфікації.

За результатами ІІ туру Конкурсу серед державних службовців ЦОВВ Оргкомітетом рекомендовано 8 учасників для проходження програми підвищення кваліфікації ІІІ туру.

ІІІ тур Конкурсу проходив з вересня по жовтень

Для проведення підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІІ туру, який проходив з 17 по 21 жовтня 2011 року, Оргкомітетом з проведення ІІІ туру Конкурсу затверджено Програму короткострокового семінару: «Державна служба – правовий стиль і методи роботи в умовах реалізації Програми економічних реформ у контексті нового антикорупційного законодавства».

Підвищення кваліфікації державних службовців у рамках ІІІ туру Конкурсу відбувалося на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

Протягом вересня 2011 року незалежними експертами Національної академії державного управління при Президентові України проводилась попередня оцінка творчих робіт учасників заключного (ІІІ) туру Конкурсу.

З 98 учасників, допущених Оргкомітетом до участі у ІІІ турі Конкурсу, в його рамках підвищили кваліфікацію 91 державний службовець місцевих та центральних органів виконавчої влади (2010 рік – 94) з них: у номінації «Кращий керівник» – 50 осіб (2010 рік – 46); у номінації «Кращий спеціаліст» – 41 особа (2010 рік – 48).

Під час першого етапу ІІІ туру Конкурсу – захисту творчих робіт, членами Оргкомітету оцінювались вміння конкурсантів обирати та аналізувати проблему, оцінювати зміни, які відбуваються у регіонах та у цілому в країні, застосовувати набуті знання під час І та ІІ турів Конкурсу при розв’язанні конкретних управлінських завдань, обґрунтовувати практичні рекомендації, робити узагальнення статистичних даних.

Другий етап ІІІ туру Конкурсу – ділова гра, яка проводилась з метою вироблення у конкурсантів навиків прийняття рішень у нестандартних ситуаціях. Діловій грі передувало проведення майстер класів: «Самоменеджмент лідерів»; «Підвищення професійної компетентності керівника»; «Самоменеджмент державного службовця».

Заключний етап ІІІ туру Конкурсу – презентація учасника, під час якої конкурсанти характеризували власну професійну діяльність, мотиваційну спрямованість щодо неї, досягнуті результати своєї роботи та її роль у загальних результатах роботи органу влади, вносили власні пропозиції щодо удосконалення роботи органу влади та своєї професійної діяльності, наголошували на основних власних пропозиціях щодо напрямів державної політики у сфері державної служби.

Комплексна програма підвищення кваліфікації учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» зафіксувала високі сучасні вимоги до чиновників усіх рівнів, орієнтацію цих вимог до європейських стандартів, здорової професійної конкуренції у сфері державного управління, належний рівень адміністративних послуг.

Для учасників заключного туру Конкурсу організовано проведення екскурсії до Верховної Ради України.

Оргкомітетом з проведення ІІІ туру Конкурсу 30 листопада 2011 року на підсумковому засіданні затверджено результати проведення заключного туру, окреслено основні завдання проведення Конкурсу в наступному році та визначено переможців та лауреатів Конкурсу 2011 року в номінаціях:

«Кращий керівник»:

1 місце – Качур Олена Дмитрівна, начальник відділу культури і туризму Оріхівської РДА Запорізької області;

2 місце – Гапоненко Людмила Василівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Державного агентства водних ресурсів України;

3 місце – Кравченко Ростислав Анатолійович, начальник відділу планування та підготовки у сфері цивільного захисту Управління з питань надзвичайних ситуацій Солом’янської РДА м. Києва;

4 місце – Липко Людмила Анатоліївна, державний реєстратор апарату Брусилівської РДА Житомирської області.

«Кращий спеціаліст»:

1 місце – Радько Євгенія Миколаївна, головний спеціаліст служби у справах дітей Сватівської РДА Луганської області;

2 місце – Раєвський Денис Олексійович, головний спеціаліст відділу суспільно-політичного моніторингу та інформування Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю Чернівецької ОДА;

3 місце – Садовська Альона Леонідівна, головний спеціаліст відділу з питань кадрової роботи та державної служби Деснянської РДА м. Києва;

4 місце – Онищук Тетяна Олександрівна, провідний спеціаліст відділу ведення державного реєстру виборців апарату Дубенської РДА Рівненської області.

Соціальним партнером Конкурсу є ЦК профспілки державних установ України, який визначив серед учасників Конкурсу переможців у номінаціях «Гордість профспілки» та «Молодь – майбутнє профспілки».

Загалом у рамках Конкурсу з моменту його започаткування  підвищили кваліфікацію 37799 державних службовців центральних та місцевих органів виконавчої влади інших державних органів (14 % від їх загальної чисельності):

2008 рік – 5 816  осіб;

2009 рік – 9 118 осіб;

2010 рік – 12 250 осіб;

2011 рік – 10 615 осіб.

 

 

 

У рамках Конкурсу за час його існування сформовані чіткі механізми впливу результатів підвищення кваліфікації його учасників на їх службову кар’єру. 

 

Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець»

2012 року

 

Стратегія державної кадрової політики на 2012-2020 роки, яка схвалена Указом Президента України від 01.02.2012 р. № 45/2012, одним з головних завдань ставить досягнення високого рівня розвитку людського потенціалу держави, зокрема шляхом формування інноваційної державної кадрової політики у сфері державної служби. Сучасний підхід у державній службі – формування якісно нової особистості, високосвідомого управлінця та ефективного виконавця. Чітке знання та дотримання етичних стандартів законодавства, стратегічне бачення розвитку напрямку державного управління – сучасний код кар’єрного успіху державного службовця.

Важливим чинником вирішення цих завдань є нове законодавство у сфері державної служби, зокрема Закон України «Про державну службу».

Саме на новаціях законодавства про державну службу в Україні робиться акцент при проведенні у 2012 році ювілейного Всеукраїнський щорічний конкурс «Кращий державний службовець».

Цьогоріч Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» проводиться в три тури:

І – протягом березня-квітня,

ІІ – травня-червня,

ІІІ – вересня-жовтня.

Конкурс проходитиме у 2-х номінаціях: «Кращий керівник» і «Кращий спеціаліст».

Для проведення І туру Конкурсу в місцевих та центральних органах виконавчої влади, інших державних органах (їх територіальних підрозділах) утворюються організаційні комітети, які затверджують план заходів проведення І туру Конкурсу, завдання І туру, критерії їх оцінки, здійснюють відбір учасників та визначають переможців І туру Конкурсу.

Для проведення ІІ туру Конкурсу Нацдержслужбою України утворюються оргкомітети для проведення Конкурсу на регіональному рівні та серед державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів. Оргкомітети затверджують завдання ІІ туру Конкурсу (проведення співбесіди з питань державного управління; виконання практичних завдань з питань службової етики та етикету; підготовка та здійснення публічного виступу у рамках засідань за круглим столом з тематики, яка доводиться до відома учасників за 15 днів до його проведення), критерії їх оцінки, здійснюють відбір учасників та визначають переможців ІІ туру Конкурсу на регіональному рівні та серед державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних органів.

            Оргкомітетом з проведення ІІІ Конкурсу затверджуються списки учасників, завдання, критерії їх оцінки, визначають переможців та лауреатів заключного туру Конкурсу. Вимоги до учасників надзвичайно високі, вони захищають творчі роботи, презентують себе, беруть участь у діловій грі, вирішують складні завдання стосовно прийняття управлінських рішень.

            Переможців та лауреатів ІІІ туру нагороджують грошовими винагородами, цінними призами та подарунками, вони користуються привілеями до вступу до Національної академії державного управління при Президентові України, мають високі шанси на заняття керівних посад в органах влади.

            Проведення всіх трьох турів Конкурсу супроводжується рекламною кампанією та висвітленням заходів в ЗМІ.

Матеріали щодо особливостей проведення Конкурсу у 2012 році розміщені на офіційному веб-порталі Нацдержслужби України (www.nads.gov.ua): банер «Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» – розділ «Правова, методична база організації та проведення Конкурсу «Кращий державний службовець».

За інформацією щодо участі у Конкурсі у районах і областях необхідно звертатися до районних та обласних державних адміністрацій, у Києві - до кадрових служб центральних та інших органів влади.

Відповідальна особа - Роденко Ольга Вікторівна (Школа вищого корпусу державної служби) тел.0442792951.

 Таким чином, Всеукраїнський щорічний конкурс «Кращий державний службовець» як частина комплексу заходів з професійного розвитку державних службовців спрямований на підготовку нової генерації державних службовців, які обрали служіння народу сенсом свого життя.