Советы юриста

Заставна. Поняття, форма та зміст

Заставна. Поняття, форма та зміст

Заставна — це борговий цінний папір, який засвідчує безумовне право його власника на отримання від боржника виконання за основним зобов'язанням, за умови, що воно підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання основного зобов'язання - право звернути стягнення на предмет іпотеки. (стаття 20 Закону України «Про іпотеку).

Заставна оформлюється, якщо її видача передбачена іпотечним договором.

Заставна складається в письмовій формі в одному примірнику на бланку стандартної форми, яка встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. На всіх оригінальних примірниках іпотечного договору робиться відмітка про видачу заставної. Залежно від предмета іпотеки (нерухоме майно, об'єкт незавершеного будівництва) заставна повинна мати візуальні відмінності, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

У заставній обов'язково мають міститися такі реквізити:

1)  слово "Заставна " як складова частина назви документа та визначення про зобов'язання боржника виконати перед іпотекодержателем у встановлений строк основне зобов'язання;

2)   для іпотекодавця, боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця) та іпотекодержателя - юридичних осіб:

резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців;

нерезидентів - найменування, юридична адреса та держава, де зареєстрована особа;

для іпотекодавця, боржника (якщо він є відмінним від іпотекодавця) та іпотекодержателя - фізичних осіб;

громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів;

іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адреса їх постійного місця проживання за межами України;

3)  посилання на реквізити іпотечного договору та договору, що обумовлює основне зобов 'язання;

4)  опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані;

5)  зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання;

6)  спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки, якщо він передбачений іпотечним договором;

            7)  відмітка про реєстраційний номер, дату та місце державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою (цей реквізит вноситься відповідно до законодавства) (ст. 21 Закону України «Про іпотеку»).

Сергій Стрілець.

Начальник реєстраційної служби Борівського районного управління юстиції Харківської області.