Безопасность

Звернення колегії Міністерства внутрішніх справ України до особового складу органів внутрішніх справ України та військовослужбовців внутрішніх військ

Звернення колегії Міністерства внутрішніх справ України до особового складу органів внутрішніх справ України та військовослужбовців внутрішніх військ

 «Криміногенна ситуація в Україні залишається досить складною. Кризові явища в економіці супроводжуються нарощенням суспільних суперечностей. Має місце зростання кількості злочинних проявів, у тому числі тяжких і особливо тяжких. При цьому велика їх кількість залишається нерозкритою. В окремих регіонах значно ускладнилася ситуація з попередженням злочинних посягань на життя і здоров’я громадян. У структурі злочинності домінують майнові посягання. Загострюється проблема вчинення злочинів у громадських місцях, насамперед розбійних нападів і грабежів. Значними є тіньовий сегмент економіки, розповсюдженість корупційних проявів. Неадекватними криміногенним реаліям є зусилля щодо протидії наркозлочинності. Не відповідає вимогам сьогодення стан боротьби з організованою злочинністю. Зростає неповага до Закону в дитячому та молодіжному середовищі. Продовжують мати місце ганебні випадки порушення прав людини в діяльності органів внутрішніх справ.

 

 Злочинність стала однією із загроз національній безпеці держави. Таке становище зумовлює численні звернення громадян за захистом до державних органів і вимагає рішучої активізації заходів протидії злочинним проявам усіх видів.

 Колегія Міністерства внутрішніх справ України, критично розглянувши підсумки оперативно-службової діяльності за минулий рік, прагнучи забезпечити надійний захист прав, свобод і законних інтересів громадян від злочинних посягань, висловлюючи занепокоєння загрозливими масштабами криміналізації всіх сфер суспільного життя, керуючись Конституцією України, законами України, актами Президента України та Уряду України, нормами міжнародного права, вважає за необхідне звернутися до особового складу з приводу нагальної потреби виконати наступні завдання: максимально наблизити свою діяльність до потреб громадян, перейти від декларацій щодо налагодження партнерських стосунків з населенням до реальних кроків у цьому напрямку, утілювати в повсякденній службовій діяльності принцип «Людина – понад усе», цілеспрямовано в межах своєї компетенції усувати всі негаразди, що негативно впливають на якість життя громадян;

 рішуче і безкомпромісно протидіяти злочинності та корупції, усвідомлюючи пріоритетність гарантованого державою права на захист життя, свободи та особистої недоторканності громадян; кожному на своїй посаді забезпечити бездоганне виконання службових обов’язків, чітко розуміючи свій особистий внесок у системну протидію всім видам правопорушень, детінізацію економіки, розбудову соціально-орієнтованої моделі держави, виявляти в роботі ініціативу та наполегливість; не допустити політизації діяльності органів внутрішніх справ, діяти виключно в межах Конституції та законів України;  виключити практику маніпулювання статистичними показниками та їх свідомого викривлення, створення уявного благополуччя, окозамилювання, гонитви за кількісними результатами на шкоду дотриманню прав і свобод людини, ухилення від реєстрації злочинів;  викоренити з діяльності органів внутрішніх справ будь-які кримінальні прояви, корупційні порушення, недозволені методи діяльності, випадки незаконного затримання громадян, факти зневажливого ставлення до громадян та їх проблем, безпринципності та байдужості; створити в міліцейських колективах атмосферу нетерпимості до порушення прав і свобод громадян, здирництва, спроб протиправного використання службового становища, інших незаконних дій, рішуче позбавлятись від працівників, які дискредитували високе звання працівника міліції, незважаючи на посади, звання та попередні заслуги; здійснювати невідкладні заходи Міністерства щодо радикального реформування органів внутрішніх справ, особливо їх низової ланки, забезпечити їх перетворення на правоохоронне відомство європейського рівня, діяльність якого ґрунтується на підтримці громадськості;

 перебудувати стиль управлінської діяльності, акцентувавши увагу на пріоритетні напрямки протидії злочинності та забезпечення ефективного функціонування всіх органів внутрішніх справ та підрозділів внутрішній військ, суворого контролю за дотриманням законності в службовій діяльності;  постійно підвищувати свій професійний і культурний рівень, розширювати світогляд, формувати повагу до працівника міліції всіма засобами – від рівня спілкування з громадянами, чесності, відвертості й професійних навичок до охайного зовнішнього вигляду;  виховувати нове покоління працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ, справжніх правоохоронців ХХІ століття, здатних гідно відповідати на виклики і загрози часу, ефективно захищати громадян і державу від протиправних посягань;  запроваджувати в оперативно-службову діяльність найкращі взірці вітчизняного та зарубіжного досвіду, всебічно сприяти поглибленню міжнародного співробітництва в правоохоронній сфері; зміцнювати взаємодію з правоохоронними та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, забезпечувати консолідацію зусиль держави і громадянського суспільства в протидії криміналітету;

 широко інформувати громадськість і засоби масової інформації про роботу міліції, активно залучати громадян та громадські об’єднання до профілактики правопорушень, всебічно сприяти журналістам у виконанні їх місії об’єктивного висвітлення подій; своїми діями досягати нового сприйняття міліції в суспільстві, активно здобувати підтримку широких верств населення, повернути довіру громадян і загальну повагу до міліцейської професії, створити нове обличчя української міліції.

 Колегія Міністерства внутрішніх справ України висловлює впевненість, що особовий склад органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ виконають поставлені Президентом України Януковичем В.Ф. завдання, забезпечать стабільний правопорядок, захист прав і свобод людини і громадянина, інтересів суспільства і держави, чесно й віддано служитимуть Вітчизні.

 Любіть Україну, служіть Україні!»