Официально

На сесії районної ради прийняли бюджет на 2014 рік

На сесії районної ради прийняли бюджет   на  2014  рік

На          порядок денний  ХLІІІ сесії районної ради VІ скликання, яка відбулася 31 січня  2014  року, було винесено 29 питань.

Про затвердження ра-йонної програми розвитку освіти „Новий освітній простір  Борівщини” на 2014-2018 роки, Комплексної цільової Програми розвитку фізичної культури і спорту в Борівському ра-йоні на 2014-2018 роки, районної Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2014-2018 роки, Комплексної Програми надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді Борівського району на 2014-2017 роки доповіла заступник голови райдержадміністрації Ольга Суховій. У своєму виступі вона зупинилася на основних завданнях вищезазначених Програм. Районна рада затвердила всі Програми і вирішила, що  Борівській районній державній адміністрації необхідно щороку під час формування районного бюджету передбачати кошти на реалізацію заходів Програм, виходячи з реальних можливостей районного бюджету.

Ольга Суховій виступила з доповіддю і про внесення змін та доповнень до Статутів загальноосвітніх шкіл району. Заслухавши доповідь, депутати затвердили зміни, які були внесені в зв’язку з реорганізацією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту,  Борівської санітарно-епідеміологічної служби. Внесені також зміни до пункту 4.3. розділу ІV «Управління закладом»:  тепер директор школи призначається на посаду за погодженням Борівської районної державної адміністрації та Департаменту науки і освіти Харківської обласної адміністрації та звільняється згідно з чинним законодавством, а заступники директора школи призначаються та звільняються з посади відділом освіти Борівської районної державної адміністрації та звільняються з посади згідно з чинним законодавством за поданням директора школи.

На сесії затвердили технічну документацію    з  нормативної  грошової   оцінки  земельних  ділянок, наданих    на  правах оренди  для ведення фермерського господарства громадянам  Кириченку О.К. і  Подольському П.Б.

     Відповідно до пункту 16 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” районна рада  затвердила план роботи районної ради на  2014 рік і умови оплати праці голови районної ради та заступника голови  ра-йонної  ради у  2014  році.

Борівському  комунальному підприємству теплових   мереж надали дозвіл на списання основних засобів.

    Рішення

Про районний бюджет на 2014 рік

  Відповідно до ст. 77 Бюджетного Кодексу України та ст. 43  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”

    РАЙОННА РАДА  ВИРІШИЛА :

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2014 рік у сумі 67354,5 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено  у сумі 65899,4 тис.грн., спеціального фонду бюджету 1455,1 тис.грн.

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2014 рік у сумі  67354,5 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 65899,4 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету 1455,1 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, головними розпорядниками бюджетних коштів  та головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм.

3. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 №538-р, концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 №308-р, основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805, для забезпечення проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання районного бюджету затвердити розподіл видатків районного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм.

4. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2014 рік в сумі 600,0 тис.грн.

5. Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2014 рік:

-дотації  вирівнювання сільським бюджетам  в сумі 1898,9 тис.грн.;

-коштів, що передаються до районного бюджету в сумі 270,7 тис.грн .

 Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським бюджетам  та коштів, що передаються районному бюджету, здійснюються шляхом  застосування нормативів щоденних  відрахувань від надходжень  доходів  до загального фонду районного бюджету .Суми дотацій вирівнювання з районного бюджету , недоотримані згідно з розписом районного бюджету, перераховуються  управлінням  Державної казначейської служби України на підставі платіжних доручень фінансового управління  Борівської райдержадміністрації за рахунок доходів  загального фонду районного бюджету.

6. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2014 рік в сумі 140,0 тис.грн.

7. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду ра-йонного бюджету на 2014 рік за  їх економічною структурою :

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

трансферти місцевим бюджетам;

трансферти населенню.

 розгляд сесії, були важливими, але найголовнішим було прийняття бюджету на 2014 рік. Його депутати затвердили одноголосно.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Борівської райдержадміністрації протягом 2014 року отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

Оформлення документів доручити фінансовому управлінню Борівської районної державної адміністрації.

9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм, що будуть фінансуватись в 2014 році.

10. Відповідно до  Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік»  та згідно  статті 102  Бюджетного кодексу України управлінню праці та соціального захисту населення надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо та скраплений балонний газ   ветеранам війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, громадянам відповідно  статті 48 Гірничого закону України, громадянам відповідно до абзацу першого частини четвертої  статті 57 Закону України «Про освіту»,  відповідно до пункту  «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України «Про культуру»  готівкою в межах загального обсягу субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

11. Надати право постійній комісії з питань бюджету районної ради в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за висновком фінансового управління районної державної адміністрації та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального  та спеціального фондів з наступним затвердженням на сесії районної ради.

Фінансовому управлінню про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення органам державного казначейства.

12. Головним розпорядникам коштів районного бюджету  забезпечити в першочерговому порядку потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по бюджетних установах, що фінансуються з районного бюджету на 2014 рік.

Розпорядникам коштів забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах, встановлених відповідним головним розпорядником  обгрунтованих лімітів споживання.

13. Установити, що розпорядники коштів районного бюджету беруть бюджетні зобов’язання та здійснюють платежі за загальним фондом  бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобо-в’язань  минулих років, узятих  на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не  підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є порушенням бюджетного законодавства.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати та за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

14. Установити, що ке-рівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність та здійснюють  фактичні видатки на заробітну плату, включаючи  видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних  коштів - в межах планів використання бюджетних коштів.

15. Установити, що комунальні унітарні підприємства сплачують до загального фонду  районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку, затвердженого рішенням ХІІ сесії V скликання Борівської районної ради від 19 липня 2007 року «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку господарських організацій, що знаходяться у спільній власності терито-ріальних громад сіл, селища району, або у статутних фондах яких є частка спільної власності терито-ріальних громад сіл, селища району за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком  щоквартальної фінансово-господарcької діяльності у 2014 році.

Комунальні унітарні підприємства подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

16. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань  цим розпорядникам на суму коштів, що  витрачені не за цільовим  призначенням;

для одержувачів бюджетних  коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у  дохід відповідних бюджетів.

17. Згідно ст.22 п.4 Бюджетного кодексу України розпорядником коштів по Борівській центральній ра-йонній лікарні, по програмах і централізованих заходах  боротьби з туберкульозом, по централізованих заходах з лікування онкологічних хворих визначити районну державну адміністрацію.

18. Залишити в районному бюджеті видатки на розвиток дошкільної освіти в сумі 62,8 тис.грн. та видатки на розширення мережі дошкільних навчальних закладів та модернізацію дитячих майданчиків в сумі 78,1 тис.грн. з подальшим розподілом на дошкільну освіту в IV кварталі  2014 року.

19. Залишити нерозподіленими в районному бюджеті кошти загального фонду на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Центрах професійної реабілітації інвалідів в сумі 60,0 тис.грн.

20. Залишити нерозподіленою субвенцію по спе-ціальному фонду на будівництво, реконструкцію і ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 349,8 тис.грн.

21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу районної ради (Л.І.Пелих ).

Є.Д.ЖУК.Голова районної ради                    .