Общество

Актуальні питання «гарячої лінії»

Актуальні питання «гарячої лінії»

У січні відбулася «гаряча лінія» за участю директора Борівського районного центру зайнятості Віталія Кіяна. Основні  питання стосувалися  зайнятості населення, законодавства про працю, порядку реєстрації у службі зайнятості, підбору роботи, можливості професійного навчання, участі у громадських роботах, виплати допомоги по безробіттю.

Перший дзвінок надійшов      від    мешканки    с. Піски – Радьківські, яка перебувала на обліку як безробітна в 2009 році та після втрати статусу безробітної не працювала. Громадянку  С. цікавила можливість  підбору роботи і, в разі її відсутності, право на  отримання допомоги по безробіттю та її розмір.

 

Віталій Олексійович пояснив, що застрахованим особам, які визнані безробітними в установленому порядку, які працювали на умовах повного або неповного робочого дня (тижня), проходили службу або виконували роботи (надавали послуги), згідно з цивільно - правовими договорами,  не менше 26 календарних тижнів протягом 12 місяців, що передували безробіттю, та сплачували при цьому страхові внески; а також застрахованим особам, у яких була перерва страхового стажу з поважних причин (навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання), якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалася у службі зайнятості як безробітна,  військово-службовцям, звільненим з військової служби у зв’язку із скороченням чисельності (штату) або за станом здоров’я без права на пенсію, за умови їх реєстрації в установленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті -  допомогу виплачують, починаючи з 8-го дня після реєстрації у державній службі зайнятості. Загальна тривалість виплати не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років, для осіб передпенсійного віку (за 2 роки до настання права на пенсію) тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 720 календарних днів. При черговому визнанні в установленому порядку застрахованої особи безробітною у межах двох років, протягом яких виплачують допомогу по безробіттю, тривалість її виплати враховують сумарно.

Допомога по безробіттю залежить від страхового стажу  (у відсотках до середньої заробітної плати): до 2 років – 50%;  від 2 до 6 років – 55%; від 6 до 10 років – 60%; понад 10 років - 70%.

Залежно від тривалості безробіття допомога ви-плачується протягом перших 90 календарних днів 100% розрахованої суми, протягом наступних 90 календарних днів – 80%; а надалі – 70%.

Починаючи з 1 cічня 2012 року, допомогу виплачують у розмірі не менше 825 грн. і не більше середньої заробітної плати, що склалася в галузях національної економіки відповідної області саме стосовно вищеназваних категорій населення.

Другий дзвінок на-дійшов теж  від мешканки з с. Піски- Радьківські, яка на даний час працює, але її цікавить перспектива щодо порядку реєстрації в службі зайнятості, підбору  роботи, участі у громадських роботах, виплати допомоги по безробіттю на випадок втрати роботи.

Вона отримала таку відповідь:

- Допомогу по безро-біттю мають право отримувати застраховані особи, визнані безробітними в установленому порядку, які протягом 12 місяців, що передували початку безробіття, працювали менше 26 календарних тижнів; застраховані особи, які бажають відновити трудову діяльність після перерви, що тривала більше 6 місяців і застраховані особи, які були звільнені з останнього місця роботи на підставах, передбачених п.п.3,4,7,8 статті 40, статтями 41 та 45 КЗпПУ. Згідно з постановою Правління Фонду з 1 січня 2012 року допомогу їм виплачують у розмірі 544 грн.

Решта громадян цікавилися розміром, тривалістю та строками виплати матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Особам, які в установленому порядку визнані безробітними та звільнилися за власним бажанням без поважних причин; на підставах п.п.3,4,7,8 статті 40, статтями 41 та 45 КЗпПУ, загальний термін виплати допомоги по безробіттю скорочується на 90 календарних днів (к.д.) і не може перевищувати 270 к.д., а для осіб передпенсійного віку 630 к. д. Виплата починається з 91-го календарного дня.

Особам, які шукають роботу вперше, та іншим незастрахованим особам, визнаних в установленому порядку безробітними, виплачують допомогу з 8-го дня після реєстрації у службі зайнятості. Тривалість виплати не перевищує 180 календарних днів.

Згідно з постановою Правління Фонду з 1 січня 2012 року дану допомогу виплачують у розмірі 544 грн.

За бажанням безробітних, яким виповнилося 18 років, за умови, що вони не можуть бути працевлаштовані, оскільки на ринку праці немає відповідної роботи, безробітний подає до центру зайнятості заяву про надання допомоги та бізнес-план. Одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності - річна сума допомоги по безро-біттю, визначеної на кон-кретну особу. Якщо безро-бітний уже одержав частину допомоги по безробіттю, то виплачують її залишок.

Підготувала Олена КОЛЕСНІКОВА.