Официально

Про професійну реабілітацію інвалідів

      Про професійну реабілітацію  інвалідів

На сьогодні в Україні за рахунок коштів державного бюджету здійснюється ре-алізація низки програм со-ціального захисту інвалідів. Серед них такі, як забезпечення протезно–ортопедичними виробами та спеціальним автотранспортом, санаторно–курортне оздоровлення, виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування інвалідів, безкоштовне та пільгове встановлення інвалідам 1 та 2 групи телефонів, надання матеріальної допомоги, соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів тощо.

            Створення належних умов життя дасть змогу людям з особливими потребами повніше реалізувати особистий потенціал,  інтегруватися в суспільство. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 року № 1686 «Про затвердження державної типової програми реабілітації інвалідів», управління праці та соціального захисту населення  Борівської РДА сприяє проведенню роботи з професійної реабілітації інвалідів та надає реабілітаційні послуги інвалідам та дітям-інвалідам (направлення інвалідів до Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, Міжрегіонального центру трудової, медико-соціальної і профе-сійної реабілітації інвалідів та інших).

            Передумовою гарантій зайнятості для інвалідів є здобуття відповідної освіти і професії. Законодавство гарантує право інваліда на навчання і професійну підготовку. Обдаровані діти–інваліди мають право на безплатне навчання у вищих навчальних закладах, загальних навчальних за-кладах або в спеціальних позашкільних навчальних за-кладах.

            Пропонуємо перелік міжрегіональних центрів професійної реабілітації, в яких інваліди мають право навчатися за вибором:

Кримська республіканська установа «Міжрегіональний центр трудової, медико-соціальної і профе-сійної реабілітації інвалідів» (за спеціальностями: оператор комп’ютерного набору, кравець, столяр-будівельник та інші);

Вінницький міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів «По-ділля» (за спеціальностями: оператор комп’ютерного набору, кравець, перукар-модельєр, маляр-штукатур та інші);

Донбаський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів (за спеціальністю оператор комп’ютерного набору)

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів, Київська область ( (за спеціальностями: оператор комп’ютерного набору, соціальний робітник, кравець, бджоляр, слюсар з ремонту автомобілів та інші);

Міжрегіональний центр професійної, медико-фізичної та соціальної реабілітації  інвалідів, м. Луганськ (за спеціальностями: оператор комп’ютерного набору, кравець, столяр-будівельник та інші);

Харківський обліково-економічний технікум імені Ф.Г. Ананченка (за спеціальностями: бухгалтерський облік, соціальний робітник);

Львівський міжрегіональний центр соціально-трудової, професійної та медичної реабілітації  інва-лідів (за спеціальностями: оператор комп’ютерного набору, обліковець, візажист, агент з організації туризму, автослюсар та інші);

Буковинський міжрегіональний центр професійної реабілітації інвалідів (за спеціальностями: оператор комп’ютерного набору, конторський службовець, швачка);

Для довідок звертатися до управління праці та со-ціального захисту населення Борівської районної державної адміністрації за телефоном  6-11-28.

Р.О. Лобода.Провідний спе-ціаліст відділу пільг та  персоніфікації соціальних виплат.