Официально

Підвели підсумки роботи та окреслили цільові орієнтири на 2014 рік

   Підвели підсумки роботи та окреслили  цільові орієнтири на 2014 рік

birzaЗайнятість – це одне із головних питань соціальної політики та економіки. З початку нинішнього року набрав чинності новий Закон «Про зайнятість населення», який вже приніс перші результати, оскільки він відкрив нові можливості для працевлаштування наших громадян.

Праце-влаштування

Для підтвердження своїх слів хочу привести основні показники діяльності служби впродовж нинішнього року: протягом 2013 року з нашою допомогою отримали роботу 1073 особи. Це на 103 особи більше, ніж у 2012 році. Дуже важливо й те, що в 2013 році ми працевлаштували 263 особи, які належать до малоконкурентних на ринку праці, зокрема:

-           особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років - 203 чол.;

-           один з батьків або особа, яка їх замінює і, які мають дітей віком до 6 років, - 30 чол.;

-           особи, які закінчили або припинили навчання у вищих та професійно-технічних за-кладах освіти -19 чол.

     І саме допомога таким людям є одним із головних завдань державної служби зайнятості.

Місія фахівців центру зайнятості полягає  не лише у тому, аби допомогти людям знаходити робочі місця, але й стимулювати розвиток економіки.

Серед «інструментів» стимулювання зайнятості, запроваджених новим законом про зайнятість, є отримання одноразово всієї суми своєї допомоги по безробіттю для започаткування власної справи, видачу ваучерів для підтримання конкурентноспроможності осіб, старше 45 років, на ринку праці, а також компенсацію єдиного соціального внеску для роботодавців, які створюють робочі місця.

Власний бізнес – це реально

У нас людина може  отримати гроші і спробувати відкрити підприємницьку діяльність. Ми пропонуємо одноразову виплату допомоги з безробіття замість тих грошей, які б людина отримувала, якби перебувала на обліку 12 місяців. Звичайно, сума для різних людей різна. Вона залежить від стажу роботи і зарплати, яку людина отримувала на останньому місці роботи. Безумовно, на ці гроші бізнес відкрити складно, але принаймні спробувати та зрозуміти, що це таке, можна. Наразі у нас 20 осіб у районі  отримали одноразову грошову допомогу. На це держава витратила близько 211 тис. грн. тільки за 2013 рік. Для того, щоб отримати ці гроші, у центрі зайнятості вам спочатку за-пропонують пройти тестування. Спеціаліст з профорієнтації працює з людиною і може принаймні спробувати передбачити, чи вийде у неї щось, чи ні. Чи може вона ризикувати і брати на себе відповідальність. Потім пропонується пройти навчання з ведення своєї справи. У процесі готується і захищається бізнес-план, збирається комісія і приймає рішення – чи давати цій людині гроші. Весь цей процес займає близько місяця.

На жаль, не всі можуть бути бізнесменами навіть за умови, якщо ми їх навчимо і підкажемо сектор економіки, в якому зараз можна розвиватися краще за все. Але кожен, якщо хоче, може, бодай, спробувати.

Ще 83 наших громадян отримали в центрі зайнятості консультаційну допомогу щодо відкриття власної справи та ведення підприємницької діяльності. Наголошую, що такі консультації стали  надаватись  з початку 2013 року На 2014 рік для організації безробітними підприємницької діяльності передбачається залучити 25 осіб.

Ваучер для оплати навчання

Державна служба зайнятості розпочала процедуру видачі ваучерів, якими можна оплачувати навчання і у вищих навчальних закладах, і у професійно-технічних навчальних закладах із травня нинішнього року. Новий закон «Про зайнятість населення» надає таке право особам, які досягли 45 – річного віку і мають 15 – річний страховий стаж. Вони можуть отримати ваучер вартістю 10 прожиткових мінімумів для здобуття нової професії або підвищення кваліфікації за 35 професіями та спеціальностями. Це 13 робочих професій і 22 спеціальності переважно у сфері ІТ – технологій, аграрному секторі, в транспортній і будівельній галузях.

У минулому році з початку видачі ваучерів їх  отримали не лише безробітні, але і люди, які мають роботу, та бачать необхідність підвищення своїх професійних навичок.

Державним навчальним закладом «Харківський обласний навчальний центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації АПК» підвищено кваліфікації за професією  тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва категорії Е1 7-ми особам із числа безро-бітних. Три чоловіки із числа зайнятого населення скористалися правом отримання ваучера шляхом перепідготовки за професією «електрогазозварник» у навчальному закладі ПАТ «Учбово-курсовий ком-бінат». Тісна співпраця  районного центру зайнятості в цьому напрямку, як і в минулому році, так і в цьому, з фахівцем підготовки кадрів Стрельніком С.А. 

Компенсація роботодавцям єдиного внеску

Наступне нововведення - це 100% компенсація єдиного соціального внеску (далі- ЄСВ) роботодавцям за створення нових робочих місць та працевлаштування на них безробітних з числа недостатньо конкурентноспроможних на ринку праці категорій, а 50% ЄСВ – за створення роботодавцем нових робочих місць із заробітною платою в розмірі не менше, ніж три мінімальних. Також компенсація ЄСВ відшкодовується тим підприємствам, які створюють нові робочі місця в пріоритетних галузях економіки.

Протягом 2013 року шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцю працевлаштовано 18 осіб із числа безробітних. Компенсацію отримали 12 роботодавців, яким було відшкодовано 12,5 тис. грн. ЄСВ.

Нові правила в громадських  та інших роботах тимчасового характеру

В умовах нестачі вільних робочих місць для постійної зайнятості особливого значення набувають громадські роботи. Постановою КМУ від        20.03.2013  року   № 175 затверджено порядок  громадських та інших робіт тимчасового характеру. Виходячи із положень нового Закону «Про зайнятість населення» та зазначеного порядку, принципово змінився порядок фінансування громадських робіт. А саме: у разі залучення зареєстрованих безробітних до громадських робіт фінансування  таких робіт здійснюється пропорційно рівними частинами. За рахунок коштів місцевих бюджетів та Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України  на випадок безробіття (далі Фонд).

Слід відзначити, що всі сільські ради району та селищна рада з порозумінням віднеслися до нововведення. Своєчасно були прийняті рішення про виділення коштів з місцевих бю-джетів на  громадські  роботи (обсяг коштів,  передбачений на організацію громадських робіт у 2013 році становив 140,5 тис. грн. та коштів Фонду 140,5 тис.грн.)

Всі  кошти були  спрямовані на оплату праці особам, які брали участь у громадських роботах.

До участі в громадських роботах було залучено 500 осіб із числа безробітних. Період участі в громадських роботах зараховується до  трудового (страхового) стажу. Участь у громадських роботах – це можливість, при успішному виконанні робіт, згодом працевлаштовуватися на постійне місце роботи.

Підсумки залучення до активних форм

Підводячи підсумки залучення до активних форм сприяння зайнятості згідно з районною програмою зайнятості в січні-грудні 2013 року, слід відзначити, що чисельність незайнятого населення, яке перебувало на обліку в службі зайнятості, становить 2228 осіб, в (2012 році – 2267) із них:

-           працевлаштовано – 1073 осіб;

-           проходило професійне навчання – 313 осіб;

-           брало участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру  – 500 чол.

Активними заходами сприяння зайнятості охоплено 1886 осіб при плановому завданні 1641, що становить 114,9%, працевлаштовано 1073 особи при плановому завданні 1065, що становить 100,8%, в т.ч. шляхом компенсації єдиного внеску роботодавцям - 18 чоловік, шляхом виплати одноразової допомоги на організацію підприємницької діяльності – 20 чоловік. Середня тривалість безробіття склала 96 календарних днів, що на 17 календарних днів менше, ніж в 2012 році. Кількість вакансій  у звітному році – 1053, рівень укомплектування склав 94,1%. Чисельність осіб, які перебувають на обліку станом на 01.01.2014 рік,  – 667 осіб.

Завдання на 2014 рік

 З метою  підвищення рівня соціального захисту населення  цільовими  орієнтирами, за якими буде працювати  районний центр зайнятості в 2014 році, будуть: працевлаштування незайнятого населення, праце-влаштування шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підпри-ємницької діяльності, проходження професійного навчання під замовлення роботодавців, працевлаштування після проходження професійного навчання, залучення до громадських  та інших робіт тимчасового характеру,  кількість вакансій поданих роботодавцями,  кількість укомплектованих вакансій, організація видачі ваучерів на навчання особам старше 45 років, працевлаштування безробітних на нові робочі місця з наданням компенсації єдиного соціального внеску.

Віталій КІЯН.Директор Борівського районного центру зайнятості.