Общество

Створення та підтримка дитячих будинків сімейного типу

Створення та підтримка дитячих будинків сімейного типу

Право дитини на сім’ю прописане всіма  законами. І це не лише законодавча норма, а й закон природи. Тільки в сім’ї  дитина пізнає  любов, почуває себе щасливою, вчиться будувати власну сім’ю, адже батьки не тільки дають їй життя, а й відповідають за догляд та виховання, передають досвід поколінь, прищеплюють моральні цінності та духовність, задовольняють щоденні потреби.

 

Діти повинні зростати в сім’ях  рідних батьків, але, коли це неможливо, альтернативою біологічній родині може слугувати інша сім’я. В Україні існує чотири форми сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За їх пріоритетністю перелік такий: усиновлення, опіка (піклування), прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу. Останнім часом все більше  сімей наважуються взяти на виховання чужу дитину. Прийомна сім’я стала вже нормою  для нашої країни, області , району.  7 сімей нашого району  зігріли любов’ю  12 дітей, обділених увагою власних батьків. А що потрібно для того, щоб створити  дитячий будинок сімейного типу? За роз’ясненнями ми звернулись до директора районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ірини  Шутько.

- Що таке дитячий будинок сімейного типу?

 - Дитячий будинок сімейного типу (ДБСТ) –  це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває в шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менше 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Загальна кількість дітей у ДБСТ не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних дітей. Порядок створення ДБСТ регулюється Постановою Кабінету Міністрів України № 564 від 26 квітня 2002 року «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу».  Рішення про створення ДБСТ приймається районною державною адміністрацією  на підставі заяви осіб або особи, які виявили бажання створити такий будинок, з урахуванням результатів навчання та рекомендацій обласного центру оціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і висновку служби у справах дітей, про наявність умов для його створення. 

- Хто може стати батьками-вихователями? 

- Батьками-вихователями можуть бути повнолітні та працездатні особи. Особи, які виявили бажання стати батьками-вихователями, в обов’язковому порядку, повинні пройти навчання, організоване обласними центром оціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, із залученням спеціалістів з питань психології, педагогіки, медицини тощо, за спеціальною програмою. Слід враховувати, що у випадку, якщо хоча б один з батьків-вихователів не пройшов курс підготовки потенційних кандидатів на створення ДБСТ, то кандидати не отримають дозволу на створення ДБСТ. А також кандидати не отримають дозволу на створення ДБСТ в разі, якщо хоча б один з батьків-вихователів визнано в установленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним, позбавленим батьківських прав, або якщо він є колишнім опікуном / піклувальником, усиновлювачем, позбавленим відповідних прав за неналежне виконання покладених на нього обов’язків. Існують також обмеження для кандидатів у батьки-вихователі за віком.  Влаштування дітей у ДБСТ розраховано таким чином, щоб до досягнення батьками пенсійного віку дитина могла стати повнолітньою.  Також на заваді створенню ДБСТ можуть стати вади фізичного чи психічного здоров’я потенційних батьків-вихователів (інваліди I і II групи, які, за висновком медико-соціальної експертної комісії потребують стороннього догляду, особи, які мають глибокі органічні ураження нервової системи, алкогольну та наркотичну залежність, хворі на синдром набутого імунодефіциту, відкриту форму туберкульозу, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства).  Відповідні вимоги висуваються і до членів родини батьків-вихователів. 

- Чи втрачає дитина, яка виховується в дитячому будинку сімейного типу, статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування?

- Ні. За вихованцями дитячого будинку сімейного типу зберігаються пільги та державні гарантії, встановлені законодавством для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Вихованці мають право підтримувати особисті контакти з батьками та іншими родичами, якщо це не суперечить їх інтересам і не заборонено рішенням суду. Форму такого спілкування визначають органи опіки та піклування, за погодженням батьками-вихователями та за участю соціального працівника, який здійснює соціальний супровід.

- Чи обов’язково батькам-вихователям мати педагогічну освіту?

- Ні, вимоги щодо наявності у батьків-вихователів будь-якої, в тому числі і педагогічної освіти, законодавством не передбачені. Створити дитячий будинок сімейного типу і взяти дітей на виховання може кожен громадянин відповідно до вимог, які викладаються в Положенні про дитячий будинок сімейного типу, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 року № 564.

- Які права та обов’язки батьків-вихователів?

 - Батьки-вихователі несуть відповідальність за життя, здоров’я, фізичний і психічний розвиток вихованців. Вони є законними представниками вихованців у всіх органах, установах і організаціях, без спеціальних на те повноважень. Батьки-вихователі не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини. Батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу зобов’язані виховувати дитину, піклуватися про її здоров’я, фізичний, духовний та моральний розвиток, навчання, створювати належні умови для розвитку її природних здібностей, поважати гідність дитини, готувати її до самостійного життя і праці.

Батьки-вихователі в обов’язковому порядку проходять курс підготовки (один раз на два роки), проведення якого забезпечують обласні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

- Що таке соціальний супровід дитячого будинку сімейного типу?   

- Соціальний супровід ДБСТ здійснюється центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді , передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування ДБСТ. Соціальний супровід ДБСТ здійснюється постійно. Для здійснення соціального супроводу за ДБСТ закріплюється соціальний працівник відповідного центру соціальних служб, який пройшов спеціальну підготовку.

- Як і ким забезпечується функціонування  дитячого будинку сімейного типу?

- Орган, що ухвалив  рішення про створення ДБСТ, позачергово надає батькам-вихователям індивідуальний житловий будинок або багатокімнатну квартиру за нормами, встановленими законодавством. Надане в користування житлове приміщення має бути обладнане необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку, перелік яких визначається органом, який прийняв рішення про створення ДБСТ. Користування наданим житловим приміщенням здійснюється в порядку, встановленому законодавством для користування службовими приміщеннями. 

- За рахунок яких коштів утримуються вихованці дитячого будинку сімейного типу?

- Державою прийнято єдиний механізм фінансування дитячого будинку сімейного типу з Державного Бюджету за принципом «гроші ходять за дитиною». Розмір державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку.   У випадку, якщо дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, інші державні допомоги, розмір допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами та розміром інших виплат.

- Чи зберігаються виплати, якщо дитина досягла 18 років?

- Діти-вихованці перебувають у ДБСТ до досягнення ними повноліття (18 років), а в разі продовження навчання – до 23 років або до закінчення ними відповідного навчального закладу. Виплата державної соціальної допомоги здійснюється впродовж всього періоду проживання дитини в ДБСТ.

- Яке грошове і матеріальне забезпечення отримують батьки-вихователі?

 - Батькам вихователям гарантовано грошове забезпечення .  Законодавством передбачено відрахування страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за батьків-вихователів  із сум  їх грошового забезпечення.

 - Який перелік документів, що необхідно подати до органу, який приймає рішення про створення дитячого будинку сімейного типу? 

 •заява про створення ДБСТ (від подружжя приймається спільна заява, підписана ними обома);

• довідка про склад сім’ї (форма № 3);

• копія свідоцтва про шлюб (для сімейних пар);

 • довідка про проходження курсу підготовки  і рекомендація  обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  щодо включення  Вас у банк даних про сім’ї потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів;

• копії  паспортів;

• довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в установленому порядку;

• довідка про стан Вашого здоров’я та членів сім’ї, які проживають разом з Вами (довідка про відсутність хронічних захворювань, обстеження нарколога, венеролога, психіатра);

 •  письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатами у батьки-вихователі, якщо останні вирішили створити дитячий будинок сімейного типу на власній житловій площі, засвідчену нотаріально;

• довідка про наявність чи відсутність судимості;

• висновок Служби у справах дітей за місцем проживання, про можливість створення  дитячого будинку сімейного типу  (акт обстеження);

Можливо, Ви наважитеся подарувати дітям затишок Вашої оселі, турботу Ваших сердець, за інформацією звертайтеся до Борівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за адресою: селище Борова, вул.Леніна,1, каб.38-в, або за телефоном: 6-12-49 . 

Один комментарий на “Створення та підтримка дитячих будинків сімейного типу

  1. То не вихователі, а заробітчани. Отримують дитячих грошей десятки тисяч в місяць, а діти в 4-градусний мороз ідуть в школу пішки у кросівках з тканини. Самі ж вихователі жопу з машини не виймають. Будують шикарні особняки за дитячі гроші. Це стосується Олександрійських «заробітчан», Рівненської обл. Чому не контролюють їх діяльність відповідні служби? Скільки будуть брати відкатів у вихователів? Бійтеся Бога!

Комментарии закрыты.