Официально

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕБорівського РАЙОНУ за 2013 рік

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ   СТАНОВИЩЕБорівського РАЙОНУ   за 2013 рік

Енергетика

У грудні 2013р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року по Борівському району зменшились обсяги використання газойлів (палива дизельного)  на 28,7%, бензину моторного – на 18,2%, вугілля кам’яного – на 11,9%, газу природного – на 7,7%.

Станом на 1 січня 2014р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року зменшились залишки бензину моторного на 30,5%, газойлів (палива дизельного) – на 27%, вугілля кам’яного – на 23,6%.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

За 2013р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району за попередніми даними вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби в живій вазі) 1435 ц, молока – 49600 ц. Порівняно з попереднім роком виробництво м’яса зросло на 27,9%, молока – на 10,3%.

На початок 2014р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалось 2607 голів великої рогатої худоби (з них 925 голів корів). Порівняно до 1 січня 2013р. чисельність великої рогатої худоби збільшилась на 135 голів (на 5,5%), у т.ч. корів – на 40 голів (на 4,5%). Число свиней зросло на 1,8%.

ТРАНСПОРТ

Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по Борівському району (з урахуванням обсягів підприємців – фізичних осіб) за 2013р. склали 11,8 тис.т, що на 3,9% більше минулого року. Вантажообіг склав 1877,0 тис.ткм, або 94,1% від рівня 2012р.

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району склали 107,5 тис. пасажирів, пасажирооборот – 6747,0 тис.пас.км., що становить відповідно 92,7% та 90,3% від обсягів 2012р. Середня дальність перевезення 1 пасажира – 63 км. Питома вага перевезених пасажирів у загальному обсязі по області – 0,1%.

На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують лише підприємства-юридичні особи.

НЕФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

            За січень–листопад 2013р. по підприємствах та організаціях Борівського району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 2437,9 тис.грн.

            Населенню реалізовано послуг на 1936,5 тис.грн., що складає 79,4% до загального обсягу.

Доходи населення

 Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій  Борівського району за місяць зросла у 3,1 раза, порівняно з початком року – зменшилась на 16,1% і на
1 грудня 2013р. становила 53,3 тис.грн.

            За січень–листопад 2013р. до служб по наданню населенню субсидій у Борівському районі звернулась за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 1961 сім’я. Призначено субсидії на суму 449879 грн. 1907 сім’ям, що становило 97,2% від загальної кількості сімей, які звернулись за субсидіями. До служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива звернулися 284 сім’ї. Призначено субсидії 250 сім’ям (88,0%) на загальну суму 209060 грн.

Рівень сплати населенням Борівського району житлово-комунальних послуг з початку року склав 107,4% проти 100,6% по області. Темп зменшення заборгованості населення з оплати ЖКП (відсотків до початку звітного року) по району склав 75,0%.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

На 1 грудня 2013р. у Борівському районі, за оцінкою, проживало 17263 особи. Упродовж січня–листопада 2013р. чисельність населення зменшилася на 99 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 6,2 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося виключно за рахунок природного скорочення – 100 осіб, водночас зафіксовано міграційний приріст населення – 1 особа.

За січень–листопад 2013р. в цілому по району зареєстровано 169 народжених та 269 померлих, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило відповідно 10,7 народжених та 17,0 померлих.

За січень–листопад 2013р. у район прибуло 345 осіб, вибуло 344 особи.