Официально

Про результати атестації Піско-Радьківського ДНЗ

Про результати  атестації Піско-Радьківського ДНЗ


Відповідно до Плану проведення атестаційної експертизи, затвердженого наказом Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 13.01.2009   № 3 «Про організацію державної атестації навчальних закладів Харківської області»,  наказу відділу освіти Борівської районної державної адміністрації  від 03.10.2013  № 348 «Про проведення атестаційної експертизи Піско-Радьківського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Піско-Радьківської сільської ради Борівського району Харківської області» у період з 4 листопада по 18 листопада 2013 року проведено атестаційну експертизу діяльності Піско-Радьківського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) Піско-Радьківської сільської ради Борівського району Харківської області.

     Регіональна експертна рада з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, проаналізувавши самоаналіз освітньої діяльності, орієнтовні   критерії оцінювання діяльності дошкільного навчального закладу, акт атестаційної експерт та інші документи атеста-ційної справи, зробила такі висновки:

1.         Атестаційна експертиза навчального закладу була проведена відповідно до нормативних вимог: наказів Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553 “Про затвердження порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”, від 17.06.2013 № 772 «Про за-твердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів».

2.         Самоаналіз, атеста-ційна експертиза в навчальному закладі відбулися без порушень термінів, встановлених перспективним планом-графіком державної атестації навчальних за-кладів Харківської області та м. Харкова, який затверджено наказом Головного управління освіти і науки  Харківської облдержадміністрації (від 13.01.2009 №3).

3.         Пакет документів, поданий до регіональної експертної ради за повнотою та обсягом відповідає нормативним вимогам. Зауважень до представленого пакету документів немає.

4.         За розділами 1 «Організація навчально-виховного процесу», 2 «Результативність навчально-виховного процесу», 3 «Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом» атестаційну експертизу проведено:

- методистами РМК, начальником господарчої групи ВО(1);

- головним спеціалістом, методистом РМК ВО (2);

- методистом РМК, інженером з охорони праці ВО (3).

5. За напрямками експертизи була здійснена оцінка реального стану рівня освітньої діяльності навчального закладу і результативності навчально-виховного процесу:

 Розділ 1-Організація навчально-виховного процесу-261 – достатній.

Розділ 2-Результативність навчально-виховного процесу-79 – достатній.

Розділ 3-Окремі питання управління дошкільним навчальним закладом- 92 - достатній.

6. Сумарна кількість балів становить: 432 бали (достатній рівень організації діяльності).

Загальний висновок:  Піско-Радьківський дош-кільний навчальний заклад (ясла-садок) Піско-Радьківської сільської ради  Борівського району  Харківської області визнається атестованим.

Надія Дерман. Методист відділу ос-віти Борівської районної державної адміністрації.