Официально

Соціально-економічне становище Борівського району за 2011 рік (підсумки)

Соціально-економічне становище Борівського  району за 2011 рік 

Товарні ринки

У грудні 2011р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшились обсяги споживання палива дизельного на 27,7%, вугілля ка-м’яного – на 16%, бензину моторного – на 5,8%.

Станом на 1 січня 2012 р., у порівнянні з аналогічною датою минулого року, збільшились залишки бензину моторного на 45%.

При цьому зменшились залишки вугілля кам’яного на 39,4%, палива дизельного – на 6,4%.

 

Сільське господарство

Тваринництво. За 2011р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району за попередніми даними вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби у живій вазі) 850 ц, молока – 38355 ц. Порівняно  з відповідним періодом  попереднього року виробництво м’яса збільшилось на 57,1%, молока – на 16,7%.

Порівняно з 2010р. вирощування худоби в цій категорії господарств зросло на 18,5% і склало 2235 ц, у т.ч. великої рогатої худоби – на 16,3% (1815 ц), свиней – на 29,3% (420 ц).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі збільшились на 15,1% і склали 335 г, свиней – на 87,8% (169 г).

Продуктивність корів зросла на 229 кг, або на 5,3%, і становила
4566 кг молока.

На початок січня 2012р. у сільськогосподарських підприємствах налічувалась 2151 голова великої рогатої худоби (з них 840 голів корів) та 378 голів свиней. Порівняно до 1 січня 2011р. чисельність великої рогатої худоби збільшилась на 109 голів (на 5,3%); свиней – зменшилась на
473 голови (на 55,6%), корів – на рівні минулого року.

У підприємствах ра-йону загальне надходження приплоду телят зросло на 12%, поросят – зменшилось на 54,4% (впродовж року  народилось 894 голови телят та 578 голів поросят). У розрахунку на
100 маток, що були на початок року, вихід телят склав 86 голів (у 2010р. – 80 голів), поросят – 825 голів (1268 голів).

Падіж великої рогатої худоби скоротився і становив 1,9% до обороту стада проти 2,5% у 2010р., свиней – 1,4% проти 13,4%.

Станом на 1 січня 2012р. у сільськогосподарських підприємствах було в наявності кормів усіх видів 42,2 тис.ц кормових одиниць, що на 49,3% більше, ніж на початок попереднього року. У розрахунку на одну умовну голову худоби це становило по 24,2 ц корм.од (на 56,1% більше).

Транспорт

Загальний обсяг вантажних перевезень автомобільним транспортом по району (з урахуванням обсягів підприємців–фізичних осіб) склав
10,1 тис. тонн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги вантажних перевезень зменшились на 18,9%. Вантажообіг склав
1898,5 тис.ткм, що на 22% менше. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району склали 161,0 тис. пасажирів, пасажирообіг становив 11344,0 тис.пас.км. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги пасажирських перевезень і обсяги пасажирообігу залишилися на рівні. Середня дальність перевезення 1 пасажира становить 70,5 км. Питома вага перевезених пасажирів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують лише підприємства–юридичні особи.

Нефінансові послуги

            За січень–листопад 2011р. по підприємствах та організаціях  району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 4894,1 тис.грн. і збільшився на 51,0%  у порівнянні з попереднім роком (у фактичних цінах).

            Населенню реалізовано послуг на 3442,6 тис.грн., що складає 70,3% до загального обсягу.

Доходи населення

Сума заборгованості з виплати заробітної плати працівникам окремих підприємств, установ та організацій Борівського району за місяць зменшилась на 46,1% і на 1 грудня 2011р. становила 59,3 тис.грн.

За січень–листопад 2011р. до служб по наданню населенню субсидій звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 2108 сімей, з них у міських поселеннях – 1217 сімей (57,7%). Призначено субсидії на суму 588277 грн. 2102 сім’ям, що становило 99,7% від загальної кількості сімей, які звернулись за субси-діями.

Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у листопаді по району склала 315,6 грн.

У листопаді 1732 сім’ї отримали державну допомогу у вигляді субсидій.

За січень–листопад 2011р. сім’ї отримали субсидії на суму
3402274 грн. Перераховано коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів 2020488 грн. (59,4%).

Заборгованість бюджету перед організаціями-надавачами послуг на кінець листопада склала 576078 грн.

За січень–листопад 2011р. до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива у Борівському районі звернулася 331 сім’я, з них 291 сім’я проживає у сільській місцевості.

Призначено субсидій 307 сім’ям (92,7%) на загальну суму 226661 грн.

Середній розмір призначених населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива однією сім’єю по району за листопад становив 612,9 грн.

Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива за січень–листопад в районі отримали 233 сім’ї на загальну суму 174370 грн.

Заборгованість бюджетів з виплати готівкою субсидій на кінець листопада склала 52807 грн.

Рівень сплати населенням району житлово-комунальних послуг з початку року склав 101,3%, проти 97,4% по області. Темп зростання (зменшення) заборгованості населення з оплати ЖКП у % до суми заборгованості на початок звітного року по району склав 94,8%. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у листопаді 2011р., порівняно з жовтнем, на 25,4%, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2,8 місяця.

   Ринок     праці

За адміністративними даними районного державного центру зайнятості на обліку цієї установи на 1 грудня 2011р. перебувало
595 безробітних, що на 6,6% менше, ніж торік.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення праце-здатного віку, за місяць збільшився на 0,5 в.п. і на 1 грудня 2011р. становив 5,8%.

Демографічна ситуація        

На 1 грудня 2011р. у Борівському районі, за оцінкою, проживало
17565 осіб. Упродовж січня–листопада 2011р. чисельність населення зменшилася на 281 особу, що в розрахунку на 1000 населення складало 17,3 осіб.

Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного (169 осіб) та міграційного (112 осіб) скорочень.

Порівняно з січнем–листопадом 2010 р., обсяг природного скорочення збільшився на 19 осіб, або з 9,1 до 10,5 осіб на 1000 населення.

За січень–листопад 2011р. зареєстровано зменшення кількості народжених: в цілому по району народилося 156 осіб, що на 22 особи (на 12,4%) менше, ніж за січень–листопад 2010р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з січнем–листопадом 2010р., зменшився з 10,8 до 9,6 осіб на 1000 населення.

У січні–листопаді 2011р. в районі померло 325 осіб, у тому числі
2 дитини у віці до 1 року. Порівняно з січнем–листопадом 2010р. кількість померлих в районі зменшилась на 3 особи (на 0,9%), а рівень смертності збільшився - з 19,9 до 20,1 померлих на 1000 населення.

Порівняно з січнем–листопадом 2010р., кількість зареєстрованих  шлюбів за січень–листопад 2011р. не змінилася і складала 89 шлюбів. Інтенсивність укладання шлюбів збільшилась, порівняно з січнем–листопадом 2010р., з 5,4 до 5,5 одиниць на 1000 населення.

У січні–листопаді 2011р. в районі зареєстровано 15 розлучень, показник розлучень складав 0,9 одиниць на 1000 населення.

За січень–листопад 2011р. у район прибуло 288 осіб, вибуло 400 осіб, сальдо міграції було від’ємним – 112 осіб. У порівнянні з січнем–листопадом 2010р., кількість прибулих зменшилась на 30 осіб (на 9,4%),
а кількість вибулих не змінилася.

Криміногенна ситуація

За адміністративними даними органів внутрішніх справ, прокуратури протягом 2011р. у районі зареєстровано 373 злочини, їх кількість порівняно з  2010р. збільшилась на 27,7%. Тяжкі та особливо тяжкі злочини складали 39,7%, їх кількість порівняно з 2010р. збільшилась у 1,6 раза.

О.Г.Мамонтова.

В.о. начальника Головного управління статистики.