Официально

Борівська районна рада Харківської областІ XV сесія VI скликання, рішення від 29 грудня 2011 року

Борівська районна рада Харківської областІ XV сесія VI скликання, рішення від  29 грудня  2011 року

Про районний бюджет на 2012 рік

 Відповідно до ст. 77 Бюджетного Кодексу України та ст. 43  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”

                            РАЙОННА РАДА ВИРІШИЛА :

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2012 рік у сумі 61072,7 тис.грн.

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено  у сумі 59821,9 тис.грн., спеціального фонду бюджету 1250,8 тис.грн. (додаток № 1 ).

 

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2012 рік у сумі  61072,7 тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 56621,9 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 4450,8 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів ( додаток №2 ) та головними розпорядниками бюджетних коштів ( додаток № 3 ).

3. Установити розмір оборотного  касового  залишку районного бюджету на 2012 рік в сумі 400,0 тис.грн..

4. Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2012 рік:

-дотації  вирівнювання сільським бюджетам  в сумі  1935,9 тис.грн.;

-коштів, що передаються до районного бюджету в сумі 116,3 тис.грн.; (додаток № 4).

 Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським бюджетам  та коштів, що передаються районному бюджету здійснюються шляхом  застосування нормативів щоденних  відрахувань від надходжень  доходів  до загального фонду районного бюджету .

5. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2012 рік в сумі 50,0 тис.грн..

6. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою :

оплата праці працівників бюджетних установ ( код 1110 );

нарахування на заробітну плату ( код 1120 );

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (код 1132 );

забезпечення продуктами харчування ( код 1133 );

оплата комунальних послуг та енергоносіїв (код 1160)

трансферти місцевим бюджетам ( код 1320 );

трансферти населенню ( код 1340 ).

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм, які будуть фінансуватись в 2012 році (додаток №5).

8. Відповідно до  Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»  та згідно  статті 102 Бюджетного кодексу України управлінню праці та соціального захисту населення надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо та скраплений балонний газ   ветеранам війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, громадянам відповідно  статті 48 Гірничого закону України, громадянам відповідно до абзацу першого частини четвертої  статті 57 Закону України «Про освіту»,  відповідно до пункту  «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України «Про культуру»  готівкою в межах загального обсягу субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

9. Надати право постійній комісії з питань бюджету районної ради в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за висновком фінансового управління районної державної адміністрації та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального  та спеціального фондів їх бюджетних призначень з наступним затвердженням на сесії районної ради.

Фінансовому управлінню про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення органам державного казначейства.

10. Головним розпорядникам коштів районного бюджету  забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по бюджетних установах, що фінансуються з районного бюджету на 2012 рік (додаток №6).

Розпорядникам коштів забезпечити укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником  обгрунтованих лімітів споживання .

11. Розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом  бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань  минулих років, узятих  на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не  підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати та за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

Будь які видатки, пов’язані з утриманням бюджетних установ, можуть  здійснюватися розпорядниками коштів районного бюджету у разі, коли відсутня прострочена заборгованість із заробітної плати, а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії.

12. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність та здійснюють  фактичні видатки на заробітну плату, включаючи  видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних  коштів - в межах планів використання бюджетних коштів .

13. Установити, що підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селища району, або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних  громад сіл, селища району сплачують до загального фонду  районного бюджету частину прибутку (доходу) відповідно до порядків і нормативів, які встановлені рішенням ХІІ сесії V скликання Борівської районної ради від 19 липня 2007 року «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку господарських організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району, або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селища району за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарької діяльності у 2012 році.

Підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селища району, або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селища району подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

14. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що  витрачені не за цільовим  призначенням;

для одержувачів бюджетних  коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у  дохід відповідних бюджетів.

15. Залишити в районному бюджеті з подальшим розподілом на дошкільну освіту в IV кварталі  2012 року, частину видатків на розвиток в сумі 217,2 тис.грн..

16. Залишити в районному бюджеті нерозподіленою субвенцію з Державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій в сумі 3200,0 тис.грн..

17. Залишити нерозподіленими кошти в сумі 74,8 тис.грн. на створення  центру соціальної реабілітації.

18. Розподілити  субвенцію селищному та сільським бюджетам  на будівництво, реконструкцію і ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 368,9 тис.грн. (додаток 7).

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу районної ради (Л.І.Пелих ).

Євген Жук.

Голова районної ради.