Официально

Про районний бюджет на 2013 рік. Рішення райради від 26 грудня 2012 р.

Борівська   районна   РАДА   Харківської області   xxix сесія   vi скликання                                        

                                        Р і ш е н н я

                                від  26 грудня  2012 року

Про районний бюджет на 2013 рік

 Відповідно до ст. 77 Бюджетного Кодексу України та ст. 43  Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”                               

                            Районна рада вирішила :

1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2013 рік у сумі 62087,5 тис.грн..

Обсяг доходів загального фонду бюджету визначено  у сумі 60666,7 тис.грн., спеціального фонду бюджету 1420,8 тис.грн. (додаток № 1 ).

2. Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2013 рік у сумі  62087,5тис.грн., в тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 60666,7 тис.грн. та видатків спеціального фонду бюджету – 1420,8 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів ( додаток №2 ) та головними розпорядниками бюджетних коштів ( додаток № 3 ).

3. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету на 2013 рік в сумі 500,0 тис.грн..

4. Затвердити обсяги  міжбюджетних трансфертів на 2013 рік:

-дотації  вирівнювання сільським бюджетам  в сумі  1932,8 тис.грн.;

-коштів, що передаються до районного бюджету в сумі 164,2 тис.грн.; (додаток № 4).

 Установити, що перерахування дотації вирівнювання сільським бюджетам  та коштів, що передаються районному бюджету здійснюються шляхом  застосування нормативів щоденних  відрахувань від надходжень  доходів  до загального фонду районного бюджету .

Суми дотацій вирівнювання з районного бюджету , недоотримані згідно з розписом районного бюджету перераховуються  управлінням  Державної казначейської служби України на підставі платіжних доручень фінансового управління  Борівської райдержадміністрації за рахунок доходів  загального фонду районного бюджету.

Термін перерахування не пізніше 20 грудня 2013 року.  

5. Установити розмір резервного фонду районного бюджету на 2013 рік в сумі 100,0 тис.грн..

6. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2013 рік за їх економічною структурою :

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

трансферти місцевим бюджетам;

трансферти населенню.

7. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому управлінню Борівської райдержадміністрації протягом 2013 року отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених статей видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. Оформлення документів доручити фінансовому управлінню Борівської районної державної адміністрації.

8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію окремих районних програм, які будуть фінансуватись в 2013 році (додаток №5).

9. Відповідно до  Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік»  та згідно  статті 102 Бюджетного кодексу України управлінню праці та соціального захисту населення надавати пільги на тверде та рідке пічне побутове паливо та скраплений балонний газ   ветеранам війни, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи, громадянам відповідно  статті 48 Гірничого закону України, громадянам відповідно до абзацу першого частини четвертої  статті 57 Закону України «Про освіту»,  відповідно до пункту  «Ї» частини першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я, частини четвертої статті 29 Основ законодавства України «Про культуру»  готівкою в межах загального обсягу субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам.

10. Надати право постійній комісії з питань бюджету районної ради в процесі виконання районного бюджету, у виняткових випадках, за висновком фінансового управління районної державної адміністрації та обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів районного бюджету здійснювати перерозподіл видатків за економічною та функціональною класифікацією в межах загального  та спеціального фондів їх бюджетних призначень з наступним затвердженням на сесії районної ради.

Фінансовому управлінню про внесені зміни до розпису районного бюджету надавати довідки-повідомлення органам державного казначейства.

11. Головним розпорядникам коштів районного бюджету  забезпечити в першочерговому порядку потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках по бюджетних установах, що фінансуються з районного бюджету на 2013 рік (додаток №6).

Розпорядникам коштів забезпечити в повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання угод по кожному виду енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником  обгрунтованих лімітів споживання .

12. Розпорядники коштів районного бюджету мають право брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні видатки за загальним фондом  бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних зобов’язань  минулих років, узятих  на облік в органах Державного казначейства України.

Зобов’язання, взяті розпорядниками коштів районного бюджету без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються бюджетними зобов’язаннями і не  підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов’язань є бюджетним правопорушенням.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати та за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядники бюджетних коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не беруть бюджетні зобов’язання та не здійснюють платежі по інших заходах, пов’язаних з функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до погашення такої заборгованості.

13. Установити, що керівники бюджетних установ, які фінансуються з районного бюджету, утримують чисельність та здійснюють  фактичні видатки на заробітну плату, включаючи  видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах, одержувачі бюджетних  коштів - в межах планів використання бюджетних коштів .

14. Установити, що комунальні унітарні підприємства сплачують до загального фонду  районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) відповідно до порядку затвердженого рішенням ХІІ сесії V скликання Борівської районної ради від 19 липня 2007 року «Про затвердження Порядку і нормативу відрахування до загального фонду районного бюджету частини прибутку господарських організацій, що знаходяться у спільній власності територіальних громад сіл, селища району, або у статутних фондах яких є частка спільної власності територіальних громад сіл, селища району за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності».

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується наростаючим підсумком  щоквартальної фінансово-господарcької діяльності у 2013 році.

Комунальні унітарні підприємства подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, до органів Державної податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.

15. Установити, що допущення нецільового використання бюджетних коштів у поточному чи минулому роках має наслідком:

для розпорядників бюджетних коштів - зменшення асигнувань цим розпорядникам на суму коштів, що  витрачені не за цільовим  призначенням;

для одержувачів бюджетних  коштів - повернення коштів у сумі, що витрачена не за цільовим призначенням, у  дохід відповідних бюджетів.

16. Залишити в районному бюджеті частину видатків на розвиток дошкільної освіти в сумі 25,4 тис.грн.. з подальшим розподілом на дошкільну освіту в IV кварталі  2013 року.

17. Залишити нерозподіленими в районному бюджеті кошти загального фонду на обслуговування осіб з обмеженими фізичними можливостями в Центрах соціальної реабілітації дітей-інвалідів та Центрах професійної реабілітації інвалідів в сумі 38,5 тис.грн.

18. Залишити нерозподіленою субвенцію по спеціальному фонду на будівництво, реконструкцію і ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах в сумі 382,5 тис.грн..

19. Залишити в районному бюджеті нерозподілений резерв коштів загального фонду в сумі 194,1 тис.грн.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету, інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу районної ради (Л.І.Пелих ).

Є.Д.ЖУК.

Голова районної ради.