Советы юриста

Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення 2013

Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення

1. Особа,  щодо  якої  винесено  постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності  або складено  протокол  про  вчинення  адміністративного  корупційного правопорушення,  пов'язаного з порушеннями обмежень,  передбачених пунктами  1-3 частини першої статті 4,  статтею 5  Закону України « Про  засади запобігання і протидії корупції»,  в тому  числі  в  юридичних  особах   приватного   права,   підлягає відстороненню  від  виконання  повноважень  на  посаді  в порядку, визначеному законом,  до  розгляду  справи  судом,  якщо  інше  не передбачено Конституцією України ( 254к/96-ВР ).

 2. Дострокове   припинення   повноважень  особи  на  виборній посаді,  звільнення особи з посади,  що  здійснюється  Президентом України,  Верховною  Радою  України,  Кабінетом Міністрів України, звільнення з військової служби  військової  посадової  особи,  яку притягнуто   до  відповідальності  за  корупційне  правопорушення, проводиться відповідно до законодавства.

    Інші особи,   яких    притягнуто    до    кримінальної    або адміністративної  відповідальності  за  корупційне правопорушення, пов'язане  з  порушеннями  обмежень,  передбачених  пунктами   1-3 частини  першої  статті  4,  статтею  5  цього Закону,  підлягають звільненню з відповідних посад у триденний строк  з  дня  набрання рішенням суду законної сили, якщо інше не передбачено законом.

 3. Про  звільнення особи з посади у зв'язку з притягненням до відповідальності  за  корупційне   правопорушення,   пов'язане   з порушеннями  обмежень,  передбачених  пунктами  1-3 частини першої статті 4, статтею 5 цього Закону, керівник органу державної влади, органу    місцевого    самоврядування,   підприємства,   установи, організації  у  триденний  строк  письмово  повідомляє  суд,  який постановив   обвинувальний   вирок   або   прийняв  постанову  про накладення    адміністративного    стягнення     за     корупційне правопорушення,  та  спеціально  уповноважений  центральний  орган виконавчої влади з питань державної служби.

 4. З метою виявлення причин  та  умов,  що  сприяли  вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог цього Закону за поданням  спеціально  уповноваженого  суб'єкта  у  сфері  протидії корупції,   за   рішенням   керівника   особи,  яка  вчинила  таке правопорушення,  проводиться  службове  розслідування  в  порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5. Обмеження  щодо  заборони  особі,  звільненій  із займаної посади у зв'язку з притягненням до відповідальності за  корупційне правопорушення,  займатися  діяльністю,  пов'язаною  з  виконанням функцій держави,  органів місцевого самоврядування,  або такою, що прирівнюється  до  цієї  діяльності,  встановлюється  виключно  за вмотивованим рішенням суду, якщо інше не передбачено законом.

Лідія Васильєва.

Провідний спеціаліст Борівського РУЮ.