Официально

Соціально-економічне становище Борівського району за січень–листопад 2012 року

Соціально-економічне  становище  Борівського району за січень–листопад 2012 року

Товарні  ринки

У листопаді 2012р. у порівнянні з відповідним періодом минулого року по Борівському району зменшились обсяги споживання усіх видів енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти. Так, використання вугілля кам’яного зменшилось на 42,3%, палива дизельного – на 25,3%, бензину моторного – на 17,3%. Станом на 1 грудня 2012р. у порівнянні з аналогічною датою минулого року збільшились залишки палива дизельного у 2,8 раза, бензину моторного – у 2,3 раза, вугілля кам’яного – на 11,4%. 

Сільське  господарство

Тваринництво. За січень–листопад 2012р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Борівського району вироблено м’яса (реалізовано на забій худоби в живій вазі) 872 ц,  молока  – 41639 ц. Порівняно  з  відповідним періодом  попереднього року виробництво м’яса збільшилось на 12,8%,  молока –  на 17%.

Вирощування худоби в цій категорії господарств зросло на  8,6% і склало 2304 ц, у т.ч. великої рогатої худоби –  на 11,9% (1938 ц), а  свиней – скоротилось  на 6,3% (366 ц).

Середньодобові прирости великої рогатої худоби на вирощуванні та відгодівлі  збільшились на   4,9%  і  склали  367  г, свиней –  на  49,1% (252 г). Продуктивність  корів зросла на 579 кг,  або на 13,7% і  становила 4814 кг молока.

На початок грудня 2012р. у сільськогосподарських підприємствах  налічувалось 2492 голови великої рогатої худоби (з них 885 голів корів) та    519 голів свиней. Порівняно до 1 грудня 2011р. чисельність великої  рогатої  худоби  зросла  на 348 голів (на 16,2%), у т.ч. корів –  на  45 голів (на 5,4%); свиней –  на  135 голів (на 35,2%).

Реалізація сільськогосподарської продукції. За січень–листопад 2012р. сільськогосподарськими підприємствами Борівського району за всіма каналами реалізовано продукції власного виробництва: худоби
(в живій вазі) – 110 т, молока та молочних продуктів – 2881 т, зернових та зернобобових культур – 48749 т, насіння соняшнику – 23130 т, сої – 729 т, ріпаку – 204 т, цукрових буряків (включаючи давальницьку сировину) – 3160 т. Порівняно до січня–листопада 2011р. збільшились обсяги продажу насіння соняшнику на 54,2%, зернових – на 44,1%, сої – на 13,2%, молока – на 12,5%. Разом з тим, зменшився обсяг реалізації худоби на 37,5%, цукрових буряків – на 27,2%, ріпаку – на 5,1%.

Середні ціни реалізації сої у порівнянні з відповідним періодом минулого року зросли на 29,6% і склали 3181,6 грн. за т, зернових культур – на 15,3% (1505,6 грн. за т), худоби – на 10,4% (12270,9 грн. за т), насіння соняшнику – на 6,5% (3413,4 грн. за т), ріпаку – на 0,4% (3404,9 грн. за т). Поряд з тим, зменшились ціни реалізації молока на 9,5% (2776,8 грн. за т), цукрових буряків – на 4,7% (367,5 грн. за т).

 

Транспорт

Загальні обсяги вантажних перевезень автомобільним транспортом по Борівському району (з урахуванням обсягів підприємців – фізичних осіб) за січень–листопад 2012р. склали 10,1 тис. тонн. Порівняно з відповідним періодом минулого року обсяги вантажних перевезень збільшились на 15,6%. Вантажообіг склав 1821 тис.ткм, що на 8,5% більше, ніж за відповідний період 2011р. Питома вага перевезених вантажів у загальному обсязі по області незначна (0,1%).

Загальні обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом по району склали 106,4 тис. пасажирів, пасажирооборот – 6863,7 тис.пас.км., що становить відповідно 80,8% та 78,7% від обсягів січня–листопада 2011р. Середня дальність перевезення 1 пасажира – 64,5 км. Питома вага перевезених пасажирів у загальному обсязі по області незначна (0,1%). На сьогодні в районі пасажирські маршрутні перевезення виконують лише підприємства – юридичні особи.

 

Нефінансові  послуги

За січень–жовтень 2012р. по підприємствах та організаціях Борівського району, основним видом діяльності яких є надання послуг, обсяг реалізованих послуг склав 3264,6 тис.грн., що становить 73,0% від обсягів відповідного періоду попереднього року (у фактичних цінах). Населенню реалізовано послуг на 2600,5 тис.грн., що складає 79,7% до загального обсягу.

 

Доходи  населення

За січень–жовтень 2012р. до служб по наданню населенню субсидій у Борівському районі звернулось за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг 1369 сімей. Призначено субсидії на суму 232779 грн. 1238 сім’ям, що становило 90,4% від загальної кількості сімей, що звернулись за субсидіями. Сума призначеної субсидії в середньому на одну сім’ю на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг у жовтні по району склала 237,4 грн. Сума нарахованих субсидій для відшкодування витрат на житлово-комунальні послуги у січні–жовтні 2012р. склала 2054225 грн. Перераховано коштів організаціям, що надають житлово-комунальні послуги, в рахунок погашення заборгованості минулих періодів 2607192 грн. (126,9%).

За січень–жовтень 2012р. у Борівському районі до служб надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і пічного побутового палива звернулись       263 сім’ї. Призначено субсидій 253 сім’ям (96,2%) на загальну суму
229293 грн. Середня сума призначеної субсидії готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на одну сім’ю за жовтень по району склала 915,1 грн. Державну допомогу у вигляді субсидій готівкою для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива за січень–жовтень 2012р. в районі отримали 232 сім’ї на загальну суму 207977 грн.

Рівень сплати населенням Борівського району житлово-комунальних послуг з початку року склав 114,2%, проти 102,8% по області. Темп зменшення заборгованості населення з оплати ЖКП (відсотків до початку звітного року) по району склав 58,4%. Заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг збільшилась у жовтні 2012р. порівняно з вереснем на 26,0%, середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 2 місяця.

 

Ринок  праці

За адміністративними даними державного центру зайнятості Борівського району на обліку цієї установи на 1 листопада 2012р. перебувало 509 безробітних, що на 6,3% менше, ніж торік.

Рівень зареєстрованого безробіття, розрахований по відношенню до середньорічної чисельності населення працездатного віку, за місяць зменшився на 0,3 в.п. і на 1 листопада 2012р. становив 5%.

Демографічна  ситуація

            На 1 листопада 2012р. у Борівському районі, за оцінкою, проживало
17395 осіб. Упродовж січня–жовтня 2012р. чисельність населення зменшилася на 139 осіб, що в розрахунку на 1000 населення складало 9,5 осіб. Зменшення чисельності населення району відбулося за рахунок природного (127 осіб) та міграційного (12 осіб) скорочень. Порівняно з січнем–жовтнем 2011р., обсяг природного скорочення зменшився на 29 осіб, або з 10,7 до 8,7 осіб на 1000 населення.

За січень–жовтень 2012р. відмічалось збільшення кількості народжених: в цілому по району зареєстровано 160 осіб, що на 20 осіб
(на 14,3%) більше, ніж за січень–жовтень 2011р. Загальний коефіцієнт народжуваності по району, порівняно з січнем–жовтнем 2011р., збільшився з 9,5 до 11,0 осіб на 1000 населення. У січні–жовтні 2012р. в районі померло 287 осіб. Порівняно з січнем–жовтнем 2011р. кількість померлих в районі зменшилась на 9 осіб (на 3,0%), рівень смертності зменшився з 20,1 до 19,7 померлих на 1000 населення.

За січень–жовтень 2012р. у район прибуло 275 осіб, вибуло 287 осіб, сальдо міграції було від’ємним – 12 осіб. У порівнянні з січнем–жовтнем 2011р., кількість прибулих збільшилась на 2 особи (на 0,7%), а вибулих зменшилась на 77 осіб (на 21,2%).