Закон и мы

До уваги роботодавців району!

  До уваги роботодавців району!

Шановні роботодавці, нагадуємо Вам про надання до Борівського районного центру зайнятості  інформації про зайнятість та працевлаштування громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, визначену наказом Міністерства соціальної політики України  № 271 від 16.05.2013 року (далі-Порядок) не пізніше ніж 1 лютого 2014 року.

На виконання Закону України «Про зайнятість» від 05.07.2012 року № 5067-УІ прийнято Порядок, відповідно до якого  роботодавці щорічно надають до центрів зайнятості за місцем реєстрації вищезазначену інформацію, строки подання якої не пізніше ніж 1 лютого року, що настає за звітним (щорічно).

 Для підприємств, установ, організацій із чисельністю штатних працівників понад 20 осіб установлено квоту в розмірі 5% середньооблікової чисельності штатних працівників за попередній календарний рік та надання такої інформації про зайнятість і працевлаштування громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню до Державної служби зайнятості (територіального органу). Роботодавці самостійно розраховують квоту з урахуванням чисельності громадян, які на умовах повної зайнятості вже працюють на підприємствах, в установах та організаціях і належать до таких, що неконкурентоспроможні на ринку праці (окрім інвалідів), і забезпечують їх працевлаштування самостійно. Роботодавці можуть звернутися за сприянням для працевлаштування зазначеної категорії громадян до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.

            Обов’язковою умовою дотримання роботодавцями квоти вважається працевлаштування таких громадян відповідно до вимог ч.2 цієї статті, про що роботодавці інформують щороку центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції, у встановленому ним порядку.

            Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону про зайнятість населення, до категорій громадян, які мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню, належать:

1)         один із батьків чи особа, яка їх замінює та має на утриманні дітей віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно від причини інвалідності);

2)         діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, особи, яким виповнилось 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3)         особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4)         молодь, яка закінчила чи припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-тех-нічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання  чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5)         особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 року № 1058-ІУ (далі –Закон № 1058) залишилося 10 і менше років;

6)         інваліди, які не досягли пенсійного віку, установленого ст.. 26 Закону № 1058;

7)         особи, яким виповнилося 15 років і які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу.

Тетяна Ляшова.Заступник начальника відділу надання соц. послуг Борівського РЦЗ.