Официально

Колегія райдержадміністрації від 25 грудня 2012 р.

25 грудня 2012 року в райдержадміністрації відбулося засідання колегії, на якому з доповідями по трьох  питаннях, винесених на порядок денний, виступила заступник голови райдержадміністрації Ольга Суховій.

Соціальний     захист населення

Заслухавши та обговоривши питання “Про дотримання  в  районі  соціальних  гарантій  у  сфері  праці  та  зайнятості  населення”, колегія райдержадміністрації та збори адміністративно-господарського активу ра-йону відзначили, що управ-лінням  праці  та  соціального  захисту  населення  райдержадміністрації вивчено питання  оплати  праці  на  28  підприємствах,  організаціях  та  установах  району,  за  результатами  роботодавцям   внесено  38  пропозицій  щодо  усунення  виявлених  порушень.

Низькою  залишається  заробітна  плата  працівників  сфери комунальних послуг; на деяких  суб’єктах  господарювання застосовується  режим неповної зайнятості. Значний  відсоток  неповної  зайнятості є в    сфері  культури, торгівлі    та  державних  установах.

     Одним із негативних явищ  є порушення державних гарантій по оплаті праці та  вчасної її виплати.

  В районі здійснюється певна робота щодо вирішення проблеми зайнятості населення.

За  результатами  проведеної  роботи  рівень  офіційно  зареєстрованого  безробіття протягом  року   знизився  з  8,42%  до  6,03 %. Та  ситуація  на  ринку  праці  залишається  складною.  Рівень  безробіття  по  району  на  4,57%  більше,  ніж  у  цілому  по  області.

          З метою забезпечення реалізації  державних  соціальних  гарантій  у  сфері  праці  та  зайнятості,  підвищення  рівня  соціальної  захищеності,  стабілізації  стану  у  сфері  зайнятості  населення,  усунення  існуючих  недоліків,  колегія райдержадміністрації  та збори адміністративно-господарського активу району  рекомендували керівникам  підприємств,  установ  та  організацій  району не  допускати  порушень  термінів  виплати  заробітної  плати, забезпечити  виконання  умов  колективних  договорів  у  частині  оплати  праці.

Захист прав дітей

З метою поліпшення роботи із забезпечення виконання районних заходів щодо забезпечення оптимального функціонування системи захисту прав дітей в межах виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» колегія ра-йонної державної адміністрації, обговоривши це питання,  вирішила, що  Службі    у    справах    дітей    районної    державної    адміністрації необхідно й надалі забезпечувати пріоритетний розвиток сімейних форм виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка та піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу), всебічну підтримку сімей, які взяли на виховання дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також своєчасно виявляти дітей, які залишилися без піклування батьків, та вживати заходів щодо надання таким дітям статусу дитини - сироти  або дитини, позбавленої батьківського піклування, забезпечення захисту їх особистих, майнових та житлових прав. Відділу освіти райдержадміністрації потрібно тримати під контролем стан відвідування навчальних занять дітьми із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, із малозабезпечених та багатодітних сімей.  Відділу у справах сім’ї та молоді райдержадміністрації створювати всі необхідні умови для оздоровлення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів. Посилити контроль за місцями відпочинку молоді з метою виявлення та припинення порушень правил торгівлі спиртними напоями, тютюновими виробами, продажу зазначених виробів неповнолітнім мають працівники Борівського РВ ГУМВС України в Харківській області.

З метою розвитку фізкультури

При підтримці  Харківської обласної державної ад-міністрації в 2012 році була проведена значна  робота щодо зміцнення матеріально-спортивної бази: збудовано фізкультурно-оздоровчий комплекс, багатофун-кціональний майданчик зі штучним покриттям та 2 майданчики з тренажерним обладнанням.  Але робота в даному напрямку продовжується. Районною державною адміністрацією надано пропозиції до облдержадміністрації щодо будівництва спортивних об’єктів на 2013-2015 роки.